Angle down Atgal

Trūkstamų gydytojų pritraukimo į Akmenės rajono gydymo įstaigas programa

Nuo 2016 m. Akmenės rajone veikia Trūkstamų gydytojų pritraukimo į Akmenės rajono gydymo įstaigas programa. Per beveik ketverius metus šia programa pasinaudojo 5 gydytojai.

Primenama, kad atvykstantiems į Akmenės rajono gydymo įstaigas trūkstamų specialybių gydytojams (ypač vidaus ligų ir šeimos gydytojų) yra siūlomas iki 15000 Eur įsikūrimo išlaidų (būsto įsigijimas, būsto nuoma, baldų, automobilio įsigijimas ir pan.) kompensacijos paketas. Pasinaudojęs šia kompensacija, gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti 5 metus.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat atkreipė dėmesį į gydytojų trūkumo tikslinėse teritorijose problemą ir, siekdama mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams, yra numačiusi įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.

Projektu siekiama pritraukti jaunus specialistus į tas tikslinėse teritorijose esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (80 proc.) ir savivaldybių ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.) lėšomis, bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina. Pagrindinės finansuojamos rezidentūros (įskaitant rezidentūros studijų įmokų kompensavimą nuo 2014 m. sausio 1 d.) – šeimos gydytojų, gydytojų kardiologų, gydytojų neurologų, gydytojų pulmonologų.

Su rezidentų būtų pasirašoma sutartis, projekte dalyvavęs ir rezidentūros studijas baigęs specialistas sveikatos priežiūros įstaigoje privalėtų dirbti ne trumpiau kaip dvejus metus.

Šiame projekte dalyvauja ir Akmenės rajono savivaldybė. Pagal minėtą projektą rezidentūros studijos būtų apmokamos gydytojui kardiologui, gydytojui neurologui ir šeimos gydytojui.

Kviečiama trūkstamų specialybių gydytojus (ypač trūksta vidaus ligų gydytojų ir šeimos gydytojų) pasinaudoti Valstybės siūloma rezidentūros studijų kompensacija bei Savivaldybės siūlomu įsikūrimo kompensacijos paketu ir atvykti dirbti į Akmenės rajono gydymo įstaigas.

Akmenės rajone laukiami gydytojai drauge su antrosiomis pusėmis ir vaikais. Šiuo metu intensyviai vykdoma pramonės sektoriaus plėtra (statoma nauja gamykla) garantuoja naujų darbo vietų kūrimą, ugdymo įstaigų tinklas, gausi neformaliojo švietimo programų pasiūla, vis atsinaujinanti miestų ir miestelių infrastruktūra – palankios sąlygos kurti šeimą ir rūpinti jos gerove.

Dėl detalios informacijos (darbo pasiūlymų medikams) prašome kreiptis į Akmenės rajono gydymo įstaigas: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninę, el. p. akmene@nal.lt, tel. 8 69853821, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, el. p. administracija@akmenespoliklinika.lt, tel. 8 (425) 56651, 861536623.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite