Angle down Atgal

Tie­si­na­mo­sios dantų ka­pos: tik „už“, jo­kių „prie­š“

Dantų tie­si­ni­mas ka­po­mis – pa­slau­ga, ku­ria do­mi­si vis dau­giau apie tai­syk­lingą šyp­seną sva­jo­jan­čių pa­cientų. „Šiau­lių imp­lan­to­lo­gi­jos kli­ni­ka“, tai­ky­da­ma skait­me­ni­zuo­tos odon­to­lo­gi­jos me­to­dus ir bend­ra­dar­biau­da­ma su Vo­kie­ti­jos bei Ita­li­jos or­to­don­tais, siū­lo ge­riau­sius spren­di­mus. Pla­čiau pa­sa­ko­ja bur­nos chi­rur­gas Iman­tas Vatė­nas:

– Dantų tiesinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Prieš dedant vadinamuosius breketus, tekdavo pasverti visus „už“ ir „prieš“. Breketai iš esmės pakeisdavo valgymo įpročius, apsunkindavo dantų valymą. Yra buvę atvejų, kai dėl netinkamos higienos dantys aplink breketus išgesdavo.

Dantų tiesinimo kapos yra kur kas komfortiškesnės: jos gaminamos iš skaidraus medicininės paskirties polimero, tad nesukelia alergijų; yra beveik nematomos; jas galima išsiimti, todėl patogu valgyti ir valytis dantis. Pasirinkus tokį dantų tiesinimo būdą, pacientams reikia rečiau lankytis pas gydytoją – procedūra puikiai tinka gyvenantiesiems užsienyje, pacientai patiria mažiau skausmo, o odontologas gali tiksliau prognozuoti gydymo rezultatus.

Kaip viskas vyksta? Prieš pradėdami gydymą, atliekame konusinę kompiuterinę tomografiją (3D), nuotraukas siunčiame savo partneriams į Italiją arba Vokietiją. Jie pagal tam tikrus algoritmus apskaičiuoja, ar konkretų atvejį galima išspręsti kapomis, sudaro gydymo planą ir siunčia jį į Lietuvą peržiūrėti mums. Iš tiesų dažniausiai prašome nuomonės tiek Italijos, tiek Vokietijos specialistų, nes pacientams norime užtikrinti geriausią gydymą.

Šiuo metu siūlome skaidrias ortodontines kapas „K Clear“ (Vokietija) ir „Airnivol“ (Italija). O nuo rugsėjo mėnesio turėsime nuosavą tiesinamųjų kapų prekinį ženklą. Tiesa, su minėtų šalių specialistais konsultuotis nenustosime – ir toliau bendradarbiausime savo pacientų labui.

Ty­ri­mai at­lie­ka­mi, kon­sul­ta­ci­jos tei­kia­mos
„Dantų tie­si­ni­mo cent­re“,
ad­re­su Vy­tau­to g. 110, Šiau­liai.
Te­le­fo­nas pa­si­tei­rau­ti: +370 677 30 311.

Dva­ro g. 121, Šiau­liai, +370 677 26 665
Dva­ro g. 98, Šiau­liai, +370 609 66 644
www.imp­lan­to­lo­gi­josk­li­ni­ka.lt

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite