Angle down Atgal

Telšių rajono mokyklos dalyvauja prevencinėse programose

Telšių rajono ugdymo įstaigos stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti paplitusias patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas. Viena iš programų – „Zipio drauga“, skirta 5–7 metų vaikams. 2019–2020 m. m. šioje programoje dalyvaus šios Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigos:

1. Telšių lopšelis-darželis „Mastis“;
2. Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“;
3. Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“;
4. Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“;
5. Telšių „Atžalyno“ progimnazija;
6. Telšių „Germanto“ progimnazija;
7. Telšių r. Rainių lopšelis-darželis.

Pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams seminarai vyks Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ spalio 2 ir 3 d., nuo 12 valandos.

Lietuvoje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta 7–9 metų vaikams. Šioje programoje 2019–2020 m. m. dalyvaus šios ugdymo įstaigos:

1. Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla,
2. Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla.

Nuo 2006 m. visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Įveikime kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Šioje programoje 2019–2020 m. m. dalyvaus:

1. Telšių „Germanto“ progimnazija;
2. Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla.

Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikime kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt .

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite