Angle down Atgal

Tarybos posėdyje – vėjo elektrinių likimas

Savivaldybės Tarybos posėdžiui, įvykusiam lapkričio 18 dieną, buvo teikiamas sprendimo projektas „Dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai „Vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose“.

Savivaldybės Tarybos nariai šiam sprendimui pritarė visais balsais.

Šio sprendimo priešistorė tokia. Spalio 27 dieną Savivaldybė gavo VšĮ ,,Darnaus vystymosi centras“ parengtą  poveikio aplinkai vertinimo programą ,,Vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose“, kurioje planuojama įrengti vėjo jėgaines teritorijose, nenumatytose Specialiajame plane. Atsižvelgiant į minėtąją aplinkybę, gyventojų ir bendruomenių prieštaravimą, grėsmę aplinkai, kitus dalykus, laikantis įstatymiškai svarbių terminų, reglamento ir sušauktas Tarybos posėdis, kurio darbotvarkės vienas iš klausimų - dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai.

Kalbant plačiau, Savivaldybės tarybos sprendimo projektu siūloma nepritarti dešimtims vėjo jėgainių. Baiminamasi, kad saugomos gyvūnijos ir augmenijos rūšys gali būti trikdomos NATURA 2000 teritorijoje Kamanų valstybinio gamtinio rezervato aukštapelkėje bei artimiausiuose Latvijos pusėje esančiuose mikrodraustiniuose, tai gali turėti poveikį saugomų rūšių ar populiacijų tankumui minėtose teritorijose, gali būti suardytos jų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietos. Natura 2000 pavadinimas reiškia vieningą specialių saugomų teritorijų Europoje ekologinį tinklą.

Be to, Kivylių, Klykolių, Suginčių bendruomenių daugiau kaip 200 gyventojų, Akmenės seniūnijos seniūnaičiai prašo nepritarti naujai vėjo jėgainių plėtrai.

Viešojoje erdvėje pasigirsta nuomonių apskritai prieš vėjo jėgaines Akmenės rajono savivaldybėje. Tačiau tebegalioja galimų vėjų jėgainių statybos Specialusis planas, kuris patvirtintas 2011 metais. Jis buvo pateiktas visuomenei susipažinti ir išreikšti  nuomonę, tačiau tuomet visuomenė nebuvo  aktyvi ir prieštaravimų aktyviai nereiškė. Už šį planą tuo metu vienbalsiai nubalsavo visi Savivaldybės tarybos nariai. Remdamosi šiuo planu dvi verslo kompanijos yra laimėjusios elektros energijos gamybos kvotas skelbtuose konkursuose dėl energijos pateikimo iš vėjo jėgainių. Jų planuojamose vėjo jėgainių parkuose numatoma statyti po 15 jėgainių. Jei dabar kokiais nors Savivaldybės tarybos ar Administracijos veiksmais šias jėgaines būtų uždrausta statyti, verslininkai galėtų kreiptis į teismą su reikalavimu grąžinti patirtus nuostolius.

Tad Savivaldybė daro, kas teisiškai ir motyvuotai įmanoma šiuo metu, atsižvelgiant į viešąjį interesą ir gyventojų nuomonę. Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas raštu kreipėsi į Seimo narį Valių Ąžuolą, Aplinkos ministeriją, kad  būtų inicijuojami teisės aktų pakeitimai dėl sanitarinių zonų didinimo prie gyvenamųjų pastatų.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite