Angle down Atgal

Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinti Radviliškio rajono pedagogai

Radviliškio miesto kultūros centre Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinti Radviliškio rajono pedagogai. Šventiniame renginyje pagerbti ir apdovanoti labiausiai pasižymėję, aktyviausi, geriausių rezultatų pasiekę rajono švietimo įstaigų pedagogai. Jiems įteikti svarūs apdovanojimai už kūrybingą, iniciatyvią ir rezultatyvią vadybinę veiklą, tarptautinių, respublikinių bei rajoninių projektų organizavimą, kitus nuopelnus rajono švietimui.

Nusipelniusiems rajono pedagogams įteikti Mero padėkos ženklai, ženkleliai „Už nuopelnus švietimui“, LR Seimo nario Antano Čepononio, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės, Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai.

„Šiandien ryte aš gavau labai malonų siurprizą – dvi Lizdeikos gimnazijos gimnazistės atėjo pasveikinti manęs su Tarptautine mokytojų diena. Man, kaip mokytojui, širdis suplazdėjo iš jaudulio, juk tokia šauni diena prasideda. O šiandien Jums, mieli pedagogai, linkiu kantrybės – dabar sėdime su kaukėmis, buvome jas nusiėmę, tad labai tikiuosi, kad vėl jas nusiėmę matysime vieni kitų veidus, šypsenas. Su Jūsų švente, mieli mokytojai“, – sakė meras V. Simelis ir įteikė pedagogams svariausius Radviliškio rajono savivaldybės apdovanojimus – Mero padėkos ženklus, ženklelius „Už nuopelnus švietimui“ ir Mero padėkos raštus.

Rajono pedagogams - garbingiausi rajono savivaldybės apdovanojimai

Garbingiausi rajono savivaldybės apdovanojimai – Mero padėkos ženklai – už ilgametę, kūrybingą, rezultatyvią profesinę, vadybinę, aktyvią visuomeninę veiklą, už Radviliškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje įteikti Neringai Kestenienei, Radviliškio dailės mokyklos mokytojai metodininkei, Ingai Petrauskienei, Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai ekspertei, ir Reginai Kielienei, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktorei. R. Kielienei padėkota ne tik už pedagoginę veiklą, bet ir indėlį į įstaigos įvaizdžio kūrimą bei kultūros puoselėjimą, už bendruomenės narių sutelktumą bendrai veiklai.

Neringa Kestenienė – aktyvi mokyklos, miesto bei rajono bendruomenės narė, dailininkė keramikė savo darbais garsinanti Radviliškio rajoną Lietuvoje, bei užsienyje. Mokytoja aktyviai dalyvauja reikšmingoje kūrybinėje veikloje, įvairiuose projektuose, pleneruose, organizuoja renginius, parodas. Ši mokytoja – keramikos amato meistrė, kuri savo kūrybinio darbo patirtį, profesines paslaptis su meile atiduoda Radviliškio rajono mokiniams.

Inga Petrauskienė – aktyvi mokyklos, miesto bei rajono bendruomenės narė, ryški asmenybė Radviliškio kultūros visuomenėje, garsinanti Radviliškio rajoną Lietuvoje, bei užsienyje. Mokytoja aktyviai dalyvauja projektinėje, metodinėje veikloje, koncertuose, festivaliuose. Savo kūrybiškumu, begaline meile savo darbui ir mokiniams ji yra pavyzdys daugeliui rajono mokytojų.

Regina Kielienė – ilgametė Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktorė, turinti 41 metų vadybinio darbo patirtį, atsakingai ir kūrybingai organizuoja ugdymo programų įgyvendinimą, Centro kultūrinę, sportinę, socialinę veiklą, naujovių iniciatorė, daug dėmesio skirianti estetiškam erdvių tobulinimui, modernių ugdymo priemonių įsigijimui, neformaliojo ugdymo įvairovei.

Radviliškio rajono savivaldybės ženkleliais „Už nuopelnus švietimui“ meras V. Simelis už ilgametę, nuoširdžią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, rajono vardo garsinimą šalyje ir užsienyje apdovanojo Vilhelminą Januševičienę, Baisogalos gimnazijos chemijos mokytoją metodininkę, už aktyvią, iniciatyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą – Jūratę Gailienę, Sidabravo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už kūrybingą, aktyvią ir rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą – Mildą Baltuškienę, Šeduvos gimnazijos fizikos vyresniąją mokytoją, už iniciatyvumą, aktyvią ir kūrybišką vadybinę veiklą – Rasą Saliamorienę, Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorę, už aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą bei rajono vardo garsinimą šalyje ir užsienyje – Eugeniją Brinkienę, Radviliškio Vaižganto progimnazijos logopedę metodininkę, už aktyvią ir rezultatyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą bei Radviliškio rajono vardo garsinimą šalyje ir užsienyje – Verą Silickają, Radviliškio muzikos mokyklos mokytoją ekspertę.

Padėkos pedagogams – iš Seimo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

„Diena, kurią švenčia visą pedagogų bendruomenė, yra labai svarbi ir graži. Kiek daug vakarų, gal net ir naktų yra galvota apie priimtus sprendimus savo mokinio atžvilgiu, ar jis yra teisingas, ar griežtas, ar ne. Mieli mokytojai, kolegos, draugai, kaip gera su jumis būti bendrame būryje. Atsakingumas – didžiausia jūsų vertybė, nes per jūsų ugdytinius, mokinius, vaikus mes kuriame ateitį savo vaikams, anūkams“, – gražios šventės rajono mokytojams linkėjo LR Seimo narys Antanas Čepononis.

LR Seimo narys Antanas Čepononis šios gražios ir prasmingos dienos proga LR Seimo nario Padėkos raštus įteikė Vaidai Domeikienei Radviliškio Lizdeikos gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už sėkmingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Laimutei Verbickienei, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už sėkmingą, kūrybingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Vaidai Čepienei, Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už išskirtinius pasiekimus pedagoginėje veikloje ir Radviliškio rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, Linai Paškevičienei, Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už ilgametę ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Vilmai Andriušaitienei, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojai metodininkei, už inovatyvią ir kokybišką pedagoginę veiklą organizuojant gamtosauginį ugdymą, Donatui Baltučiui, Radviliškio muzikos mokyklos saksofono vyresniajam mokytojui, už aktyvią, sėkmingą ir kūrybingą pedagoginę bei visuomeninę veiklą, Dianai Sabulienei, Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytojai metodininkei, už aktyvią, sėkmingą ir kūrybingą pedagoginę bei visuomeninę veiklą.

Dešimčiai rajono pedagogų įteikti LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės Padėkos raštai. Ministrės padėkos už atsakingą ir rezultatyvią pedagoginę, visuomeninę veiklą, už Radviliškio vardo mokyklos garsinimą Lietuvoje bei užsienyje įteiktos Arvydui Kavaliauskui, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos informacinių technologijų mokytojui metodininkui, Audronei Kudžmaitei, Grinkiškio J. Poderio gimnazijos dailės vyresniajai mokytojai, Egidijui Jociui, Sidabravo gimnazijos istorijos ir geografijos vyresniajam mokytojui, Aušrai Mickutei, Šeduvos gimnazijos specialiajai pedagogei, metodininkei, Jurgitai Mašnickienei, Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, Rasai Žalgevičienei, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos socialinei pedagogei, Zitai Macevičienei, Alksniupių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai, Romai Buivydienei, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, Ryčiui Borusevičiui ir Kęstučiui Pakštui, Radviliškio muzikos mokyklos mokytojams.

„Šiandien ta diena, kai visi mes, mokytojai, sulaukiame išskirtinio dėmesio, sulaukiame sveikinimų iš esamų, buvusių mokinių, prisimename įvykius, nutikusius įdomiame ir kūrybingame darbe. Linkiu kiekvienam sėkmės, ryžto, veržlumo, išminties, kūrybiškumo ir tikiu, kad jūsų žinios ir kantrybė padės mums visiems drauge įveikti šį sudėtingą pandeminį laikotarpį ir vėl visi grįšime į įprastą ritmą ir galėsime dar labiau mėgautis savo darbu. Linkiu būti saugiems, sveikiems ir visų mūsų vardu Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikinu du Radviliškio rajono pedagogus – LR Seimo narį Antaną Čepononį ir Radviliškio rajono savivaldybės merą Vytautą Simelį“, – sveikinimo žodžius rajono pedagogams tarė Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas.

Mero padėkos raštai – dvidešimt trims rajono pedagogams

Tarptautinės mokytojų dienos proga Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštais meras V. Simelis apdovanojo 23 Radviliškio rajono pedagogus: Radviliškio Lizdeikos gimnazijos informacinių technologijų mokytoją metodininkę Gitaną Vaičiulienę, Grinkiškio J. Poderio gimnazijos pedagoges anglų kalbos mokytoją metodininkę Daivą Listauskienę ir šokio ir fizinio ugdymo vyresniąją mokytoją Loretą Pajaujienę, Janiną Skubrienę, Sidabravo gimnazijos pradinių klasių mokytoją metodininkę, Alą Beliajevą, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoją ekspertę, Alksniupių pagrindinės mokyklos pedagogus Ingą Zabulienę, tikybos mokytoją metodininkę, ir Rimantą Gudžiūną, technologijų vyresnįjį mokytoją, Giedrę Krivickienę, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos pedagoges Irmą Jančauskienę, informacinių technologijų mokytoją, matematikos vyresniąją mokytoją, Agną Kuprytę-Ivanauskienę, psichologę, Rūtą Gelažnikienę, socialinę pedagogę, Dianą Muraulienę, pradinių klasių mokytoją metodininkę, Rasmutą Valčiukienę, pradinių klasių mokytoją ekspertę, Robertą Tkačuk, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoją, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagoges Laurą Pladę, logopedę, specialiąją pedagogę metodininkę, Enriką Čeplinskytę, ikimokyklinio ugdymo auklėtoją, Vaidą Maraškaitę, ikimokyklinio ugdymo vyresniąją auklėtoją, Šeduvos lopšelio-darželio pedagogus Jutą Savickienę, ikimokyklinio ugdymo vyresniąją auklėtoją, Teresę Dočkuvienę, ikimokyklinio ugdymo vyresniąją auklėtoją, Astijų Pošką, meninio ugdymo mokytoją ekspertą, Ritą Adomaitienę, Radviliškio dailės mokyklos vyresniąją dailės mokytoją, Radviliškio muzikos mokyklos pedagogus Marių Atstopą, vyresnįjį mokytoją, Aureliją Meškauskienę, chorinio dainavimo mokytoją metodininkę.

Visiems jiems padėkota už nuoširdžią, atsakingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, už stropų, pareigingą darbą, nuoširdų bendravimą su mokiniais, mokinių tėvais, kolegomis bei socialiniais partneriais, už nuoširdų, inovatyvų, kūrybišką darbą ir bendruomeniškumą, etninės kultūros puoselėjimą, už išskirtinius pasiekimus organizuojant įtraukiojo ugdymo idėjų įgyvendinimą bei sklaidą įstaigoje, rajone, respublikoje ir tarptautiniame lygmenyje, už inovatyvų šiuolaikinių vaikų sveikatingumo ir fizinio aktyvumo ugdymą ir sveikos gyvensenos idėjų sklaidą įstaigoje, rajone ir respublikoje.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite