Angle down Atgal

Tarpinstitucinis pasitarimas Kelmės rajono savivaldybėje

2020 m. sausio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė pakvietė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėją Vaidą Linikienę, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorę Marytę Lencienę, šioje įstaigoje dirbančias atvejo vadybininkes, socialines darbuotojas darbui su šeimomis, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus pavaduotoją Vilmą Tifelienę aptarti teisės aktų pokyčius socialinių paslaugų srityje nuo 2020 m. sausio 1 d.

Pasitarime taip pat dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė.

V. Linikienė pristatė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įsigaliojusius pasikeitimus, papasakojo, kaip Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai reaguos į gautus pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, kaip bus vertinami pagalbos ir apsaugos poreikiai.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja Aušra Sutkuvienė aptarė Atvejo vadybos tvarkos aprašo pasikeitimus, vaiko ir jo šeimos, fizinio asmens, vykdančio vaiko laikinąją priežiūrą, atvejo vadybos inicijavimo ir taikymo, atvejo nagrinėjimo, pagalbos vaikui ir šeimai poreikių vertinimo, kompleksinės pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo, atvejo vadybos proceso užbaigimo tvarką.

V. Čerkauskienė supažindino pasitarimo dalyvius su Vaiko globos organizavimo nuostatų ir Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų pasikeitimais. Priminė, kad pasikeitus teisės aktams nebeliko vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašą numatyta, kad netikėtai pablogėjus tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo iš Lietuvos Respublikos jie prieš 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos su prašymu gali kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administraciją dėl laikinosios priežiūros nustatymo. Tėvai ar kiti vaiko įstatyminiai atstovai pagal įstatymą Kelmės rajono savivaldybės administracijai turi pateikti dokumentus (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius buvimą tokių, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą. Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

V. Tifelienė papasakojo apie situaciją Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, teikiamas paslaugas šiame centre, globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, pokyčius globėjų rengimo srityje bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams keliamus reikalavimus.

V. Andrulis pabrėžė, kad sklandus institucijų bendradarbiavimas teikiant pagalbą Kelmės rajono šeimoms užtikrina paslaugų prieinamumą, o tai lemia ir vaikų, paimamų iš šeimų, skaičiaus mažėjimą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite