Angle down Atgal

„Swedbank“ Lietuvoje gresia bauda

Komerciniam bankui „Swedbank“ gresia bauda, jeigu jis nesilaikys įsipareigojimų galimoms konkurencijos problemoms išspręsti, ketvirtadienį skelbia Konkurencijos taryba. Ši žinyba kviečia suinteresuotus asmenis pateikti argumentuotas nuomones dėl banko siūlomų įsipareigojimų. Jų nesilaikant bankui gali būti skirta iki 5 proc. vidutinių dienos pajamų dydžio bauda.

Konkurencijos taryba 2016 m. gruodžio 20 d. pradėjo tyrimą dėl „Swedbank“ veiksmų, įtarusi, kad ši kredito įstaiga galimai piktnaudžiauja dominuojama padėtimi, ribodama konkurenciją teikiant mokėjimų surinkimo elektroninėje prekyboje paslaugas.

Įtariama, kad numatęs papildomą sąlygą „Bank link“ paslaugos teikimo sutartyje „Swedbank“ apribojo vienos bendrovės galimybes banko klientams teikti naują mokėjimų surinkimo - mokėjimo inicijavimo - paslaugą. Toji galimą konkurencijos ribojimą patyrusi bendrovė teikia mokėjimų surinkimo elektroninės prekybos srityje paslaugas.

Siekdamas pašalinti galimas konkurencijos problemas, „Swedbank“ pasiūlė Konkurencijos tarybai prisiimti įsipareigojimus. Bankas, be kita ko, įsipareigoja inicijuoti ne tik su minėta bendrove, bet ir su kitais ūkio subjektais sudarytų „Bank link“ paslaugos teikimo sutarčių reikiamus pakeitimus.

Jeigu Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, pripažins, kad „Swedbank“ pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, ji gali nutraukti tyrimą.

Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 proc. vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Kaip ELTA jau skelbė, 2016 metais „Swedbank“ Lietuvoje bendrosios pajamos siekė 196 mln. eurų.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite