Angle down Atgal

Šventosios jūrų uosto valdymui siūloma steigti uosto direkciją

Seimui siūloma priimti įstatymų pataisas, leisiančios  Šventosios jūrų uosto akvatoriją ir uosto infrastruktūrą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir ja disponuoti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtai įmonei – uosto direkcijai, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės administracija.

Atsižvelgiant į tai, kad uosto žemė yra valstybės nuosavybė, uosto žemės nuomos sutarties formą ir uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą Palangos miesto savivaldybės teikimu tvirtintų Vyriausybė.

Tai numatančias Šventosios jūrų uosto įstatymo pataisas ir jas lydinčias Žemės įstatymo bei  Valstybės ir savivaldybių turto naudojimo ir disponavimo juo įstatymų pataisas įregistravo Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Mindaugas Skritulskas.

Jis siūlo į įstatymą įrašyti nuostatą, kad „uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra neprivatizuojamos“, taip pat tai, kad „uostui priskirtu valstybės turtu negali būti užtikrinamas trečiųjų asmenų prievolių vykdymas.“

Įstatymo projektu tikslinama nuostata, kad uosto paslaugomis besinaudojančios įmonės ir uosto žemės naudotojai, sudarę sutartį su savivaldybės įmone dėl veiklos uoste ar dėl uosto žemės nuomos, uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią veiklą, kuri atitinka uosto paskirtį. Šiuo metu galiojančiame įstatyme tokiu subjektu nurodytas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius (arba jo įgaliotas kitas Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).

Siekiant užtikrinti, kad Šventosios jūrų uosto žemės nuomos procedūros būtų organizuojamos viešai, laikantis nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų, siūloma numatyti, kad uosto direkcija uosto žemę gali išnuomoti tik viešosios procedūros tvarka. Taip pat siūloma nustatyti, kad viešosios procedūros tvarkos aprašą Palangos miesto savivaldybės tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė.

Įstatymo projektu siekiama nustatyti, kad tam tikras šiuo metu galiojančio įstatymo funkcijas uosto direkcija įgyvendina kartu su Palangos miesto savivaldybe: rengia uosto plėtros krypčių projektus, organizuoja jų įgyvendinimą, mokslinių tyrimų darbus, reklamuoja uostą; įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos padarinių likvidavimą; stebi ir išlaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje, prie krantinių ir pirsų; taip pat turi teisę statyti, remontuoti, rekonstruoti, griauti ir atnaujinti (modernizuoti) uosto infrastruktūrą.

Tikimasi, kad įstatymo pataisų įgyvendinimas turės teigiamos įtakos efektyvesnei Šventosios uosto vystymosi plėtrai.

Priėmus siūlomas pataisas Vyriausybė turės atnaujinti Šventosios jūrų uosto žemės nuomos konkurso tvarką, sutarties formą ir žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą, o  Palangos miesto savivaldybės taryba turės atnaujinti Šventosios jūrų uosto naudojimo taisykles.  

Šiuo metu įstatyme numatyta, kad Šventosios jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja Palangos miesto savivaldybė.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite