Angle down Atgal

Suvalkijos socialinės globos namuose – tradicinė gerumo ir širdžių šventė

Netoli Marijampolės, Katiliškių kaime, veikiančiuose Suvalkijos socialinės globos namuose spalio 27 d. buvo surengtas tradicinis įstaigos globotinių susitikimas su artimaisiais. Tokie šventiniai, Suvalkijos socialinės globos namų darbuotojų kruopščiai rengiami susitikimai įstaigoje organizuojami kiekvieną rudenį ar žiemos pradžioje.

Šventė prasidėjo prie pagrindinio įstaigos korpuso pastatyto koplytstulpio šventinimu. Senąjį, daug metų Suvalkijos socialinės globos namų teritoriją puošusį koplytstulpį prieš kelerius sutrupino į jį su didžiule jėga įtrenkęs žaibas, ir jo vietoje buvo likęs tik akmuo. Šiais metais įstaiga ryžosi pastatyti naują koplytstulpį ir kreipėsi į gerus bičiulius – Marijampolės pataisos namų kolektyvą. Šis neatsisakė padėti, ir iš Suvalkijos socialinės globos namų atgabento medžio Marijampolės pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis Mindaugas Norkus išdrožė koplystulpį. Šeštadienį jį pašventino Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Marius Rudzinskas. Šventės dalyviai prie koplytstulpio sugiedojo Lietuvos himną.

Po to globos namų globotiniai, jų artimieji ir įstaigos darbuotojai susirinko valgykloje. Čia jiems buvo pristatyta Lietuvos valstybės šimtmečiui dedikuota, Suvalkijos socialinės globos namų sudaryta ir išleista knyga „Nešu aš savo meilę Tau“. Į ją sudarytojai sudėjo globotinių kūrybą: eiles, piešinius, paveikslų reprodukcijas.

Įstaigos vadovės Marytės Slavinskienės teigimu, išleisti šią knygą finansiškai padėjo Marijampolės „Rotary“ klubas ir UAB „Technikos namai“ bei UAB „Statybų namai“. Knygą redagavo Marijampolės kolegijos lektorės Ona Janulevičienė ir Birutė Zaveckienė.

Valgyklos salėje susirinkusiems taip pat buvo parengta muzikinė programa „Po Lietuvos dangum, tik artume tvirtybė ir vienybė mūs“. Joje dalyvavo Almos Sakalauskienės vadovaujama įstaigos globotinių kapela, kuriai talkino marijampolietis smuikininkas Algirdas Jančas. Be to, keletą kūrinių atliko Suvalkijos socialinės globos namų darbuotojų vokalinis ansamblis.

Po koncerto buvo atidaryta įstaigos globotinių darbų paroda, o ją apžiūrėję šventės dalyviai bendravo grupelėse.

Šventėje dalyvavo Šunskų seniūnijos seniūnas Rimantas Lekeckas, Marijampolės „Rotary“ klubo nariai Norimantas Stankevičius ir Henrikas Kelpša, Marijampolės pataisos namų direktorius Regimantas Kavaliauskas, Marijampolės kolegijos lektorės O. Janulevičienė, B. Zaveckienė ir ištikimas Suvalkijos socialinės globos namų bičiulis Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Marijampolės senjorų sunkiosios atletikos sporto klubo vadovas Alvydas Kirkliauskas.

„Labai džiugu, kad visuomenės požiūris į socialinės globos namuose gyvenančius žmones stipriai keičiasi, – pasakodama apie šventę „Suvalkiečiui“ sakė M. Slavinskienė. – Štai šiais metais į šventę suvažiavo tiek žmonių, kad valgykloje susirinkusiems jau buvo ankštoka. Kartu aš noriu padėkoti visiems, kurie atvažiavo pas mus aplankyti savo artimųjų ir drauge su jais praleido šventinę popietę. Taip pat nuoširdžiai dėkoju ir visiems Suvalkijos socialinės globos namų darbuotojams, kurie šiai šventei organizuoti skyrė ne tik daug savo laiko ir pastangų, bet ir įdėjo po dalelę savo širdies.“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite