Angle down Atgal

Sustiprintas dėmesys nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldo objektams

Pasikeitę patikrinimų kultūros paveldo objektuose reikalavimai jau davė rezultatų – laiku užfiksuoti tvarkybos darbų pažeidimai, pareikalauta klaidas ištaisyti.

Šių metų birželio 10 dieną KPD direktorius Vidmantas Bezaras pasirašė įsakymą  „Dėl nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldo objektų, kuriuose ir (ar) jų teritorijose išduoti leidimai atlikti tvarkybos ir (ar) tvarkomuosius statybos darbus, patikrinimų“, pagal kurį reikalaujama, jog teritoriniai KPD skyriai per minėtų darbų atlikimo laikotarpį atliktų ne mažiau nei 3 patikrinimus, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Nustačius neatitikimus suderintai projektinei dokumentacijai, vertingųjų savybių ar kitus kultūros paveldo apsaugą  reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, informaciją perduoti Kontrolės skyriui. Anksčiau paveldosaugininkai objektus tikrindavo tik pabaigus visus tvarkybos darbus.

Kaip teigė KPD Kontrolės skyriaus vedėja Donata Armanavičienė, įsigaliojus direktoriaus įsakymui, jau užfiksuoti trys pažeidimai, kuriuos reikalaujama ištaisyti nelaukiant visų darbų pabaigos.

Praėjusią savaitę paveldosaugininkai nustatė pažeidimų tvarkant vieną vertingiausių tarpukario pastatų Kaune – buvusią Lietuvos kariuomenės Ginklavimo valdybos Tyrimo laboratoriją (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1150). Pastato šeimininkai - Kauno technologijos universiteto atstovai – teisinasi ne taip supratę tvarkybos darbų projektą.

Ši buvusi Lietuvos kariuomenės Ginklavimo valdybos Tyrimo laboratorija, esanti Radvilėnų g. 19, – nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas – dabar priklauso Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakultetui. Šį pastatą Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūręs architektūros paveldo saugotojų fondas pernai įtraukė į 10 išskirtiniausių architektūros objektų pasaulyje sąrašą ir skyrė lėšų jo pavyzdiniams išsaugojimo planams rengti. Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuota modernizmo stiliaus Lietuvos kariuomenės Ginklavimo valdybos Tyrimo laboratorija pastatyta 1935 metais. Iki šiol nebuvo tvarkyta. Kauno technologijos universitetas šį pasatą tvarkyti pradėjo vasarą – planuojama remontuoti fasadą, cokolinę dalį ir kaminus. KPD Kauno skyriaus specialistai, patikrinę tvarkybos darbus, nustatė, kad neteisėtai nupjauti aštuonių rūsio langų šviesduobes juosiantys metaliniai turėklai. Jie yra pastato vertingosios savybės. Tvarkybos darbus atliekantys darbuotojai aiškina, kad tai padaryta todėl, kad turėklus nuvežus į dirbtuves būtų galima lengviau restauruoti, pašalinti eroziją.

„Mano manymu, taip daryti yra neprofesionalu. Restauruoti buvo galima ir nenupjovus tvirtų metalinių turėklų, tuo labiau, kad jie įleisti į sieną, - sakė KPD Kauno skyriaus paveldosaugininkas Andrius Liakas. – Be to, šios tvorelės yra dviejų laikotarpių – šoninė dalis sumontuota tarpukariu, statant pastatą, o sovietmečiu dalis vamzdžių primontuota, privirinta dar ir iš viršaus. Tvarkybos darbų projekte buvo numatyta, kad galima demontuoti tik neautentiškas tvorelės dalis, o autentiškos dalys turėjo būti restauruojamos nenupjovus jų nuo pastato“. Kaip sakė A. Liakas, dabar KPD Kauno skyrius siūlys tvarkybos darbų projektą papildyti sprendimais, kaip bus primontuoti nupjauti turėklų vamzdžiai. „Taip pat siūlysime sovietinių, anksčiau ant viršaus privirintų vamzdžių iš viso atsisakyti ir palikti tik autentiškus, tarpukarinius turėklus“, - sakė A. Liakas.  Už pažeidimus gresia ir bauda iki pusantro tūkstančio eurų.

Pažeidimai nustatyti ir tvarkant Panemunės pilies, dar vadinamos Gelgaudų, Vytėnų, parką. Be archeologinių tyrimų buvo mechanizuotai nustumdytas gruntas. Pažeidimų vykdant tvarkybos darbus, pasak KPD Kontrolės skyriaus vedėjos D. Armanavičienės, nustatyta ir Pakruojo dvaro sodybos parke. Nors tvakybos darbus vykdė ir jų vykdymą prižiūrėjo atestuoti specialistai, kurių kvalifikacija atitinka paveldosaugos reikalavimus, tačiau tikrinimo metu nustatyti pakitimai, kurie atlikti be suderintos projektinės dokumentacijos: nesilaikant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų parko parteryje įrengtas fontanas, suformuoti papildomi gėlynai ir pastatytas naujas statinys – scena. Teisės aktų nustatyta tvarka taikyti administracines priemones dėl nesuderintų statinių statybos ir papildomų gėlynų įrengimo.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite