Angle down Atgal

Strategija pristatyta Tarybos nariams

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko išplėstinis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų posėdis, kurio metu buvo pristatyta Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija.

Strategijos rengėjai Smart Continent LT, UAB Tarybos nariams pristatė visus tris Strategijos etapus:

- Šiaulių miesto esamos ekonominės būklės (vertinant teisinius, politinius, ekonominius, socialinius ir technologinius veiksnius), konkurencingumo, vietos ir tarptautiniu lygiu, analizę ir išvadas;

- Šiaulių miesto ekonominės plėtros prioritetus (išskiriant prioritetines specifines veiklos sritis, labiausiai įtakosiančias miesto plėtrą), viziją, ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo, vystymosi scenarijus;

- Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo veiksmų ir priemonių planą, numatant strategijos įgyvendinimo bei valdymo organizacinę struktūrą, rezultatų vertinimo kriterijus ir strategijos stebėsenos tvarką.

Strategijos pristatyme taip pat dalyvavo švietimo, verslo, Užimtumo tarnybos bei kitų įstaigų atstovai, kurie aktyviai bendradarbiavo kuriant miesto proveržiui taip reikalingą dokumentą.

Parengta Strategija liepos 4 d. bus tvirtinama Šiaulių miesto savivaldybės taryboje, o jos įgyvendinimą užtikrins Šiaulių miesto savivaldybės, verslo asocijuotų struktūrų, verslo paramos organizacijų bei švietimo atstovų pasirašyta Bendradarbiavimo deklaracija.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite