Angle down Atgal

Stanislovas Vaitkevičius. Išlikęs šokyje

Simboliška, kad šiemet – Žemaitijos metais – turime galimybę paimti į rankas knygą apie garsų mūsų krašto kultūros žmogų Stanislovą Vaitkevičių, visą savo neilgą gyvenimą atidavusį šokiui. Visam laikui jis liko atmintyje ne tik kaip talentingas šokių kolektyvų vadovas, šokių autorius, bet ir kaip žmogus, įrodęs, jog tikrojo pašaukimo negali atimti jokios gyvenimo negandos. Net ir sunkiai sirgdamas, jis dirbo su tokia aistra ir jėga, kuri duota ne kiekvienam sveikam ir stipriam.

KNYGA, KURI NUDEGINA RANKAS
Stiprybė. Kai užverti paskutinį knygos „Išėjęs sugrįžti...“ (Printėja, 2019) puslapį, aiškiai suvoki, jog būtent po šiuo ženklu gimę gyventi Vaitkevičių šeimos vyrai. Puikios, teisingos, nėmaž nepagražintos, parašytos gyva, vaizdinga kalba knygos autorius – choreografo tėvas Steponas Alfredas Vaitkevičius. Sunku buvo įtarti šį techniškos specialybės žmogų nešiojantis savyje neabejotiną literatūrinį talentą.

Tačiau yra dar ir kitas dalykas: būna knygų, kurias skaitant jauti, tarsi degintų puslapius verčiančias tavo rankas. „Išėjęs sugrįžti...“ – tokia. Parašyta tėvo, išlydėjusio į amžinybę savo penkiasdešimt trejų sūnų. Bet kokie žodžiai būtų per silpni išreikšti, kiek dvasinių jėgų turi turėti žmogus, sugebėjęs tai padaryti. Šią mintį patvirtina ir istoriko, humanitarinių mokslo daktaro Mindaugo Tamošaičio žodžiai: „...tėvas tekstą rašė nepaisydamas patirto didelio skausmo netekus sūnaus, būdamas garbingo amžiau, kamuojamas sunkios ligos.

Fizines ir dvasines kančias atpirko stiprus tikėjimas atliekamo darbo prasme ir reikšmingumu. (...) Ši knyga – tai tėvo dovana, o kartu ir paminklas anksti šį pasaulį palikusiam jo sūnui Stanislovui“. Sumanymas paašyti knygą, beje, ir kilo M. Tamošaičiui. Dar tada, kai S. Vaitkevičius buvo gyvas, nors jau sirgo. Apie tai
paskutinio jų susitikimo metu pačiam Stanislovui užsiminė M. Tamošaitis.
KO NEŽINOJOME
Knyga atveria įvairius gyvenimo momentus, iš kurių daugelis mums žinomi – ir choreografinė veikla, ir kūrybiniai darbai. Tačiau ypač įdomu pažinti Stanislovą Vaitkevičių, gimusį Kaune, kaip tikrų žemaičių atžalą. Su įdomumu skaitai apie senelius iš motinos pusės: Petrą ir Anicetą Girdvainius, gyvenusius dabartiniame Telšių rajone. Petras Girvainis – vidutinis ūkininkas, buvo ir muzikantas, griežė armonika.

Menininko gyslelę Stanislovas Vaitkevičius paveldėjo ir iš tėvo pusės: „Stasiuko diedukas Stanislovas Vaitkevičius, be savo bajoriškos kilmės, dar buvo didelis pasakorius, būtų ir nebūtų istorijų kūrėjas“, rašoma knygoje. Iš garsios žemaičių bajorų giminės kilęs S. Vaitkevičiaus senelis griežė smuiku, sakėsi dar caro laikais baigęs „toncklasį“, todėl būdamas jau ir garbaus amžiaus nepaprastai mėgo šokti. Mokėjo daug žemaitiškų dainų.

Jo žmona, Stanislovo senelė Kazimiera, turėjo gražų balsą, giedojo bažnyčios chore, mokėjo daug lietuviškų dainų. Iš savo protėvių talentus paveldėjo ne tik Stanislovas – jo dėdė Alfonsas Būda jaunystėje dalyvavo tuometinio KPI studentų ansamblyje „Nemunas“, daug metų dainavo Mokslų Akademijos chore, brolėnas Linas Būda grojo mušamaisiais A. Kaušpėdo „Antyje“, muzikavo džiazo grupėje, Lietuvos džiazo muzikos orkestre. Ankstyvosios Stanislovo Vaitkevičiaus vaikystės žemė – Žemaitija. Iki mokyklinio amžiaus būsimasis šokėjas ir šokių vadovas augo Vilkų dvaro palivarke (Telšių r. ) globojamas senelės Anicetos. Ten pat bėgo ir jo mokyklinės vasaros.
Kiekvienas žmogus gimdamas jau atsineša savo kraitį su giminės genais, tik vieni pasireiškia silpniau, kiti – stipriau. Čia, matyt, ir slypi atsakymas į klausimą, kurį, kaip rašoma knygoje, dažnai užduodavo kaimynai: „Iš kur tas vaikas toks šokėjas?“ – stebėjosi kaimynai, matydami plerpsinantį žaislinę armonika ir strykčiojantį mažąjį Stasiuką“. Gyvenimas parodys, jog tai, ką atsinešė iš savo bočių žemaičių, Stanislovui Vaitkevičiui buvo ne pomėgis, o likimas, kuris ir mums, daugybės jo koncertų žiūrovams, suteikė šimtus šviesių akimirkų.

(Tęsinys kitame „Mūsų bendruomenės“ nr.)
Romualda Suslavičienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite