Angle down Atgal

ŠRATC inicijavo geriausių praktikų komunalinių atliekų tvarkyme pristatymą

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC), artėjant naujam atliekų prevencijos ir tvarkymo planavimo etapui , 2021 m. gegužės 14 d. iniciavo užsienio šalių praktikų pristatymą atliekų tvarkymo srityje.

„Dėkojame visiems besidomintiems atliekų tvarkymu ir prisijungusiems prie renginio, kuriame nuotoliniu būdu dalyvauja net 59 Šiaulių regiono ekosistemos dalyviai. Džiugu, kad dalis prisijungė prie šios strategijos kūrimo sesijos jau ne pirmą kartą. Dėkojame, jei atskirose diskusijose pateiksite įžvalgas bei išsakysite visas savo mintis ir pasiūlymus“, – tardamas įžanginį žodį sakė ŠRATC vadovas Žilvinas Šilgalis.

Vertinant naujas Žaliojo kurso ir Žiedinės ekonomikos galimybes bei naujus reikalavimus komunalinių atliekų tvarkymui bei atžvelgiant į praeities patirtis, atvirai diskusijai buvo pakviesti: gyventojai, seniūnijų, bendruomenių, valstybinių institucijų, teisininkų, ekspertų, savivaldybių, prekybos, gamybos įmonių, gamintojų ir importuotojų organizacijų, atliekų surinkimo, paruošimo perdirbimui ir perdirbimo įmonių, asociacijų, nevyriausybinių ir švietimo įstaigų, start-up technologijų kompanijų atstovai.

Kodėl ŠRATC kuria strategiją?

Poreikis sukurti ŠRATC strategiją atsirado baigiant galioti 2014-2020 m. Valstybiniam atliekų tvarkymo planui ir Europos Sąjungoje atsiradus griežtesniems aplinkosaugos reikalavimams tvarkant atskirų rūšių atliekas, siekiant Žiedinės ekonomikos tikslų: daiktus naudojant pakartotinai, daiktus remontuojant, atliekas paverčiant žaliavomis ir pan. Siekiant naujų atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų, 2021-2027 m. laikotarpiui bus rengiami ir nauji regiono planavimo dokumentai, todėl pradėti nuo regiono ekosistemos dalyvių, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius ir galimybes, ŠRATC kolektyvo nuomone, - pats geriausias ir efektyviausias būdas.

ŠRATC tikslas – turėti realią strategiją, kurioje sinergiškai dalyvautų visos komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančios suinteresuotos šalys ir būtų įvertintos regiono galimybės siekiant bendrai suformuotų užsibrėžtų tikslų.

Pristatymo tikslas – paskatinti visuomenę aktyviai dalyvauti ne tik šiame bendrakūrybos etape, bet ir visuose procesuose, siekiant išvengti atliekų, o joms susidarius – tvarkyti atliekas tinkamai, bendradarbiaujant tarpusavyje ir formuojant kryptingą aplinkinių požiūrį ir veiksmus, kuriant ir tobulinant turimą atliekų tvarkymo sistemą. ŠRATC – atviras pasiūlymams, diskusijoms, todėl visada dėl bendro tikslo yra pasirengęs išklausyti nuomones, pakonsultuoti efektyvesnio atliekų tvarkymo klausimais.

Pristatymo metu buvo nagrinėjamos temos:

„Zero Waste“ strategija ir jos įgyvendinimas Slovėnijoje, kurios sostinei Liublianai pavyko tapti pirmąja „Zero Waste“ sostine Europoje, o įdiegta komunalinių atliekų tvarkymo sistema, padėjo pasiekti puikius rezultatus. Renginio metu, detaliai pristatytas ir išnagrinėtas Velso komunalinių atliekų tvarkymo modelis ir atliekų tvarkymo sistemos atskiro surinkimo ir perdirbimo reikšmės efektyvumas. Taip pat buvo iškeltas svarstymas dėl apmokestinimo galimybės pagal faktinį atliekų kiekį, atsižvelgiant į paminėtų šalių, pasaulio bei Lietuvos praktikas.

Per praktinę užduotį, pristatymo dalyviai buvo įtraukti į diskusiją, kurios metu pasidalinę mišriomis grupėmis aptarė ir pristatė savo idėjas ir nuomones dėl galimų atliekų rūšiavimo metodų įvedimo bei pritaikymo Šiaulių regione, atsižvelgiant į Slovėnijos ir Velso atvejus. Svarbu pabrėžti, kad šios šalys, kaip pavyzdys, buvo pasirinktos dėl panašumo su Lietuva pagal gyventojų skaičių ir ekonominius rodiklius.

Diskusijos metu iškelti svarstymai dėl tvaraus mąstymo ugdymo plėtojimo nuo pat vaikystės, gyventojų, ypač daugiabučių namų, švietimo atliekų tvarkymo bei rūšiavimo srityje poreikio ir galimybių. Diskusijos dalyviai pritarė, kad ypatingą dėmesį reikia skirti atliekų rūšiavimui namuose, padarant jį patogesniu ir aiškesniu gyventojams. ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis pabrėžė, jog gyventojams yra svarbu suprasti, kad už atliekų tvarkymą jie moka sąžiningą kainą, todėl bendraujant su visuomene siekiama supažindinti visus su atliekų šalinimo sistemos veikimu ir įnešti į sistemą daugiau aiškumo bei skaidrumo.

„ŠRATC atlieka labai svarbų vaidmenį ir perspektyvoje turėtų būti kompetencijų atliekų tvarkymo srityje centras, patarėjas ir edukatorius, kas yra labai svarbu“, – sesijos pabaigoje sakė LR seimo narys Stasys Tumėnas.

Informuojame, kad Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo strateginė sesija, pasitelkiant bendrakūrybos procesą, dalyvaujant visoms susijusioms pusėms, planuojama 2021 m. birželio mėn. pirmoje pusėję ir apie tai ŠRATC informuos viešai.


 


 


 


 


 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite