Angle down Atgal

Spaudos draudimo panaikinimas

Tai yra Etaplius.lt skaitytojo nuomonė, už kurios turinį redakcija neatsako.

Kiekvienais metais gegužės 7 dieną yra minima lietuviškos spaudos panaikinimo diena.

O kas draudė mums lietuviams skaityti lietuviškas knygas. Kas žudė ir trėmė į Sibirą knygnešius, tai vis rusų valdžia, rusų carai.

Norėjo, kad viskas būtų rašoma ir spausdinama tik taip vadinama kirilica. Bėgo metai, Lietuva 1918 m. vasario 16-ąją paskelbė nepriklausomybės atstatymą. Taigi Lietuva tapo laisva. Leido lietuviškas ir katalikiškas knygas.

Bet užėjo raudonasis maras ir vėl spauda buvo suvaržyta. Nors rašė ir spausdino lietuviškai, bet viskas buvo nušviečiama tik komunistine dvasia. Mat visą spaudą kontroliavo taip vadinama LKP CK.

Visur buvo cenzūra, net dainininkams buvo nurodoma kokias dainas dainuoti. Vadinasi, mes dar neturėjome tikrosios lietuviškos spaudos laisvės. Tikroji spaudos laisvė atėjo kovo 11-ąją.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite