Angle down Atgal

„Socialinių ir emocinių įgūdžių prevencija ir integravimas ugdymo procese“

Vaikai yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, kuriems sunku kritiškai vertinti aplinką ir įvairiais kanalais pasiekiamą informaciją. Vaikų ugdymas džiaugsmingas, smagus, su nuolatiniais iššūkiais ir kasdieniais atradimais, kai vaikui padedame atskleisti pasaulio įvairovę ir jo paties galias ir kartu atrandame savo, kaip ugdytojų, stiprybę ir kompetenciją.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ veiklos uždaviniuose numatyta: stiprinti ugdytinių sveikatą, užtikrinant sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, į ugdymo turinį integruojant fizinio aktyvumo priemones, sveikos mitybos, smurto ir patyčių, alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, sveikos gyvensenos prevenciją bei užtikrinti kiekvieno bendruomenės nario siekiamybę įgyti aukštesnę kvalifikaciją ir kompetenciją.

Gruodžio mėnesį įstaigoje vyko seminaras, finansuotas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimui, tema „Socialinių ir emocinių įgūdžių prevencija ir integravimas ugdymo procese“, kurį vedė psichologė Virginija Servutienė. Jo metu įstaigos pedagogės susipažino su naujais asmeninio potencialo ugdymo metodais ir įrankiais, buvo pristatomas emocinio intelekto vystymo modelis, analizuojama emocinio atsparumo technologija, socialinių emocinių gebėjimų problematika, atkreiptas dėmesys į mokytojų gebėjimą atskleisti tobulėjimo erdvę vaikams savo pavyzdžio galia, plėtojamos socialinės emocinės kompetencijos. Anot lektorės: „Ateitis priklauso save ugdantiems. Augti savyje – tai plėtoti savo resursus, kurie neturi ribų. Kitus įtakoti gali tik tas, kuris geba paveikti save. Brandi asmenybė atvira pasauliui, žmonėms ir galimybėms.“

Taigi Sokrato mintis „Neištyrinėtas gyvenimas mažai ko vertas“ aktuali ir mūsų šiandieniame gyvenime.

Aušra GALINSKIENĖ

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite