Angle down Atgal

Socialinės naujovės: išmokos visiems vaikams

Naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymu nuo 2018 m. sausio 1 d. įtvirtintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams. Universali 30 Eur išmoka vaikui bus mokama nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų.

Panevėžio rajono savivaldybėje iki šiol vaiko išmokas gavo 2 tūkstančiai 700 vaikų, augančių tūkstantyje šeimų, dabar gaus 7 tūkstančiai vaikų.

Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba raštu savo gyvenamosios vietos seniūnijoje arba savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Skubėti nebūtina

Atsiradus galimybei gauti vaiko išmoką daug didesniam žmonių skaičiui nei anksčiau, labai padaugėjo prašymų dėl jų teikimo tiek internetu, tiek kreipiantis į savivaldybę.

Gyventojai turėtų žinoti, kad prašymų nebūtina skubėti teikti sausio mėnesį. Net jei bus kreipiamasi vėliau, išmokos bus sumokėtos už visus ankstesnius mėnesius (bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių), pinigai bus pervesti skaičiuojant nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vaiko išmoka išmokama iki kito mėnesio, einančio po kreipimosi mėnesio, 25 dienos.

Kreipiantis internetu dėl universalios 30 eurų išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Prašymus teikiant Savivaldybėje reikia pateikti savo asmens dokumentą.

Dabar gaunantiems vaiko išmokas tėvams žinotina, kad jei išmokos vaikui mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, išmokos dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamas, pridedant 30,02 eurų už kiekvieną vaiką be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

Palankesnės sąlygos gauti piniginę socialinę paramą

Kadangi išmoka vaikui bus mokama visiems vaikams, pakeistas ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Jame nustatyta, kad skiriant socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas į šeimų, auginančių vaikus, pajamas išmoka vaikui nebus įskaitoma. Tad socialinę paramą gaus daugiau šeimų.

Į nenuolatinio (vienkartinio) pobūdžio gaunamas pajamas bus įskaitoma tik ta lėšų dalis, kuri viršys 1 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį. Nuo šių metų VRP dydis padidėja nuo 102 iki 122 eurų.

Įstatymo pakeitimais papildomai bus skatinami dirbantys asmenys. Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, į šeimos (asmens) gaunamas pajamas nebus įskaitoma dalis darbinių pajamų: 15 proc. darbo užmokesčio – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui; 20 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius); 25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 30 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius); 35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Panevėžio rajono savivaldybėje 2017 m. gruodžio mėn. socialines pašalpas gavo 1 100, šildymo kompensacijas – 637 asmenys. Naujas gavėjų skaičius paaiškės perskaičiavus besikreipiančių šeimų pajamas.

Panevėžio rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite