Angle down Atgal

Smulkiųjų ūkių verslo planams įgyvendinti skirta 10 mln. eurų

Smulkieji ūkininkai nuo kovo 1 d. galės teikti paraiškas gauti paramą, siekiančią iki 15 tūkst. eurų.

Ši išmoka skirta verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, praneša Žemės ūkio ministerija.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės paramos.

Parama skiriama fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravusiems savo vardu valdą ir ūkininko ūkį.

Remiama žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Finansuojami smulkūs ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 eurų.

Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti - 15 tūkst. eurų. Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Šiemet pareiškėjų laukia nemažai naujovių. Svarbu tai, kad sumažinti reikalavimai išlaidoms, paprastesnis ir jų vertinimas. Parama skiriama, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, jos susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, taip pat atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis.

Sumažinus reikalavimus, nebereikia paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą - veikla tiesiog turi būti pelninga. Neliko ir dalies įsipareigojimų - nebereikia drausti paramos lėšomis įgyto turto. Atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio. Pareiškėjams turėtų patikti supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite