Angle down Atgal

Skirdamas lėšų sutuoktinės darbovietei, buvęs Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius I. Motiejūnas veikė interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Imantas Motiejūnas, eidamas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, pateko į interesų konflikto situaciją, kai savo sutuoktinės prašymu skyrė lėšų jos vadovaujamai įstaigai. Tokiais veiksmais jis pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto ir nusišalinti, jei toks kiltų (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tirdama VTEK nustatė, kad įsakymą, kuriuo skyrė 3000 Eur savo sutuoktinės vadovaujamai Telšių „Ateities“ progimnazijai, I. Motiejūnas pasirašė pernai spalį. Įsakymas rengtas reaguojant į du minėtosios švietimo įstaigos vadovės pateiktus prašymus: kreipdamasi į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tuo metu ėjusį savo sutuoktinį, ji prašė skirti 1000 Eur progimnazijos baseino remontui ir 2000 Eur langų uždangoms švietimo įstaigoje įrengti. Taip pat minėtuoju įsakymu savivaldybės administracijos direktorius įpareigojo savo sutuoktinę pateikti sąmatą savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

VTEK nekvestionuoja savivaldybės biudžeto lėšų skirstymo, tačiau pabrėžia, kad sutuoktinės užimamos pareigos yra laikytinos I. Motiejūno privačiu interesu. VTEK vertinimu, I. Motiejūnas šiuo atveju veikė ne tik dėl viešojo intereso, bet ir dėl jam artimo asmens privačių interesų. VTEK pabrėžia, kad privatus interesas apima ne tik materialųjį, bet ir nematerialųjį suinteresuotumą, kuriuo siekiama konkrečiam asmeniui sukurti naudą ar prielaidas tai naudai ateityje. VTEK nuomone, tirtoje situacijoje privatūs interesai sietini su siekiu, jog būtų tinkamai vadovaujama ir atstovaujama progimnazijai. Pažymėtina, kad sėkminga įstaigos veikla paprastai sietina su jai tinkamai vadovaujančiu asmeniu.

Įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. VTEK primena, kad net ir artimam asmeniui nenaudingas sprendimas gali sukelti interesų konfliktą, taigi būtina kaskart įvertinti susidariusią situaciją ir nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų išvengta galimo interesų konflikto.

Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs savo sutuoktinės prašymus, turėjo suvokti interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo visų su šiais prašymais susijusių savo pareigų vykdymo. Tyrimo metu VTEK negavo duomenų, kad I. Motiejūnas pareigą nusišalinti būtų įvykdęs.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite