Angle down Atgal

Siur­rea­lis­tiš­kas kny­gy­nas Ki­ni­jo­je: lyg iš Ha­rio Po­te­rio filmų

Šis kny­gy­nas Ki­ni­jo­je jus ga­li te­le­por­tuo­ti į kitą pa­saulį taip pat efek­tin­gai, kaip ir ja­me par­duo­damų knygų siu­že­tai. Kodėl? Veid­rod­žiai ja­me išdės­ty­ti ir įkom­po­nuo­ti taip, kad su­da­ro įspūdį, jog knygų len­ty­nos stie­bia­si iki pat dan­gaus, o kai ku­rios vie­tos pri­me­na net Ha­rio Po­te­rio fil­muo­se ma­tytą bib­lio­teką.

Įėjus į knygyną, lankytojai išvysta kavinę, kūrybišką erdvę, vaikų skaitymo erdvę ir, žinoma, knygų lentynas, kurios, rodos, driekiasi iki begalybės. Visas šis siurrealistinis vaizdas dėl neįprastų veidrodinių lubų, sukuriančių įspūdingą efektą.

Knygyno interjeras, parinktos tamsios spalvos taip pat sukuria ypatingą atmosferą. Kai kurie, iš pirmo žvilgsnio pažvelgę į šio knygyno nuotraukas, gali net pasijusti tarsi patekę į garsiąją Dublino universiteto biblioteką. Apie ką kalbama, Hario Poterio gerbėjai tikrai supras…

Knygyne – ir spalvoti laiptai su didelėmis vietomis atsisėsti. Ir kas gi nenorėtų tokioje vietoje paskaityti knygų ar pavaikštinėti tarp nesibaigiančių jų lentynų?

Pasigrožėkite.

Parengta pagal Interestingengineering.com

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite