Angle down Atgal

Siūlomos Širvintų krašto garbės piliečio vardo nominantės

Šiemet, per jubiliejinę – 545 m. – miesto sukaktį, tradiciškai bus suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas išskirtiniams mūsų krašto asmenims.

2020-07-07 Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, įvertinusi visuomenės pateiktus siūlymus, Savivaldybės tarybai pateikė sprendimo projektą, kuriuo siūloma suteikti Širvintų krašto garbės piliečio vardą:

1. Nijolei Didžiokienei už aktyvią visuomeninę veiklą, nuolatinę paramą bei finansinę pagalbą Širvintų krašto kultūrai, menui, švietimui.

Nijolė Didžiokienė
Nijolė Didžiokienė

2. Danutei Miliukienei už aktyvią visuomeninę veiklą, literatūrinio žodžio sklaidą, gimtojo krašto literatų kūrybos puoselėjimą, už reikšmingas iniciatyvas, įgyvendinamas Širvintų krašte.

Danutė Miliukienė
Danutė Miliukienė

Tarybai patvirtinus, Garbės piliečio regalijos nominantėms bus iškilmingai įteiktos 2020 m. liepos 24 d. per Širvintų krašto garbės piliečio vardo laureatų pagerbimo ceremoniją.

Širvintų krašto garbės piliečio vardas teikiamas nuo 2000 metų gegužės 17 d., kai Širvintų rajono taryba priėmė sprendimą „Dėl Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ ir patvirtino Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.

Širvintų krašto garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui pagerbti už jo išskirtinį indėlį į Širvintų krašto materialinio bei visuomenės dvasinio gyvenimo plėtros sferas.

Lietuvos Respublikos piliečiams šis Vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį indėlį į Širvintų krašto mokslo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros, krašto apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis. Vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiui ir bet kurios užsienio valstybės, su kuria Lietuva palaiko diplomatinius santykius, piliečiui. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas ir gyvam, ir mirusiam asmeniui. Mirties atveju regalijos įteikiamos mirusiojo šeimai.

Pilietis, kuriam rajono Taryba suteikia Vardą, įrašomas į Širvintų krašto garbės piliečio knygą, jam įteikiamas Širvintų krašto garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas.

Garbės piliečio regalijas įteikia rajono meras arba Tarybos įgaliotas asmuo.

Vardas suteikiamas valstybinių arba svarbių rajono švenčių metu.

Pirmą kartą Širvintų krašto garbės piliečio vardas buvo suteiktas 2000 m., minint Širvintų miesto 525 metų jubiliejų.

Širvintų krašto garbės piliečiai: mons. kun. Česlovas Krivaitis, Viktoras Alekna, Irvis Šeinius (Irvis Sheynius), Marija Remienė, Janina Martinaitienė, Helena Vaicekauskienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite