Angle down Atgal

Siūloma leisti tėvams nuspręsti, kada vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę

Siūloma nustatyti, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai) patys nuspręstų 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Atitinkamai pradinį ugdymą vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų.

Tokį Švietimo įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.

Pasak jo, projekto tikslas - sudaryti galimybes paankstinti vaikų dalyvavimą instituciniame ugdyme atsisakius vaiko brandumo vertinimo.

„Tokiu būdu jau nuo 2018 m. rugsėjo mėn. būtų pradėtas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau“, - sako E. Jovaiša.

Jo teigimu, tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų, dalyvaujančių kokybiškai įgyvendinamose ankstyvojo ugdymo programose, pasiekimai yra aukštesni. 2015-2016 m. ir 2016-2017 m. duomenys rodo, kad yra savivaldybių arba atskirų miestų, kuriuose ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvauja daugiau kaip 95 proc. penkiamečių.

Tačiau kaimo vietovėse yra pavyzdžių, kai ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvauja tik 46 proc. penkiamečių. „Vaikus įtraukus į institucinį ugdymą metais anksčiau, tai yra nuo penkerių metų, ir jiems suteikus kokybišką ugdymą, būtų pradėta anksčiau mažinti regioninius skirtumus.

Kartu, vaikui anksčiau pradėjus institucinį ugdymą, galima anksčiau pastebėti vaiko socialinį, ekonominį, kultūrinį kontekstą ir rizikas, raidos sutrikimus ir suteikti reikiamą kompleksinę pagalbą“, - sako E. Jovaiša.

Jo teigimu, atsisakius privalomo vaiko brandumo vertinimo, tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas galės būti teikiamas anksčiau, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Pradinis ugdymas taip pat būtų pradedamas teikti vieneriais metais anksčiau, jei vaikas tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo programą lankė metais anksčiau.

„Atsisakius vaiko brandumo vertinimo, kaip galimybės anksčiau pradėti institucinį ugdymą, ateityje naudingiausia būtų vaiko brandumo mokyklai vertinimą atlikti tik vaiko psichologinio konsultavimo tikslais, teikiant rekomendacijas tėvams ir pedagogams“, - mano E. Jovaiša.

Šiuo metu Švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, o pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Tik atskirais atvejais tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas arba pradinis ugdymas pradedamas teikti vieneriais metais anksčiau, arba vieneriais metais vėliau, kai vaikui skiriamas sveikatą tausojantis dienos režimas.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite