Angle down Atgal

Siūloma leisti jaunimui iki 18 metų žvejoti nemokamai

Aplinkos ministerijai siūloma perduoti šiuo metu Žemės ūkio ministerijos reguliuojamas mėgėjų žvejybos kontrolės funkcijas jūrų ir vidaus vandenyse.

Tai numatančias Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Linas Jonauskas.

Projektu taip pat siekiama supaprastinti teisės žvejoti suteikimo tvarką, suteikti papildomų priemonių efektyviau kovoti su nelegalia žvejyba, populiarinti mėgėjų žvejybą tarp nepilnamečių asmenų, kaip sveikatai palankią laisvalaikio leidimo formą, skaidrinti, efektyvinti Mėgėjų žvejybos tarybos veiklą.

Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisomis numatoma suteikti Aplinkos ministerijai įgaliojimus nustatyti ne tik prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarką, bet ir reikalavimus, kaip ne mėgėjų žvejybos įrankiai turi būti laikomi, gabenami, gaminami. Tikimasi, kad tai padėtų efektyviau kovoti su nelegalia žvejyba.

Siūloma išplėsti nemokamos mėgėjų žvejybos teisę ir ją suteikti galimybę naudotis asmenims iki 18 metų amžiaus.  16 – 17 metų nepilnamečiai dažniausiai dar būna išlaikomi tėvų, tarp tokio amžiaus nepilnamečių yra didžiausias nusikalstamumas. Manoma, kad nemokamos žvejybos teisės asmenims iki pilnametystės (18 metų) suteikimas turėtų teigiamą poveikį paauglių sveikai gyvensenai, kokybiškam užimtumui, būtų mažinamas nepilnamečių nusikalstamumas.

Taip pat įstatymo pataisa siūloma Rusnės gyventojams panaikinti teisę nemokamai žvejoti Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose. „Tokia galiojanti teisė sukuria išskirtines privilegijas, kurios nėra pagrįstos“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisomis  siekiama reformuoti mėgėjų žvejybos tarybą, efektyvinti jos darbą. Siūloma Mėgėjos žvejybos tarybos pirmininką rinkti iš viso ne daugiau nei dvejoms kadencijoms. Projekto autorius Seimo narys L. Jonauskas sako, kad tokiu būdu bus sudarytos prielaidos nepriklausomam ir skaidriam vadovavimui, pirmininko atskaitomybei.

Perdavus šiuo metu Žemės ūkio ministerijos turimas funkcijas, reguliuojančias mėgėjų žvejybą, Aplinkos ministerijai, siūloma sumažinti taryboje Žemės ūkio ministerijos ar jai pavaldžių institucijų atstovų skaičių iki 1 asmens. Susisiekimo ministerija reglamentuoja saugią laivybą, jos įgyvendinimo Lietuvoje  tvarką, todėl siūloma į Mėgėjų žvejybos tarybą įtraukti 1 Susisiekimo ministerijos ar jai pavaldžios institucijos atstovą. Populiarėjant sportinei žūklei, siūloma į Mėgėjų žvejybos tarybą įtraukti 3 Lietuvos sportinės žūklės federacijų atstovus. Taip pat siūloma sumažinti žvejų mėgėjų asociacijų bei asocijuotų žvejybos ploto naudotojų atstovų skaičių (paliekant po 3 atstovus).  

Šiuo metu mėgėjų žvejybą reglamentuoja Mėgėjų žvejybos įstatymas  ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Mėgėjų žvejybos kontrolės funkcijos Žuvininkystės įstatymu Žemės ūkio ministerijai buvo priskirtos nuo 2004 m. Iki 2013 m. nustatyti mėgėjų žvejybos reglamentavimo priemones visuose žuvininkystės vandens telkiniuose buvo pavesta Aplinkos ministerijai.

„ Funkcijų padalinimas tarp Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos dirbtinai padidino žuvininkystės sektoriaus administravimo išlaidas. Mėgėjų žvejybos reglamentavimo pasiskirstymas tarp Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų žvejams mėgėjams nebeužtikrina vieną pagrindinių viešojo administravimo principų – „vieno langelio“ principo ir žvejai nebegali gauti visos su mėgėjų žvejyba susijusios informacijos vienoje institucijoje“ ,– sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Vadovaujantis Mėgėjų žvejybos įstatymu, mėgėjų žvejybos reglamentavimo priemones jūrų vandenyse nustato Žemės ūkio ministerija. Aplinkos ministerijai suteikti įgaliojimai nustatyti prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarką, tačiau, norint sėkmingai kovoti su nelegalia žvejyba, Seimo nario L. Jonausko nuomone, ne mažiau svarbu nustatyti reikalavimus, kaip ne mėgėjų žvejybos įrankiai turi būti laikomi, gabenami, gaminami.

Šiuo metu vadovaujantis Mėgėjų žvejybos įstatymu,  nemokamą žvejybos teisę turi fiziniai asmenys iki 16 metų, socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji, taip pat - Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose nemokamai žvejoti gali ir fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje.

Mėgėjų žvejybos tarybos pirmininko kadencijų skaičius šiuo metu nėra ribojamas. Mėgėjų žvejybos tarybą sudaro 1 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas, po 2 atstovus iš Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos bei mėgėjų žvejybos srities visuomenės informavimo priemonių, 3 atstovai  iš žuvininkystės mokslo institucijų, po 4 atstovus iš žvejų mėgėjų asociacijų, asocijuotų žvejybos ploto naudotojų.

Seimui priėmus  siūlomas įstatymo pataisas reikės pakeisti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles bei Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisykles.

Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas kartu su jas inicijavusiu Seimo nariu L. Jonausku teikia Seimo nariai Gintautas Paluckas, Tomas Bičiūnas, Eugenijus Sabutis, Orinta Leiputė, Domas Griškevičius, Kęstutis Vilkauskas, Andrius Mazuronis, Ligita Girskienė, Mykolas Majauskas.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite