Angle down Atgal

Šimtas ir daugiau dienų Savivaldybės administracijoje: kokie darbai atlikti, kokie planai laukia?

Po savivaldos rinkimų nuo pirmosios spaudos konferencijos su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore Jūrate Zailskiene prabėgo daugiau nei 100 dienų. Tesėdama pažadą visuomenei periodiškai pristatyti svarbiausias administruojamos srities aktualijas, praėjusią savaitę Savivaldybės administracijos direktorė pakvietė žiniasklaidos atstovus į susitikimą. J.Zailskienė papasakojo apie pertvarkymus kai kuriuose Savivaldybės administracijos skyriuose, supažindino su priimtais sprendimais ir planuojamais darbais, atsakė ir į „Gyvenimo“ laikraščio skaitytojams aktualius klausimus.

– Kokios permainos per šiuos kelis mėnesius įvyko Savivaldybės administracijoje? Ar pasisekė „užtaisyti“ buvusias darbo spragas, sustiprinti skyrius ir darbuotojų kompetencijas?
– Šimtas darbo dienų prabėgo labai greitai, darbų apimtys nesumažėjo, vis dar tenka likti darbe viršvalandžių, daug gilintis į klausimų esmę. Po pokalbių su skyrių vedėjais ir specialistais buvo peržiūrėtos kai kurių skyrių funkcijos, pagal kompetencijas perskirstytos darbuotojų pareigos. Manau, kad tai ypač pagerins svarbaus Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus darbą: vieniems, itin apkrautiems specialistams, sumažintos darbų apimtys, kitiems pagal kompetencijas skirtos papildomos funkcijos. Socialinio būsto sritis, kurią tvarkė minėtas skyrius, perduodama Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, kuris šią funkciją vykdys iš „vidinių rezervų“, remdamasis ir seniūnijų pagalba. Numatytas ir kai kurių specialistų pervedimas į kitus skyrius. Labai tikiuosi, kad, tariantis su specialistais, pasiseks skyrius optimizuoti taip, kad darbas juose būtų kuo efektyvesnis.
Neseniai Valstybės tarnybos departamente įvyko konkursas Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo vietai užimti. Jį laimėjo mūsų kraštietis Tomas Žvirblys, buvęs UAB „TETAS“ Vakarų regiono vadovas, turintis patirties ne tik energetikos, bet ir vadybos srityse. Jo CV įspūdingas, todėl labai tikimės, kad šis jaunas ir energingas vadovas reikiamai „sustyguos“ strigusį skyriaus darbą. Noriu pasakyti, kad, užbėgant už akių įvairiems komentarams apie „šeiminę rangą“ savivaldybėje (T. Žvirblio žmona savivaldybėje dirba Tarybos sekretore, – red. pastaba), kreipėmės į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl išaiškinimo ir gavome atsakymą, kad jokio galimo interesų konflikto šioje situacijoje nėra.
– Buvęs ilgametis Prienų seniūnijos seniūnas Algimantas Matulevičius tapo mentoriumi. Kokias pareigas jis atlieka? Galbūt ruošia sau pamainą, juk atėjusiam naujam seniūnui bus nelengva sužiūrėti tokį didelį „ūkį“, tam reikia atitinkamų gebėjimų…
– Priėmus įstatymą, kad valstybės tarnautojas, sulaukęs 65-erių metų, turi išeiti į užtarnautą poilsį, susidūrėme su tam tikrais iššūkiais. Kai kuriais atvejais leidžiama sudaryti mentorystės sutartį su buvusiu darbuotoju, todėl A.Matulevičiaus paprašėme dirbti iki šių metų pabaigos ir baigti pradėtus darbus, susijusius su gatvių ir aikštelių tvarkymu. Konkursas į seniūno vietą jau paskelbtas. Neeiliniame specialistų vertinime seniūnijos darbuotoja Janina Armonienė patvirtinta seniūno pavaduotoja.
Artėja ir kitų atsakingų Savivaldybės administracijos specialistų pensinis amžius. Tam ruošiamės iš anksto. Tvarkomi dokumentai, bus skelbiamas konkursas užimti Finansų skyriaus vedėjo vietą. Architektūros ir urbanistikos skyriuje į vietą, kuri liks laisva, naujų darbuotojų nepriimsime. Su teritorijų planavimu, žemėtvarka, geodeziniu planavimu susijusias pareigas perims reikiamų kompetencijų turinti Statybų ir ekonominės plėtros skyriaus specialistė. Jos darbo sritis, susijusi su būstais, kaip jau minėjau, bus perduota Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.
– Nesėkminga vadovų paieška (vien tik Prienų meno mokyklos vadovo atrankos konkursas buvo skelbtas tris kartus) atskleidė, kad specialistų su reikiamomis kompetencijomis rajone trūksta, potencialūs kandidatai neretai nesiryžta juose dalyvauti, nes, ko gero, baiminasi aukštų reikalavimų…
– Kad konkursas į valstybės tarnybą būtų laikomas įvykusiu, dokumentus turi pateikti bent du kandidatai, tikiuosi, kad konkursas dėl Prienų seniūnijos seniūno darbo įvyks. Deja, į Meno mokyklos direktoriaus pareigas anksčiau pretendavę kandidatai nepraėjo kompetencijų vertinimo Vilniuje. Be to, iš to paties kolektyvo žmonės galbūt vengia kandidatuoti, nes nenori užsikrauti didelės atsakomybės ir prarasti turimos profesinės specializacijos. Dėl viešumoje eskaluojamos struktūrinės rajono meninio profilio įstaigų pertvarkos siūlyčiau neskubinti įvykių. Kita vertus, Jiezno muzikos mokyklos Stakliškių skyrius tvarkosi kuo puikiausiai.
Šiemet baigiasi Išlaužo, Balbieriškio pagrindinių mokyklų vadovų kadencijos, konkursai vyks gruodžio mėnesį. Ir nors vadovai turi didelę darbo patirtį, jie privalės laikyti kompetencijų testą Vilniuje, kuris daug kam „pakiša koją“. Nebent Seimas apsispręstų testą jau laikiusiems kandidatams šį reikalavimą panaikinti.
– Prienų miestas sparčiai tvarkosi: kuriamos naujos ir tvarkomos esamos aktyvaus laisvalaikio, sporto ir sveikatingumo erdvės, asfaltuojami keliai, tiesiami dviračių takai, pradedami kiti didelės apimties projektai. Pasidalinkite, kokiems darbams šiuo metu skiriamas didžiausias dėmesys.
– Vienas iš prioritetinių uždavinių – pradėti „Ąžuolo“ progimnazijos stadiono su dirbtine danga įrengimą. Procedūros užsitęsė, nes teko atlikti archeologinius tyrimus dėl rastos partizanų kapavietės. Bet jau šią savaitę bus plėšiami vokai, ir paaiškės darbų rangovas. Lėšų gauta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 20-čia proc. lėšų prisidės ir Savivaldybė.
Priimtas sprendimas biudžeto lėšomis pradėti pirkimo procedūras automobilių stovėjimo aikštelei prie „Pasakos“ lopšelio-darželio sutvarkyti. Privalome kuo greičiau atlikti savivaldybės kelių kadastrinius matavimus ir teisiškai juos registruoti. Ne paslaptis, šis darbas savivaldybėje buvo apleistas. Visgi, siekdami dalyvauti Žemės ūkio ministerijos skelbiamame konkurse projektiniam finansavimui gauti, skubiname darbus.
Jau lapkritį turėtų būti baigtos tvarkyti Kęstučio paminklo prieigos, Revuonos parkas, o kitapus tilto, prie Nemuno, statomos apžvalgos aikštelės darbai truks kiek ilgiau. Proga sutvarkyti ledų sangrūdų sugadintą krantinę, manau, atsiras kartu su buvusio „Revuonos“ viešbučio pastato pirkėju.

Galiu šimtu procentų patikinti, kad 2020 metais galiausiai prasidės Jiezno viešųjų erdvių įrengimo darbai, kuriuos atitolino projektuotojų maksimaliai pratęsti terminai, vykusios ekspertizės ir taisymai. Planuojame skirti didesnį dėmesį ir Jiezno gatvėms. Kitais metais Prienuose sutelksime jėgas Revuonos gatvės remontui, dešiniosios Nemuno pakrantės tvarkymo, pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo estrados link projekto įgyvendinimui, ieškosime galimybių pradėti tako per Dvariuką tiesimo darbus.
– Ten, kur vyksta žemės, kraštovaizdžio tvarkymo darbai, gyventojams kyla ir įvairių nuogąstavimų. Pavyzdžiui, Statybininkų g. 19 namo bendrijos gyventojai susirūpinę, ar, baigus naujosios erdvės prie Stadiono tvenkinio įrengimo darbus, bus sutvarkyta, išasfaltuota jų automobilių stovėjimo aikštelė, kurią sugadino rangovų technika. Jie pageidauja, kad aikštelė būtų uždara, skirta tik namo gyventojų, o ne atvykusiųjų pasportuoti, papramogauti automobiliams. Dėl vaikų saugumo neprošal būtų įrengti ir greičio ribojimo kalnelį Statybininkų gatvėje ties „Gintarėlio“ darželiu…
– Minėtos laisvalaikio erdvės įrengimo pirmojo etapo darbai turėtų būti baigti lapkritį, darbai prie Nemuno nusikels į kitus metus. Pačios Statybininkų gatvės perasfaltavimas numatytas 2020 metais. O išardytą ar kitaip sugadintą aikštelę privalo atstatyti rangovai. Manau, kad įrengtų automobilių stovėjimo vietų prie skvero atvykstantiems pakaks. Dėl eismo saugumo priemonių, gyvenamosios zonos ženklinimo siūlyčiau palaukti, kol bus baigtas projektas. Jei iškils problemų, jos bus sprendžiamos, o savo pastabas ir pasiūlymus gyventojai gali teikti ir savivaldybės Saugaus eismo komisijai.
– O kaip Savivaldybei sekasi tvarkyti nereikalingą nekilnojamąjį turtą?
– Galiu pasidžiaugti, kad reikalai juda. Pavasarį buvo nupirktas buvusios specialiosios mokyklos pastatas. Jį įsigijo didmenine langų, durų ir kitų produktų prekyba užsiimanti įmonė „Windowsa“, kuri turi rimtų ketinimų Prienuose. Bendraudami su įmonės atstovais, mes, Savivaldybės vadovai, išsakėme pageidavimą, kad miestui labai reikia viešbučio ir gyvenamųjų būstų. Labai tikiuosi, kad investuotojai į tai atsižvelgs.
Esame suinteresuoti parduoti savivaldybei nereikalingą, apleistą nekilnojamąjį turtą ir gauti lėšų investicinių projektų vykdymui. Praėjusią savaitę buvo nupirkti keli pastatai Alšininkuose, Jiezne ir Prienuose. Į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukti savivaldybei priklausantys garažai miesto centre, tikėtina, kad jų pirkėjai Prienams sukurs ką nors gražaus…
– Ko gero, įrengus požemines atliekų surinkimo aikšteles, tikėtasi, kad miestas be šiukšlių konteinerių taps švaresnis, tačiau taip neatsitiko – maišeliai, ypač su maisto atliekomis, perpildo talpas, gyventojai juos priversti rikiuoti ant šaligatvio.
– Taip atsitiko todėl, kad konteineriai buvo atidaryti, o informacija apie tinkamą atliekų rūšiavimą gyventojus pasiekė vėliau. Jei privačių namų gyventojai tikrai labai gerai rūšiuoja atliekas jau seniai, tai daugiabučių gyventojai patirties šioje srityje neturi daug. Mūsų Savivaldybės specialistė parengė su tuo susijusią informaciją, pranešimus turėjo gauti kiekvienas gyventojas į pašto dėžutes. Mano žiniomis, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras šiuo pereinamuoju laikotarpiu įdarbino darbuotoją, kuris gyventojams patars rūšiavimo klausimais. Reikalavimai šioje srityje tikrai nemažės, nes visiems rūpi sustabdyti klimato atšilimą, o atliekų tinkamas tvarkymas tam turi tiesioginės įtakos. Labai tikiuosi, kad nepatogumai išsispręs, kai kiekvienas iš mūsų jausime as-meninę atsakomybę dėl to.
– Rajono gyventojams, ypač kaimo vietovėse, labai aktualūs pavėžėjimo maršrutiniais autobusais klausimai, su kokiais nesklandumais susidūrėte šioje srityje?
– Vykusiame viešųjų pirkimų konkurse dėl dvylikos maršrutų nuo rugsėjo 2 d. organizavimo dalyvavo trys įmonės. Laimėjo mažiausią pavėžėjimo kainą už vieną kilometrą pasiūliusi UAB „Transrevis“ iš Vilniaus. Trečioje vietoje likusi UAB „Kautra“ apskundė konkurso pirkimo sąlygas. Šiuo laikotarpiu, iki bus priimtas teismo sprendimas, sutartis su „Kautra“ pratęsta, ir paslaugos gyventojams yra teikiamos.
Vyksta konsultacijos dėl maršruto „Kaunas – Prienai – Birštonas“, kurio konkursą prieš dešimt metų organizavo Kauno rajono, o dabar perėmė Birštono savivaldybė. Ieškome sprendimų, kad šis komerciškai patrauklus maršrutas išliktų, tik norėtųsi, kad Savivaldybės našta, apmokant pavėžėjimo lengvatas, kiek mažėtų.
– Dėkoju už atsakymus.
Dalė Lazauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite