Angle down Atgal

Šiaurės šalių patirtis: kaip padėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų žmonėms?

Gerieji Šiaurės šalių pavyzdžiai patvirtina, kad, pirmiausia, pokyčius lemia požiūris į žmogų - individualaus atvejo vertinimas bei paties kliento įtraukimas į problemų sprendimą.

Kaip pažymėjo vienos iš lankytos įstaigos darbuotojų: „Mes dažnai turime gerų idėjų, ką jam galime pasiūlyti, bet pamirštame paklausti, ko jis nori...“. Šiauriečių patirtis patvirtina – turime leisti ateiti visiems – „žemas slenkstis“ leidžia pasiekti priklausomus žmones ir padėti jiems.

Įvertinant Šiaurės šalių, kaip socialinės gerovės, šalių praktiką, tęsiant glaudų bendradarbiavimą su Šiaurės ministrų tarybos biuru Vilniuje, Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir savivaldybių (Elektrėnų, Vilniaus miesto, Ukmergės, Švenčionių) institucijų bei NVO konfederacijos vaikams ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai turėjo galimybę susipažinti su Švedijos Malmės savivaldybės patirtimi dirbant su priklausomais asmenimis, šeimomis, kuriose piktnaudžiaujama alkoholiu ar narkotikais.

Lietuvos oficialioji statistika patvirtina, kad Lietuvoje vis dar išlieka didelis skaičius šeimų, kurios įtrauktos į socialinės rizikos sąrašą, o viena iš pagrindinių priežasčių – alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Tokios sudėtingos socialinės problemos gali būti sprendžiamos tik glaudžiai bendradarbiaujant valstybės ir savivaldybės institucijoms, dirbant išvien su nevyriausybiniu sektoriumi, kuriant paslaugų tinklą, užtikrinant atvejo vadybą, sprendžiant įvairias socialiai pažeisto asmens problemas.

Vizito metu turėta unikali galimybė susipažinti su paslaugų tinklu, išplėtotu Švedijos Malmės savivaldybėje: aplankyta valstybinei psichiatrijos ligoninei priklausanti atvira ambulatorinė klinika, skirta priklausomiems suaugusiems asmenims; Vakarų Malmės socialinių paslaugų departamentas - savivaldybės įstaiga, teikianti paslaugas asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;

socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo; savivaldybės socialinė biudžetinė įstaiga, teikianti socialinę pagalbą besilaukiančioms moterims; specializuota paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas nepilnamečiams, turintiems problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo.

Vieni iš svarbiausių klausimų, į kuriuos buvo siekiama atsakyti: kaip institucijos dirba kartu, spręsdamos kompleksines priklausomų asmenų problemas, kokius motyvavimo įrankius ieškoti pagalbos naudoja specialistai, kokias paslaugas teikia ir kaip užtikrina paslaugų integralumą ir tęstinumą, įvertinant atkryčio prevenciją ir kt.

Sėkmės raktas – specializuotos paslaugos, bendradarbiavimas tarp institucijų, paciento sutikimu keitimasis informacija su kitomis institucijomis, turint esminį tikslą – padėti žmogui spręsti visas susijusias problemas, kurių priklausomybės sąlygoja nemažai.

Nemažiau svarbi galimybė telefonu susisiekti tiek pačiam klientui, tiek jo artimiesiems ir išsakyti savo problemą – bei grįžtamasis profesionalus atsakas – socialinio darbuotojo pastangos susisiekti su pacientu, rasti jį, motyvuoti ir vertinti situaciją. Nemažiau svarbus ir požiūris į socialinį darbuotoją, į jo saugumą, darbo sąlygas ir kompetencijas.

Suvokimas, kad stacionarios paslaugos labai brangios, įgalina valstybę ir savivaldybes ieškoti geriausių būtų, ką galima padaryti arčiausiai gyvenamosios asmens vietos, nesinaudojant stacionariomis paslaugomis.
Geroji patirtis įgalina mus ir įpareigoja – kuriant ir plėtojant paslaugų tinklą valstybės ir savivaldybių lygmenimis dirbti glaudžiai su nevyriausybiniu sektoriumi ir užtikrinti paslaugų integralumą bei pakankamą prieinamumą, įvertinant, kad pagrindinis tikslas ir visa, ko centras – žmogus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite