Zenono Ripinskio nuotr.
Angle down Atgal

Šiaulių universitete surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Valstybės vizijos raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“

Rugsėjo 20 d. Šiaulių universitete surengta konferencija buvo skirta profesoriaus Jono Prano Aleksos 140-osiosms gimimo metinėms ir Lietuvos mokslininkų sąjungos veiklos 30-mečiui.

Konferencijos dalyvius ir organizatorius ta proga pasveikino LR Seimo nariai dr. Stasys Tumėnas, Lauras Stacevičius, Šiaulių miesto meras Arūnas Visockas, laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas prof. Darius Šiaučiūnas, laikinai einanti Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto direktoriaus pareigas dr. Lina Garšvienė, Sūduvos krašto mokslo akademijos prezidentas Valentinas Aleksa.

„Svarbiausias kasmet rengiamų konferencijų bruožas – mokslinės diskusijos tęstinumas ir galimybių koordinuoti įvairiose institucijose vykdomus tyrimus paieška. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio taip pat skiriama pilietinės visuomenės formavimui, tautinės tapatybės paieškoms globalizacijos kontekste ir nacionalinės valstybės vaidmens kaitai Europos Sąjungoje. Konferencijoje pirmą kartą ypač daug dėmesio skyrėme urbanistinės raidos tematikai. Dvyliktą kartą mūsų surengtos tarpdisciplininės konferencijos tikslas – telkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, tyrinėjančius skirtingo ekonominio išsivystymo regionų raidą, bei praktikus, galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimosios bendros veiklos gaires“, – sako Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. Jonas Jasaitis.

Konferencijos plenariniame posėdyje pranešimus pristatė: Laikinosios LR Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės pirmininkas LR Seimo narys Lauras Stacevičius („Laikinoji grupė – nauja LR Seimo ir akademinės bendruomenės partnerystės patirtis“), Sūduvos krašto mokslo akademijos prezidentas Valentinas Aleksa („Profesorius Jonas Pranas Aleksa – vienas iš ryškiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos kūrėjų“), Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius ir šios konferencijos iniciatorius prof. Jonas Jasaitis („Mokslininkų dalyvavimas, kuriant ir įgyvendinant valstybės strategiją“), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto prof. Baiba Rivža, Peteris Rivža, Maiga Kruzmetra („Žiniomis grįstos paslaugos kaip inovatyvaus verslo galimybė“), Vilniaus universiteto prof. Dalius Serafinas („Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos įgyvendinimo prielaidos Lietuvoje“). Posėdžio moderatoriai – Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. Jonas Jasaitis ir Latvijos mokslų akademijos viceprezidentė prof. Baiba Rivža.

Kiti konferencijos dalyvių pranešimai buvo perskaityti keturiose sekcijose – „Skirtingo urbanizacijos lygio regionų ekonominės raidos perspektyvos. Miesto ir kaimo ekonomikos potencialų integracija“, „Baltijos valstybių socioekonominės raidos kryptys“, „Skirtingo urbanizacijos lygio regionų sociokultūrinės situacijos pokyčiai“, „Jaunųjų tyrėjų darbai: skirtingo urbanizacijos lygio regionų situacija ir perspektyvos“.

Konferencijoje buvo nagrinėtos didmiesčių ir regioninių centrų vaidmens kaitos valstybės strategijoje, gamtos, infrastruktūros ir žmonių išteklių panaudojimo, darnios regioninės politikos formavimo valstybėje, savivaldos organizavimo, jos veiklos turinio ir metodų tobulinimo, bendruomeninio judėjimo skatinimo ir socialinių inovacijų diegimo, žmogaus vaidmens kaitos artėjant ketvirtajai industrinei revoliucijai ir kitos temos.

Konferencijos rengėjai –Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas ir Lietuvos mokslininkų sąjunga.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite