Angle down Atgal

Šiaulių rajone nustatytas afrikinis kiaulių maras

2018 m. liepos 19 d. Šiaulių rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) židinys Kužių seniūnijos Norutaičių kaime. Priimtas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo bei dėl apribojimo priemonių taikymo.

Nurodome gyventojams griežtai laikytis šių privalomų reikalavimų:

3 km apsaugos zonoje nustatomos šios kontrolės priemonės:

1. Kuo skubiau surašomi visi ūkiai; nustačius apsaugos zoną, ne vėliau kaip per septynias dienas šiuose ūkiuose turi apsilankyti valstybinis veterinarijos gydytojas, kuris atlieka kiaulių klinikinį tyrimą, patikrina Gyvulių identifikavimo ir registravimo reikalavimuose nurodytą registravimo žurnalą ir kiaulių identifikavimo ženklus;

2. Draudžiamas kiaulių judėjimas ir vežimas viešaisiais arba privačiais keliais, išskyrus atvejus, kai tai būtina, ūkių aptarnavimo kelius. Šis draudimas netaikomas, jei kiaulės keliais arba geležinkeliais vežamos tranzitu jų neiškraunant arba nesustojant; be to, nustatyta tvarka gali būti leidžiama taikyti išlygą dėl skubiai skerstinų kiaulių atgabenimo iš ne apsaugos zonos į apsaugos zonoje esančią skerdyklą;

3. Sunkvežimiai ir kitos transporto priemonės bei įrenginiai, skirti užkrėstoms kiaulėms arba kitiems gyvūnams arba medžiagoms (pvz.: skerdenoms, pašarams, mėšlui, pakratams ir kt.) vežti, kuo greičiau po užkrėtimo išvalomi, išdezinfekuojami, o prireikus – apdorojami insekticidais ir kitomis priemonėmis; nė vienas kiaules vežęs sunkvežimis ar kita transporto priemonė negali išvykti iš zonos neišvalyti, neišdezinfekuoti ir po to VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Šiaulių VMVT) nepatikrinti bei negavę jos leidimo;

4. Kitų naminių gyvūnų be Šiaulių VMVT leidimo negalima nei įvežti į ūkį, nei iš jo išvežti;

5. Apie visas ūkyje nugaišusias arba susirgusias kiaules nedelsiant pranešama Šiaulių VMVT.

6. Draudžiama išvežti kiaules iš ūkio, kuriame jos laikomos, kol nepraėjo bent 40 dienų nuo užkrėstų ūkių pirminio valymo, dezinfekavimo, o prireikus – ir apdorojimo insekticidais pabaigos; po 40 dienų Šiaulių VMVT gali leisti kiaules iš tokio ūkio išvežti tiesiai į:

6.1. Šiaulių VMVT paskirtą skerdyklą (pageidautina, kad ji būtų apsaugos ar priežiūros zonoje), kad joje kiaulės būtų nedelsiant paskerstos;

6.2. Perdirbimo įmonę arba kitą tinkamą vietą, kurioje kiaulės nedelsiant nužudomos ir jų skerdenos sunaikinamos valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint;

6.3. Išskirtiniais atvejais – į kitas apsaugos zonoje esančias patalpas.

7. Kuilių sperma, kiaušialąstės ar embrionai iš apsaugos zonoje esančių ūkių negali būti išvežami;

8. Kiekvienas į kiaulių ūkį atvykstantis arba iš jo išvykstantis asmuo turi laikytis atitinkamų higienos reikalavimų, kad būtų sumažintas afrikinio kiaulių maro viruso išplitimo pavojus.

9. Jei draudimai taikomi ilgiau kaip 40 dienų dėl vėlesnių ligos protrūkių ir gyvūnų gerovės bei kitų problemų, kylančių laikant kiaules, Šiaulių VMVT gali leisti išvežti kiaules iš apsaugos zonoje esančio ūkio tiesiai į:

9.1. Šiaulių VMVT paskirtą skerdyklą (pageidautina, kad ji būtų apsaugos ar priežiūros zonoje), kad kiaulės būtų nedelsiant paskerstos;

9.2. Perdirbimo įmonę arba tinkamą vietą, kurioje kiaulės nedelsiant nužudomos ir jų skerdenos valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint sunaikinamos;

9.3. Išskirtiniais atvejais – į kitas apsaugos zonoje esančias patalpas.

10. Nurodytos priemonės taikomos bent jau tol, kol: užkrėstuose ūkiuose atliekamas valymas, dezinfekcija ir prireikus – apdorojimas insekticidais, atliekami visų ūkių kiaulių klinikiniai ir laboratoriniai tyrimai, kad būtų nustatytas galimas afrikinio kiaulių maro virusas. Tyrimai neatliekami, kol nepraėjo 45 dienos po to, kai užkrėstuose ūkiuose buvo atlikti pirminio valymo, dezinfekavimo, o prireikus – apdorojimo insekticidais darbai.

Aplink AKM židinį į apsaugos zoną, kurioje taikomi AKM kontrolės reikalavimų 22–26 punktai, įeina Šiaulių r. sav. Kužių sen., Amalių k., Jaunelių k., Jurgaičių k., Kužių mstl., Luponių k., Normančių k., Norutaičių k., Radvilių k., Sneigių k., Verbūnų k.;

10 km priežiūros zonoje nustatomos šios kontrolės priemonės:

1. Kuo skubiau surašomi visi kiaulių ūkiai.

2. Draudžiamas kiaulių judėjimas ir vežimas viešaisiais arba privačiais keliais, išskyrus, kai tai būtina, ūkių aptarnavimo kelius, nebent tai leistų VMVT; šis draudimas netaikomas, jei kiaulės keliais arba geležinkeliais vežamos tranzitu jų neiškraunant ar nesustojant arba jei skerstinos kiaulės skubiai vežamos iš ne priežiūros zonos į priežiūros zonoje esančią skerdyklą.

3. Draudžiamas kitų naminių gyvūnų judėjimas per pirmąsias septynias dienas po priežiūros zonos nustatymo be Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimo.

4. Nedelsiant turi būti pranešama apie kiekvieną nugaišusią ar sergančią kiaulę Šiaulių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar įgaliotam veterinarijos gydytojui.

5. Draudžiama išvežti kiaules iš ūkių, esančių priežiūros zonoje, be Šiaulių VMVT leidimo.

6. Draudžiama išvežti kiaulių spermą, kiaušialąstes ar embrionus iš priežiūros zonoje esančių ūkių.

7. Kiekvienas į kiaulių ūkį atvykstantis arba iš jo išvykstantis asmuo turi laikytis atitinkamų higienos reikalavimų, kad būtų sumažintas afrikinio kiaulių maro viruso išplitimo pavojus.

8. Draudžiama išvežti mėšlą, srutas ir pakratus be Šiaulių VMVT leidimo.

9. Aplink AKM židinį į priežiūros zoną, kurioje taikomi AKM kontrolės reikalavimų 27–30 punktai, įeina:

9.1. Šiaulių r. sav.:

9.2. Gruzdžių sen. Apušėlių k., Augučių k., Aukštuolių k., Biržių k., Gruzdžių mstl., Lygudų k., Lukošaičių k., Maldenių k., Maniūšių k., Mažeikių k., Pauparių k., Rakandžių k., Sauginių k., Šėkščių k., Šepkaičių k., Šiupylių k., Žiogų k.;

9.3. Kuršėnų kaimiškoji sen. Būdų k., Čigonų k., Drąsučių k., Gaudžių k., Gergždelių k., Gūragių k., Kalviškių k., Katiliškių k., Kubelių k., Medvalakės k., Miliškių k., Minkštakių k., Olbikiškės k., Padarbų k., Pakubelių k., Paringuvio k., Repšių k., Rūvelių k., Šėkščių k., Tylučių k., Vorelių k., Zastarčių k.,

2.2.2.3. Kužių sen. Apšrujų k., Beržynės k., Bunokiškių k., Džiuikių k., Gilaičių k., Gogiškių k., Gražuolių k., Ilgviečių k., Kasčiukų k., Kurauskių k., Kuzavinių k., Lukšių k., Marmų k., Noreikių k., Norvaišių k.,

Nutaučių k., Pakarnių k., Pakarniukų k., Purvynės k., Siaurimaičių k., Smilgių k., Smiltynės k., Šobliškių k., Švendrės k., Tyrelkų k., Užvėkių k., Vaišnorių k.,

9.4. Šiaulių kaimiškoji sen. Andrijavos k., Bridų k., Daušiškių k., Juodinkių k., Jurgeliškių k., Kadugių k., Kuprių k., Kušlambalio k., Paitaičių k., Pakarčiūnų k., Pumpučių k., Toliočių k., Vijolių k., Vinkšnėnų k.

Informuojame, kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos administracinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 343 straipsnį – užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 300 eurų bei juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 1400 eurų.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija / Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite