Angle down Atgal

Šiaulių prioritetas – socialinių paslaugų prieinamumo didinimas

Pastarajame posėdyje Šiaulių miesto taryba priėmė sprendimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktorius Antanas Bartulis spaudos konferencijos metu pristatė Socialinių paslaugų planą, pabrėžė jo svarbą ir naudą. Siekiama, kad kuo didesnė visuomenės dalis turėtų galimybę susipažinti su mieste teikiamomis paslaugomis, ir jomis naudotųsi atsiradus poreikiui. „Tai yra labai svarbus dokumentas, rodantis, kaip mūsų mieste veikia socialinių paslaugų sistema, kokia jinai yra didžiulė savo apimtimi ir turiniu,“ – sakė A. Bartulis.

Parengto Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, socialinių paslaugų finansavimo poreikį ir veiksmingumą. Kadangi Socialinių paslaugų prieinamumas yra didelė vertybė, socialinės srities prioritetas šiemet yra tų paslaugų prieinamumo didinimas. Norima, kad kuo daugiau gyventojų žinotų apie mieste teikiamas tokio pobūdžio paslaugas ir drąsiai kreiptųsi dėl pagalbos.

Rinkos ekonomikos sąlygos išryškino žmonių grupes, kurioms socialinės paslaugos tapo itin svarbios. Tai šeimos, patiriančios socialinę riziką, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, ir suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką ir jų šeimos, bei vaikus globojančios šeimos.

Pasak Savivaldybės administracijos vadovo, Socialinių paslaugų plane matyti, kad vis daugiau paslaugų ima teikti privatus sektorius, nevyriausybinės organizacijos. Socialinių paslaugų tinklą Šiaulių mieste sudaro stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas teikiančios įstaigos: biudžetinės, viešosios, privačios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Savivaldybėje yra teikiamos 16 rūšių socialinės paslaugos, tai išties nemažas paketas. Pasak Antano Bartulio, Šiauliuose kuriamos vis naujos socialinės paslaugos, taip pat gerinama esamų paslaugų kokybė.

„Greta mūsų penkių institucijų, formuojasi rimtas privačių socialinių paslaugų teikėjų tinklas, stiprėja NVO sektorius ir bendruomenės. O jei Šiaulių miesto įstaigos negali patenkinti  šiauliečių poreikio nukreipiame žmones į kitas savivaldybes, kur yra reikalingų paslaugų teikėjai. Tai aktualu tuomet, kai žmogui nebepakanka paslaugų teikiamų namuose, o reikia jų –  globos įstaigose. Mūsų mieste vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių yra virš 21 tūkstančio, kurių dalis yra vieniši, sergantys ir negalias turintys. Ši visuomenės dalis bene labiausiai tikisi mūsų paslaugų. Dar vienas jautrus segmentas – vaikai, kiekvienas apgintas vaikas visuomenei yra didelė vertybė. Turime ir darbingo amžiaus neįgalių žmonių, iš jų beveik pusę tūkstančio pernai pavyko surasti darbą. Už tai dėkojame Užimtumo tarnybai ir socialiai atsakingam miesto verslui“, – sakė A. Bartulis.

Rengiant planą buvo analizuojama, kaip Šiauliuose teikiamos socialinės paslaugos atitinka ministerijos normatyvuose nustatytus socialinių paslaugų poreikius. Kiek iš viso paslaugų yra teikiama savivaldybėje, koks naujų paslaugų poreikis, kokių dar trūksta.

Anot A. Bartulio, tyrimas parodė vietas, kur galima tobulėti. Akivaizdžiai matyti, kad, pavyzdžiui, dienos socialinės globos paslauga senyviems ar su negalia žmonėms dar nepakankamai išvystyta. Kalbant apie darbuotojus, Šiauliams dar trūksta laikinųjų globėjų. Ilgalaikės socialinės globos metų pabaigoje laukė net 75 senyvo amžiaus žmonės.

Socialinių paslaugų plane pateikta ir informacija apie paslaugų finansavimą. 2021 metais socialinių paslaugų užtikrinimui numatyta virš 13 mln. eurų. Sumą sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Per ateinančius 3 metus Šiaulių miesto savivaldybėje numatoma:

-          didinti socialinių paslaugų į namus mąstą pagal individualius asmens ir šeimos poreikius;

-          teikti Apsaugoto būsto paslaugą negalią turintiems suaugusiems asmenims;

-          teikti Laikino atokvėpio paslaugą;

-          teikti socialinės priežiūros – palydimosios globos paslaugą;

-          teikti asmenims turintiems negalią Socialinių dirbtuvių paslaugą;

-          plėsti pavežėjimo su pagalba paslaugą asmenims turintiems negalią;

-          teikti socialines paslaugas laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijai į visuomenę;

-          vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, kai darbas su jaunimu vyksta ne institucinėje aplinkoje;

-          vykdyti globėjų/rūpintojų paiešką;

-          vykdyti kompleksinių paslaugų plėtrą;

-          skatinti vaikų dienos centrų kūrimąsi ir plėtrą Šiaulių mieste;

-          nuosekliai pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems asmenims ir jų šeimoms;

-          atnaujinti ir plėsti Šiaulių miesto savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą ir materialinę-techninę bazę.

Šiaulių miesto savivaldybės 2021 m. Socialinių paslaugų planas čia

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite