Angle down Atgal

Šiaulių miesto rinkliavos mokėtojams taikomos lengvatos ir atleidimai nuo vietinės rinkliavos mokėjimo

Lengvatos ir vietinės rinkliavos mokėjimo atleidimai taikomi tik Šiaulių mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims arba turintiems nuosavybę Šiaulių mieste.

Lengvata taikoma daugiavaikėms šeimoms

Pagal vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus. Jei lengvata suteikiama gyvenamosios paskirties objekte, kuriame yra individualus (-ūs) identifikuotas (-i) konteineris (-iai), būste deklaruotiems asmenims atleidimas nuo kintamosios dalies nėra taikomas.

Lengvatos prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus ir gali būti teikiamas kasmet, kol egzistuoja aplinkybės, suteikiančios teisę lengvatai.

Vietinės rinkliavos mokėjimo atleidimai

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami asmenys, kurie: atlieka privalomąją karo tarnybą; atlieka laisvės atėmimo bausmę; mokosi mokymo įstaigoje ne Šiaulių regiono savivaldybėje esančioje mokymo įstaigoje ar stažuojasi ne savivaldybės teritorijoje; deklaruoti, bet nuolatinį darbą turintis ne Šiaulių regiono savivaldybėje; išvykę asmenys iš Lietuvos Respublikos. Visais atvejais būtina pateikti įrodančius dokumentus, pažymas. Jei asmuo dėl aukščiau išvardintų aplinkybių gyvenamosios paskirties būste negyvena ilgiau nei metus, pažymą būtina pateikti kiekvienais metais.

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami ir tokie asmenys, kurie yra įregistravę gyvenamosios paskirties būstą, bet jame nėra gyvenama. Tokiu atveju reikia pristatyti pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad gyvenamosios paskirties objekte, kurio nenaudojimas deklaruojamas, sunaudotas elektros energijos kiekis iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos neviršija 100 kWh per einamuosius metus.


 


 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite