Nuotr.: Respublikinės Šiaulių ligoninės projektų vadovas Edmundas Petrauskas teikia, kad Geriatrijos centro įkūrimas pagerins paslaugų prieinamumą bei sudarys geresnes sąlygas medikams, teikiantiems kokybiškas, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Zitos KATKIENĖS nuotr.
Angle down Atgal

Šiaulių ligoninėje įgyvendinamas projektas pagerins geriatrijos paslaugas

Respublikinė Šiaulių ligoninė įgyvendina projektą „Geriatrinių paslaugų prieinamumo didinimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje“. Senėjant visuomenei, ligoninėje vis daugiau gydoma geriatrinių pacientų, kuriems reikalingos išskirtinės paslaugos. Pasak projektų vadovo Edmundo Petrausko, siekiant spręsti vyresnio amžiaus asmenims būtinų stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų trūkumo problemą, inicijuotas ir jau vykdomas ypač pažangus ir reikalingas projektas.

Ligoninėje daugėja vyresnių pacientų
Projekto tikslas - gerinti stacionarinių geriatrijos paslaugų prieinamumą Šiaulių apskrities gyventojams bei prisidėti prie vyresnio amžiaus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Apskrityje nuolat auga 60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičius. Pasak medikų, šio amžiaus žmonės ir serga dažniau, ir medicinos paslaugų poreikis su amžiumi didėja. Tai lemia jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų plėtros poreikį ne tik pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, bet ir ligoninėje, kur vis daugiau gydoma vyresnio amžiaus asmenų. Jų visapusiškam sveikatos ištyrimui reikalingas kompleksinis būklės įvertinimas, specialus gydymas, slauga, ko dėl infrastruktūros trūkumo iki šiol ligoninės medikai negalėjo užtikrinti.
Nuspręsta ligoninėje įkurti atskirą stacionarinį Geriatrijos centrą. Anot ligoninės projektų vadovo Edmundo Petrausko, šiuo tikslu bus rekonstruotas bei stacionarinių geriatrijos paslaugų teikimui pritaikytas vienas iš ligoninės statinių komplekse esantis pastatas (šiuo metu nenaudojama buvusi katilinė). Rekonstravus pastatą, bus įsigyta modernios medicinos įrangos, reikiamų priemonių, baldų. Šiuo metu rengiamas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, pradėti medicinos įrangos pirkimo konkursai.
Gerės paslaugų kokybė
„Stacionarinio Geriatrijos centro įkūrimas ne tik pagerins paslaugų prieinamumą, bet ir sudarys sąlygas teikti kokybiškas, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas geriatriniams pacientams priskirtiniems vyresnio amžiaus asmenims, efektyviau bus užtikrinamas kokybiškas pacientų sveikatos būklės ištyrimas, ligų diagnostika ir gydymas. Skyriuje dirbsiančių specialistų tikslas bus atstatyti senolio savarankiškumą, gebėjimą judėti ir apsitarnauti, grąžinti žmogų į įprastą gyvenimą. Geriatrijos centro nereikėtų maišyti su slaugos skyriumi, kuriame aktyvus gydymas neteikiamas,“- teigia E. Petrauskas.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigtas naujas 30 lovų stacionarinių geriatrijos paslaugų centras, pritaikyta infrastruktūra (atliktas patalpų remontas, aprūpinta reikalinga įranga, baldais). Tai sudarys sąlygas gerinti ligoninėje teikiamų stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresni) pacientams, gerės ir šių paslaugų prieinamumą.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Finansavimui skirta iki 1,78 mln. Eur. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.
 

 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite