Angle down Atgal

Šiau­lie­čiai prieš 45-erius me­tus

1976-ųjų lapk­ri­čio mė­ne­sį laik­raš­čiai in­for­ma­vo:
 

Lapkričio 17 d.

„Šiaulių kultūros keliai“ – tokiu pavadinimu išspausdintas Lietuvos KP Šiaulių miesto komiteto sekretoriaus St. Verkulio straipsnis šių metų 11-ame žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ numeryje. Jame autorius supažindina respublikos skaitytojus su Šiauliais – miestu, kovojančiu už aukštą kultūrą, rašo apie kultūros darbuotojų uždavinius, iškilusius sutinkamai su TSKP XXV suvažiavimo nutarimais. Straipsnyje paliesti įvairūs miesto kultūros gyvenimo aspektai, augančio Dainų rajono architektūrinis sprendimas, rašoma apie aktyviausius miesto dailininkus ir jų kūrybą.

Lapkričio 18 d.

Plačiai žinoma „Jiesios“ eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos Kuršėnų cecho produkcija. Ji keliauja ne tik į įvairias mūsų šalies vietas, bet ir užsienio adresais. Daugiau kaip už 10 000 rublių ąsočių, puodynių, liaudiškų dubenėlių šiemet išsiųsta į Čekoslovakiją. Nemaža jų taip pat paruošta eksportui į Suomiją.

Lapkričio 19 d.

Psichoneurologinio dispanserio aktų salėje buvo surengta paroda „Mano hobi“. Tai pirmoji tokio pobūdžio šiauliečių medikų paroda. Iniciatyvą parodė dispanserio komjaunuoliai, juos palaikė administracija ir profsąjungos vietos komitetas. Ypač daug triūso įdėjo priėmimo kambario medicinos sesuo V. Volkovienė, O. Keserauskienė, komjaunimo organizacijos sekretorė Z. Liniūtė. Parodoje vyravo mezginiai, nėriniai, fotografijos ir sporto tematika.

Lapkričio 20 d.

Apie 80 miesto mokyklų antrų–ketvirtų klasių jaunųjų plaukikų išbandė jėgas. Daugeliui tai buvo pirmos kovos plaukimo baseine. Antro atskyrio rezultatus parodė antrokė Inga Vosiliūtė, trečio – antrokas Saulius Žurauskas, o IV klasės moksleiviai Sigitas Šuipis ir Olegas Čmutovas jį žymiai viršijo.

Lapkričio 23 d.

K. Preikšo pedagoginiame institute įvyko tarptautinis studentų sąjungos 30-mečio minėjimas, į aktų salę, papuoštą spalvingais plakatais ir studentiškomis emblemomis, susirinko gausus būrys studentų, dėstytojų. Buvo prisiminta daug ryškių studentijos gyvenimo pusių. Vakaronėje dalyvavęs instituto prorektorius mokymo reikalams doc. K. Župerka papasakojo apie savo pažintį su Prahos studentais.

Lapkričio 24 d.

Antrus metus iš eilės Knygos bičiulių draugijos miesto skyrius rengia knygos bičiulių dieną. Į jos organizavimą įtraukti draugijos kolektyviniai nariai, pirminės organizacijos. Miesto knygos bičiulių šventė prasidės lapkričio 25 d.
10 val. seminaru „Knygos vaidmuo doroviniame darbo žmonių auklėjime“, kuris vyks partijos miesto komitete. Bus susitikimas su miesto literatais, literatūrinis vakaras su rašytojais – A. Grybausku ir
R. Šaveliu, paroda.

Lapkričio 25 d.

Pietiniame miesto pakraštyje iškilo nauji korpusai. Tai statybos tresto gamybinio-technologinio komplektavimo valdybos bazė. Gamybiniame korpuse įkurtuvėms ruošiasi mažosios mechanizacijos aikštelės kolektyvas. Kiek vėliau čia bus perkelti dabar įvairiose miesto vietose esantys valdybos sandėliai. Tai įgalins geriau organizuoti objektų aprūpinimą statybinėmis medžiagomis, mechanizuoti jų pakrovimo bei iškrovimo darbus.

Lapkričio 26 d.

Televizorių gamykloje dailės parodą surengė šiauliečiai dailininkai. Eksponuojama 30 tapybos grafikos akvarelės darbų. Dauguma iš jų – šių metų kūryba. „Tiesos“ kino teatre K. Preikšo pedagoginio instituto diplomantų B. Rudžio ir A. Kurtinaičio kūrybos paroda. Pirmasis eksponuoja 27 tapybos darbus, o antrasis – 12 skulptūrų.

Lapkričio 27 d.

Buitinio aptarnavimo kombinate įvyko miesto fotoateljė dirbančių fotografų darbų apžiūra-konkursas. Kiekvienas dalyvis apžiūrai pateikė po 10 darbų. Komisija aptarė bei įvertino pateiktu darbus ir pripažino geriausių fotografijų autoriumi A. Taurosevičių. Antroji vieta atiteko A. Soblinskui. Jiems paskirtos piniginės premijos, o jų darbai išsiųsti į Vilnių, kur bus eksponuojami respublikinio masto parodoje.

Lapkričio 30 d.

„Žalgirio“ miesto pirmenybėse dalyvauja 10 vyrų ir 6 moterų rankinio komandos. Pirmajame pogrupyje be pralaimėjimų žengia televizorių gamyklos rankininkai. Šios komandos pagrindą sudaro „Tauro“ futbolininkai. Nugalėję „Elnio“, politechnikumo, precizinių staklių gamyklos kolektyvus ir surinkę 6 taškus, jie yra pogrupio lyderiai. Be pralaimėjimų žengia ir VJSM auklėtiniai, treniruojami P. Mažučio, matyt, šių komandų susitikimas ir nulems, kas bus pogrupio nugalėtojais.

Parengė Rugilė Guntytė

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite