Angle down Atgal

Šiau­lie­čiai prieš 45-erius me­tus

1976-ųjų spa­lio mė­ne­sį laik­raš­čiai in­for­ma­vo:
 

Spalio 1 d.

Šiauliuose – didelė muzikos šventė. Mūsų miestą užplūdo muzika. Vos įpusėjus styginių kvartetų festivaliui, skirtam D. Šostakovičiaus 70-osioms gimimo metinėms, atkeliauja kita šventė – „Muzikos ruduo 76“. Šia proga žinomi respublikos kompozitoriai, muzikologai ir atlikėjai keliauja po respubliką. K. Preikšo pedagoginiame institute svečiuosis LTSR kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas V. Laurušas, kompozitoriai, LTSR liaudies artistai, profesoriai E. Balsys ir J. Juzeliūnas, kompozitorius O. Balakauskas, muzikologė D. Kšanienė.

Spalio 2 d.

Šiauliuose įvyko respublikinės zoninės moksleivių jaunučių lengvosios atletikos varžybos, dalyvaujant Pasvalio, Skuodo, Kelmės, Telšių, Radviliškio, Joniškio ir dviem šeimininkų komandoms. Iš 20 varžybų programos rungčių šiauliečiai nugalėjo net šešiolikoje. Asmeninėje įskaitoje pergales pelnė internatiečiai L. Juozapaitytė ir A. Jasmontas, S. Laukevičiūtė, V. Sokaitė, R. Ringytė, E. Kačinskytė, D. Jovarauskaitė, J. Vališauskas, G. Zubauskas ir lengvosios atletikos VJSM mokiniai E. Urbonas ir R. Šikšnys.

Spalio 5 d.

LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku už ilgametį sąžiningą darbą liaudies švietimo srityje ir pripažįstant darbo nuopelnus, grupė miesto mokytojų TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo vardu apdovanoti „Darbo veterano“ medaliu. Šiuo medaliu apdovanoti mokytojai: J. Bendoravičius, S. Jankauskienė, J. Kreivienė, M. Kurila, K. Makrickas, E. Raubienė, P. Šalavejus ir A. Šolukienė.

Spalio 6 d.

LTSR Lengvosios pramonės ministerijos meno taryba patvirtino 12 naujų „Verpsto“ fabriko gaminių, skirtų įvairaus amžiaus berniukams ir mergaitėms. Tai – kostiumėliai, suknelės iš sintetinių verpalų, žaketai ir kt. Jų modelius sukūrė fabriko vyr. dailininkė E. Šleinienė, dailininkės V. Neimontaitė bei O. Barkienė.

Spalio 7 d.

Pirmasis Šiauliuose dujomis varomas automobilis. Gamybinės gazifikacijos valdybos autoūkyje vienam automobilių sumontuota dujinio kuro įranga. Paruošiant darbui šią mašiną, daug iniciatyvos ir sumanumo parodė vyr. meistras Alvydas Urmonas, šaltkalviai Juozas Ivanauskas, Antanas Stukas ir vairuotojas Stasys Andriuškevičius.

Spalio 8 d.

Šiemet vėl auksinį rudenį lydi didelė respublikinė dramos mėgėjų šventė „Rudens vainikas“. Ją suruošė mūsų respublikos dramos mėgėjai, dalyvaudami pirmajame visasąjunginiame darbo žmonių meno saviveiklos festivalyje. Šventė prasideda šiandien, spalio 8 d., 18 val. Šiaulių rajono Gruzdžių tarybinio ūkio technikumo salėje. Pradžioje bus parodyta Alytaus rajono Krokialaukio kultūros namų dramos kolektyvo J. Paukštelio vieno veiksmo komedija „Asmeninis reikalas“.

Spalio 9 d.

Ūkyje 15 dienų talkininkavo Šiaulių PTM-12 16-osios grupės moksleivės, vadovaujamos vyr. meistro A. Kasiulyno. Talkininkai kiekvieną dieną viršijo užduotis ir nukasė 25 ha bulvių. Už tai jiems esame labai dėkingi. Džiaugiamės, kad šiandieninis jaunimas sąžiningai vykdo pareigą.

Spalio 12 d.

Mažeikiuose įvyko „Dubysos“ kūrybinio žurnalistų susivienijimo užsiėmimas, kuriame buvo aptarta, kaip susivienijimo laikraščiai propaguoja tarybinius įstatymus, doroviškai auklėjant darbo žmones. Pranešimus padarė respublikos Teisingumo ministerijos vyr. konsultantas A. Suchorukovas, žurnalo „Tarybų darbas“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos TSR Žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas A. Jazdauskas.

Spalio 13 d.

Liaudies universiteto Literatūros ir teatrinio meno fakultetas gyvuoja tik antri metai. Praėjusiais mokslo metais įvykusiuose užsiėmimuose ypatingo klausytojų susidomėjimo susilaukė susitikimas su LTSR nusipelniusia meno veikėja, dramos teatro vyr. režisiere A. Ragauskaite, vakarai, skirti S. Jesenino, J. Janonio, B. Sruogos kūrybai.

Spalio 14 d.

Kaip ir kiekviena kita, spalio 6-oji medikų kolektyvui buvo atsakingo, įtempto, kruopštaus darbo diena. Poliklinikinė pagalba suteikta 2 430 šiauliečių, 266 iš jų gydytojai aplankė namuose. Ligoninėje padaryta 21 operacija. Keturios skubios – nakties metu. Ligoninės priėmimo skyriuje suteikta neatidėliotina pagalba 29 staiga susirgusiems ir sužalotiems.

Spalio 15 d.

Statybininkų kultūros namuose įvyko statybos tresto, namų statybos kombinato jaunųjų darbininkų ir jų globotojų bei 29-osios profesinės technikos mokyklos moksleivių susitikimas. Į gausų esamų ir būsimų darbininkų būrį atėjo šių kolektyvų administracijos, partinių bei komjaunimo organizacijų atstovai. Iškilmingos vakaro dalies metu jaunieji statybininkai raportavo apie nuveiktus darbus, dalijosi mintimis apie gamybines problemas.

Parengė Rugilė Guntytė

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite