Angle down Atgal

Šiau­lie­čiai pir­mie­ji Lie­tu­vo­je šu­nis ved­žios eko­lo­giš­kai

Šiau­lių jaunųjų gam­ti­ninkų cent­ras (ŠJGC) kar­tu su Šiau­lių re­gio­no sa­vait­raš­čiu „Etaplius“ mies­tie­čiams pa­si­ūlė tap­ti pir­mai­siais ša­ly­je,  ren­kan­tis eko­lo­giš­kas prie­mo­nes šunų eksk­re­men­tams su­rink­ti ir pa­skelbė ak­ciją „Pa­si­da­ryk po­pie­rinį mai­šelį ir vesk pa­si­vaikš­čio­ti šu­nelį“.

Kasdien vartojamą plastiką keis ekologiškomis priemonėmis

VšĮ „Šiauliai plius“ direktorei Giedrei Brazlauskaitei pasiūlius ekologiškai panaudoti senus laikraščius, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro administracija paskelbė kūrybiškiausios ir reikalingiausios miestui idėjos konkursą.

ŠJGC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Repšienė akcentavo, kad įstaigoje didelis dėmesys skiriamas ekologiniam ugdymui, kad mokiniai mieste turėtų būti tarsi ekologiškos gyvensenos ambasadoriai, kurie ne tik kurtų produktą būrelių metu, bet ir išmokytų tėvelius, draugus bei paskatintų ekologišką priemonę naudoti visame Šiaulių mieste.

Geriausia idėja buvo pripažintas būrelio mokytojos Aušros Mikulienės pasiūlymas – lankstyti ekologiškus maišelius šunų ekskrementams surinkti.

Maišelius iš laikraščių taikyti praktiškai pirmoji paskatino būrelio „Jaunieji kinologai“ mokytoja Lidija Švenčionienė. Ji kartu su savo mokiniais ne tik lankstė maišelius, bet ir dalijo juos šunelių savininkams, vedžiojantiems augintinius Talkšos ežero prieigose.

Jaunieji gamtininkai sukūrė ir vaizdo įrašą, kuriame siūlo pasimokyti lankstymo technikos bei primena, kad Lietuvoje net 37 proc. žmonių augina vieną ar daugiau šuniukų. Per dieną jų vedžiojimo padariniams likviduoti panaudojami 1–3 plastikiniai maišeliai.

Šunų išmatos gamtoje suyra per 9 savaites, o plastikiniai maišeliai – per 500–1 000 metų. Tačiau net ir suiręs plastikas lieka dirvožemyje, vandenyno dugne, o laikraštinis popierius per 2–5 mėnesius virsta trąšia žeme. Žinodami tai, galėtume keisti savo įpročius ir ieškoti naujų kūrybiškų būdų kasdien vartojamą plastiką keisti ekologiškesnėmis priemonėmis.

Šunų au­gin­to­jai kiek­vieną dieną su­nau­do­ja 1–3 plas­ti­ki­nius mai­še­lius. Plas­ti­ki­niai mai­še­liai gam­to­je suy­ra per 500–1 000 metų, o laik­raš­ti­nis po­pie­rius per 2–5 mėne­sius virs­ta trąšia že­me. (Freepik nuotr.)
Šunų au­gin­to­jai kiek­vieną dieną su­nau­do­ja 1–3 plas­ti­ki­nius mai­še­lius. Plas­ti­ki­niai mai­še­liai gam­to­je suy­ra per 500–1 000 metų, o laik­raš­ti­nis po­pie­rius per 2–5 mėne­sius virs­ta trąšia že­me. (Freepik nuotr.)

Plukėje“ – kompozicijos iš moliūgų ir senų „Etaplius“ laikraščių

„Etaplius“ dar pavasarį skelbė, kad Šiaulių gėlių ir dovanų namai „Plukė“ mielai ėmė naudoti senus laikraščius vietoje pakavimo popieriaus ir dovanų maišeliams gaminti. Šią savaitę „Plukėje“ vyko edukacija, kurios metu mažosios „Lauros studijos“ dainininkės ant senų „Etaplius“ laikraščių kūrė rudenines kompozicijas.

Edukacija ypatinga tuo, kad ji draugiška gamtai. Puokštėms, kompozicijoms sukurti naudotos gamtoje randamos gėrybės, o kompozicijos pagrindu tapo seni „Etaplius“ laikraščiai.

Gėlių ir dovanų namų „Plukė“ įkūrėja Miglė Plukienė pripažįsta, kad ši edukacija nėra vien kūrybos procesas, bet ir pokalbis, tam tikra auklėjimo priemonė, būdas pasikalbėti apie gamtą, taršą, ekologiją.

M. Plukienės teigimu, svarbu nuo mažų dienų skiepyti meilę gamtai: „Turime auklėti jaunąją kartą, mokyti, kad ekologija yra labai svarbi, o per didelis vartotojiškumas nėra geras dalykas. Klausiau mergaičių: ar einate į mišką? Ar važiuojate prie jūros? Kokia jums patinka gamta – švari ar pilna šiukšlių? Vienbalsiai visos atsakė, kad kur kas smagiau vaikščioti švarioje gamtoje.“

Etaplius.lt informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite