Angle down Atgal

Šiauliai baigia ruoštis nuotoliniam mokymui – virtualios klasės jau laukia mokinių

Šiaulių miesto švietimo įstaigos nuo 2020 m. kovo 30 d. ruošiasi pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorės Astos Lesauskienės, dėl koronaviruso plitimo grėsmės savaite pailgintos ir iš balandžio vidurio į kovo 16-27 dieną perkeltos mokinių pavasario atostogos visoms miesto švietimo įstaigoms buvo itin darbingos.

Mokiniai be reikiamų priemonių neliks

„Per rekordiškai trumpą laiką visos ugdymo įstaigos įsivertino savo materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus precedento šalyje neturinčiam nuotoliniam mokymui, pasirengė planus, kaip bus dirbama nuo pirmadienio. Pozityviai nuteikia ir tai, kad vyksta itin gražus bendradarbiavimas tarp mokyklų, pedagogų, kurie padeda vieni kitiems, dalijasi gerąja patirtimi“, – komentuoja A. Lesauskienė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus duomenimis, likus kelioms dienoms iki kovo 30-osios, Šiaulių miestas yra pasiruošęs nuotoliniam mokymui. Šiuo metu 100 proc. neformaliojo ugdymo paslaugas gaunančių mokinių yra nurodę, kad turės galimybes prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu. Progimnazijų, gimnazijų ir kitų ugdymo įstaigų surinkti duomenys rodo, kad prie mokyklų pasirinktų nuotolinio mokymo įrankių galės prisijungti nuo 95 iki 100 proc. mokinių.

„Yra tik pavienių mokyklų, kurios negali užtikrinti 100 proc. mokinių aprūpinimo technine įranga. Spręsime, kaip tokioms mokykloms padėti. Labai tikimės gauti paramos ir iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – centralizuotai perkami kompiuteriai, planšetės“, – sako Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.

Keičiasi tik mokymosi forma, bet neturėtų keistis ugdymo kokybė

Visos ugdymo įstaigos jau yra pasirinkusios nuotoliniam mokymui planuojamas naudoti platformas – dauguma jų rinksis el. dienyną, skaitmeninę mokymo(si) aplinką „Eduka“ klasę, EMA, ZOOM, „Office 365“. Mokyklos, kurios ir iki karantino paskelbimo vykdė nuotolinį mokymą, naudos virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, virtualius konferencijų kambarius „Adobe Connect“ platformoje.

„Mokykloms nebuvo griežtų nurodymų dirbti su viena ar kita konkrečia programa, mokymosi aplinka. Kiekviena mokykla šiuos sprendimus padarė įvertinusi savo techninę bazę, mokytojų kompiuterinį raštingumą. Nemaža dalis ugdymo įstaigų jau anksčiau naudojo vienokius ar kitokius skaitmeninius ugdymo įrankius, kuriuos dabar kūrybiškai pritaikys atsižvelgiant į esamą situaciją“, – sako A. Lesauskienė.

Pasak Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorės, su mokyklomis yra sutarta, kaip bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu, kad nenukentėtų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo kokybė. Numatytos visos įmanomos priemonės ir švietimo pagalbos teikimui.

Svarbus bendradarbiavimas su mokinių tėvais

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, visos švietimo įstaigos ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. turi informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

Informacija gali būti skelbiama mokyklų internetinėse svetainėse, mokyklų naudojamose socialinių tinklų paskyrose, el. dienyne. Galimos ir kitos formos, pavyzdžiui, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija kovo 26 d. visas naujoves, kurios laukia mokyklos bendruomenės nuo kovo 30 d., pristatys tiesioginės virtualios konferencijos metu „Adobe Connect“ platformoje. Progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis sako, kad tokia komunikacijos forma pasirinkta ne tik pratinant mokinių tėvus prie naujos mokymosi aplinkos, bet ir siekiant išlaikyti gyvą kontaktą, kuris paskelbus šalyje visuotinį karantiną neturėtų išnykti.

„Susitarus dėl nuotolinio mokymo plano, mokykloms bus labai svarbu, kaip į jo įgyvendinimą pavyks įtraukti mokinius, jų tėvus. Sunkumų, be jokios abejonės, tikrai bus. Dabartinė situacija verčia visus mus iš naujo pergalvoti dalykus, kuriuos buvome įpratę daryti. Vienas iš jų – mokymosi procesas. Nuotolinis mokymasis vien per šią savaitę ženkliai pakėlė visų mokytojų kompiuterinio raštingumo lygį. Tikiu, kad panašiai bus ir su mokinių tėveliais. Reikia iš šios situacijos kiek įmanoma daugiau pasiimti pozityvių dalykų“, – sako A. Lesauskienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite