Angle down Atgal

Šiaulei yra geriausias miests veist palikuonis!

Šeip mes su Andrienu esam laisvi frajerei i šiuo gyvenima etapu miegaujames įvairaus mandruma fiejų teikiamais malonumais. Bet karts nuo kartą mumis užpuol rimtas pareigas, katrų atlikt vartuojant eleksyrus jau nebeišein. Abu mes esam krikštatevei i abiem, nu kai tada – per Jūras šventę, būn primints šits įsipareiguojims.

Žuodžiu, gavos taip, ka visą savaitgalį mum buva patikiets nedidelis komplekts pyplių. Nu kol gimdytojai parsivartys iš Klaipedas. Žvengem mes iš jų, gezai drabsta kuošes visur, valgyt normalei nemuok. Kits sugalvuoje interjeru užsiimti į biški pakoregava tapetų raštus. Bandem jaunimą i sporta pamuokyt, sušlavem po to sekcijes stiklus. Gerai, ka jų tevai rūpinas vaikais i saka „Namie jie geriau meguos i žaislai če jų visi yra, jum bus lengviau prižiet“.

I taip linksmai leidžiant laiką, nuori nenuori į galvą praded lyst išvadas, ka nier geresne miestą augint tuos geziukus.

Pradžei verta žinuot,' ka toke dalyka, kaip tevų stojamieji į darželį, Šeuliuose niera. Nereik naktim sediet i refrešint sistemas, nereik trintis nuo belenkokia ankstuma palei duris i formuot eiles. Nereik leist' i giedras, ka visą sava algą teks auklei atiduot a mest sava miegiamą darbą. Tesiog, kada turi laika i nuora, paskirtu periodu užleki į sava vaikystes darželį ir užregistruoji sava pyplį. Nu gali i į kitą, didele skirtuma niera, žiek kaip tau patogiau.

Jo jo, kaip patogiau. Tie gezai, kur save laika XXI amžiaus didmiesče heruojais viel ašaruot' po biški praded. Saka turim senamiesty gerą butiką, bet reik iš darželę pasiimt sūnų Titą. O tie kas butike dirb, lygiai taip pat del sava vaika virp.

O jei nesigaun kas, gali rašyt' vicemerui i jo feisbuką. Tas gezas žina, kaip pypliam žaist patink, nes i pats neveng' sulošt' kokį žaidimą sava smiele dežiej.

Šiauliuos ištikra yra darželei faini į vaikam če patink, i tevam tas stresa nekel'. Galit patys pasičekint internete, ką mamytes šnek. I če net valdže yra normalei pavarius (kažkaip neįprasta taip rašyt). I pyplem darželiuose tapa geriau.

O gereu jiem tapa jau tada, kai Šiaulei atsisake sasyskų su bulvių kuoše i marinuotais burokieleis a raugintais kopūstais; kuotletų su bulvių kuoše i marinuotais buruokeliais a raugintais kopūstais; guliaša su bulvių kuoše i marinuotais burokieleis a raugintais kopūstais; kukulių su bulvių kuoše i marinuotais burokieleis a raugintais kopūstais; balandielių su bulvių kuoše i marinuotais burokieleis a raugintais kopūstais.

Če buva sudaryts mienese ilguma, sveikuolišks, apskaičiuots vitaminais i mineralais, pareguliuots ka da i skanu būtų, vaikišks meniu. I tas maists yra įvairus ant tiek, ka kai tie pyplei užaugs, burokielei a kopūstai jiem jau nebebus prisiminimų iš vaikystes šaltinis i dežavų jausma irgi nebekels. I ten pridieje tuokių normalių patiekalų, ka Čileke vaikai nebenuor' valgyt. Į bulves fry su kečiupu net nebežiūr, saka „Einam geriau į „ ČinČin’ą “, če nieka gera niera“.

I tevai net vaikų praša, ka jei nesuvalgys daržely pietų, įsidietų parsinešt' namuo – tetis pasiims kitą dieną į darbą užkąst', ka mamas maista valgyt nereiktų. Ta prasme, ka mamas nevargint'. Bet vaikai neįsided.

O daba da darželei gava eurų įvairiuom modifikacijom. Visą vasarą ten plušieje geziukai i dare remontus, ka mažiukam būtų smageu, šilčiau, saugiau į šiuolaikiškiau. Aš kaip interjera specialists, turiu vilčių, ka buva panaikinta da i žalių sienų sistema. Bet viltis, kai saka, mūsų visų motina. Reiks kada pačekint', kaip ten gavos.

O kits dalyks, katras patink ne tik pyplem, bet i mum su Andrienu – labai fainas aukletojas. Če taip nutika, ka darželiuose dirb daug jaunų i sava darbą mylinčių tikrų fiejų. I juos visokes būn, i blondines, i brunetes, i šatenes.. Nu kokių tik niera. I vaikai jas myl', i tečiam patink, i mamas laimingas. Nes jos normalei su jais užsiim, o ne tik gana, kai aviniukus. Būn gezes sava kokių huobių įdieg' į auklejimą programą. Tuoj srity jau įpusiejes kartų pasikeitims i ten dirb daug normalei mąstančių jaunų fiejų. Tikrų fiejų, kur vaikus myl'. Nors mes irgi vaikai, tik žaislai didesni i fiejas kartu žaidž'.

Smagu pyplem yra i ne tik darželiuose. Petinem yra toks „Beržynielis“, afigienai gelbejantis jaunas mamas reikals. Ten pridaryta visuokių laipynių, karstyklių, supynių i panašei. Parkiuks niera toks žeurei didelis, tode mažą anarchistą mamytes gal matyt visą laiką, kol pliurp' su likima draugem. Gaunas i mamytei laiks nenuobodus, i tas gal kažką paveikt, o ne namie sediet' tarp tų pačių žaislų. O jei mažiuks per daug koncervantų privalge i jaučias energijes priepolis, gal išnuomot jam dviračiuką, ka biški pakraičiotų i nusiramintų.

Bet i šeip mieste kur ne kur, yra mažų visokių viečikių, kur vaikai gal' palaipiot i susireguliuot pirmą kaskadinį triuką a šeip kuokį randą. Nier toke aukšta lyge, kaip kokem Ventspily, bet iš valdžiuos per daug reikalaut irgi negal'. Perdegs da, jau i taip kiek gerų dalykų pypliam padare.

O ka nebūtų Šiaulei visai mažiam nuobodūs – kaip visad į reikalus įsikiš normalūs verslininkiukai. Viens toks iš populeriausių vietų pyplem išvargint – „Saules miesta“ stuogs. Ant juo yra pridaryta jau šiuolaikiškesnių dalykų i biški rimtesnių. I nieka tame baisaus, nes žeme yra su paminkštinimu. Paskaičiuota, optimizuota, viskas veik i apsimuok.

Arba jei biški didesne atžala tava, gali nuvest į centrinį parką palaipiot po „Spliusa“ medžius. I pats da prie to pače galiesi į vaikystę sugrįžt'. I panikuot' nereiks, nes pririš su diržais tave. Gali ramei sau aukšče bijuot,' o ne ka nukrisi i iš Suodras nieka negausi. I da reiks 2 mienesius reabilitacijuoj nuobodžiaut'.

O žiemuos sezonu a kai šeip lietus lyj, vaikus gali priduot į „Vaikystes miestą“. Ten jau reikals toke rimtuma, ka mes su Andrienu dažnai apsimetam, ka mūsų krikštapyplei negal' be priežiūras būt' i patys varom šokiniet' ant batutų. Ten taip viskas mandrei įrengta, ka į be burokielių kyl didelis nuors grįžt į vaikystę. Nu, o jei esi rimta i jau suaugus mama, tam mieste gali vaikus priduot' i eit gastroliuot' po „Saules miestą“. Yra i „Akropoly“, i „Tilžej“ kažko panašaus, bet ten jau mūsų neįleidž.

Bet turim da varijantą, kur gudraut' nereik'. Yra pas mum atsidaręs da i Batutų parks. Nu tai ten jau batutų kosmosas sakyčiau. Skraidyk į visas puses, cirkinkis nors i ne cirke. Gers dalyks ištikra, gali nynze jaustis saltais besivartydams.

I če ne vieninteles vietas. Yra da į daugiau mažesnių į jaukesnių viečikių, kur gali sava pyplius palikt', ka nereiktų jiem gadintis nuotaikas velkantis paskui mamas po parduotuves. O jei mamas i tečei nuor' patys patūsint „Pegase“ a „Blice“, visada gal' pyplius priduot' močiutem, senelem, tetom a putiuovom kaimynem. Nes visi jie če irgi gyven, o ne tuoli, kai pas kokius Vilniečius a užseniečius.

Bet tikras Šiaulių lobyns atsiver' tada, kai pyplys paaug. Praded tada eit į mokyklą i prasided nuotykių i naujuovių ieškuojima mets. Mes jau šnekiejom, koke tuobula logistika če i kaip yra viskas sureguliuota. Paauglem šita situacije ypač pasitarnauj, nes po mokyklas jis gal' trenktis, kad i į kitą miestą galą užsiimt' koke nuors popamokine veikla.

Če toke dalyka kaip „aj tuoli“ nieks nežina i tiem geziukam yra visiškai nesudetinga išbandyt' a išmuokt dalykus. I dalykus jam nereik' rinktis, ka būtų mamai a tečiui pakeliui į darbą. I nereik galvuot', ka į dalykus reiks važiuot 2 valandas su ketureis persedimais. I gal' jie bandyt', kad i tris dalykus vienu metu i tuobuliet' visapusiškai.

Če nieka išvis nestebin, jei gezas yra krašta puoliejas kaše eikštelej, gruoj seksafonu, tapa natiurmortus, šuok breiką, lipda puodą iš muole i konstruoj lektuviukus valdomus distancineis. I nieks nesisteb', jei kenčike laksta biegima takeleis, gruoj kanklem, muok paišyt portretus, šuok valsus, vaidin ant scenas i da gražes nuotraukas dara. Če normalus standarts.

Jei tava palikuonis yra judrus i nuor' sportuot, tai jis gal' į kašį a į vartus kamuolį mietyt', gal į futbola a į regbe vartus spardyt', gal i per tinklą, i su rakete mušiniet'. O jei jam kamuolys nepatink, jis gal diską mietyt' a rutulį stumt'. I gal jis sprintus begiuot', i ilgas distancijas puškuot'. I gal' begiuodamas per kliūtis šokiniet' a po mišką su žemielapiu lakstyt'. O jei biegt' nepatink, gal' dviratį mint', ant arkle juot' a kartingą vairuot'. I gal ristis, kai romiens, i boksuotis, kai Makgregors. I jei ant žemes nepatink, gal sportuot ant vandens – gal į pats plaukt', gal i irkluot'.

O jei gezui a gezikei pasiseke į ritmą pataikyt, tai jis gal su pučiamais gruot', bet gal tampyt' a braižyt' styginius, būgnus daužyt' a klavišinius maigyt'. O jei balsą da dadieje, gal' i chore, i pats viens dainuot'. O jei patink jam šuokt', tai gal i su tautiniais trepsiet', i su baliniais suktis, i su apsmukusiais džinsais ant žemes vartytis.

Bet gal būt', ka smegenys pro ausis veržias i reik' veikluos jom duot', kol tievs autoriteta da neprarada. Tada gal' mašinikes iš špikių virint' a lektuviukam sparnus iš fanieras a putoplasta lipdyt'. Gal' i šaškem kombinacijas deliuot', i šachmatais, galvą pasiriemes, ejimus apgalvuot'. Bet gal' i su kompu ką nors paprogramuot' a molekulių judiejimą pamodeliuot'. Gal' i augalus panagriniet', gal i gyvūniukus stebiet'.

Būn ka vaiks jauč' puotraukį kūrybai. Tai gal' jis peizažus tapyt' a iš muole skulptūras lipdyt'. I gal' iš medže ką nuors išdruožt', bet gal' i iš siūlų ką nuors suvyniuot'. O jei nuor', gal' eiles deklamuot' a šeip ant scenas keistas situacijas deliuot'. I gal' pabandyt' fotografuot' i prie to pače da pafilmuot'.

I daug ką gal', kol užaugs tava piplys sužinuot', išmuokt' a šiaip išbandyt'. Tuokių veiklų če yra daugiau, nei šimts.

I šits reikals yra išpuoselets šeuliečių pedaguogų a sava profesijas žinuovų, katrie myl' tą, ką dara. Katrie patys verčes per galvas ieškuodami išeičių i muok jas surast'. Katrie patys če užauga įvairepusiškais, energingais i gabiais. I katriem visai negaila dalintis sava talentais a žiniuom. I katrie dovanuoj protingus i išradingus žmuones šitam miestui i da užtenk kitiem. Didesniem, kur trūkst gabumų pastuovei.

I katrie sava kailiu patyre, ka Šiaulei yra gereusias miests užaugt iš pyple išradingu kentu a kenčike!

Ačiū Jiem!

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite