Angle down Atgal

Šiau­lių vaiz­do ge­ri­ni­mas: pa­što dėžutės din­go su vi­sa ko­res­pon­den­ci­ja

At­si­mer­ki vieną rytą, dai­rai­si pa­što dėžutės, stovė­ju­sios de­šimt­me­čių de­šimt­me­čius, o jos nebėra… Be įspėji­mo ir su ko­res­pon­den­ci­ja bei laiš­kais vi­du­je. Kai ku­rie šiau­lie­čiai su to­kia pro­ble­ma jau su­si­dūrė, ki­tiems šis me­tas dar ga­li atei­ti. Mies­to sa­vi­val­dybė ėmė ge­rin­ti Šiau­lių vaizdą ir nai­kin­ti pa­trauk­lu­mo gatvėms ne­pri­de­dan­čias se­no­vi­nes pa­što dėžu­tes, ta­čiau jo­mis vis dar be­si­nau­doję gy­ven­to­jai apie tai su­ži­no­jo tik jų ne­tekę.

Neliko, nes negražu?

Medelyne, Miško g., gyvenanti moteris į redakciją kreipėsi dėl netikėtos situacijos. Vieną rytą tiesiog dingo pašto dėžutės. „Aš pati mačiau, kaip atvažiavo darbininkai, nurėžė tas dėžutes ir išvažiavo. Gal ten buvo žmonių laiškų, laikraščių viduje? Nieko netikrino“, – pasakoja Medelyno gyventoja.

Nuo sovietmečio mieste prie tam tikrų namų stovėjusios grupei gyventojų priklausiusios dėžutės dvelkė senove, buvo surūdijusios, sukrypusios, kai kurios išlūžusios ir jau ilgą laiką tuščios, tad Šiaulių miesto savivaldybė sumanė jomis atsikratyti. Savivaldybės tinklalapyje skelbiama, kad nutarta demontuoti nebenaudojamas pašto dėžutes. Paskelbtas ir sąrašas gatvių, kuriose jų nebeliks: kol kas oficialiai paskelbta, kad jų iš viso – 51.

Bet sąrašas yra plečiamas, mat visi norintieji pranešti apie nereikalingas pašto dėžutes kviečiami tai padaryti elektroniniu paštu arba per interneto svetainę „Tvarkau miestą“. „Prašome gyventojus atkreipti dėmesį ir informuoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją apie kitas žinomas vietas, kuriose dar yra likę tokių miesto estetinį vaizdą gadinančių įrenginių“, – rašoma Savivaldybės puslapyje.

Idėja pagirtina, bet gyventojai nustebę – ar vien tik grožis gali būti motyvas jas demontuoti? Juk ne visos jos stovi tuščios, o ir įspėjimo apie planuojamus demontavimo darbus šiauliečiai teigia negavę.

„Kodėl neperspėjo gyventojų, kad pasiruoštume? Galėjo nors skelbimuką pakabinti kur nors, kad žinotume, jog reikia įsigyti naujų ar pan. O dabar neduoda nė sekundės suvokti – paima ir išveža“, – piktinasi moteris ir priduria, kad jos gatvės sąraše net nebuvo.

Gyventoja sako kreipusis į Lietuvos paštą, tačiau gavusi atsakymą, jog už tai atsakingi ne jie, o Savivaldybė. Šioji sako, kad senos dėžutės darko miesto vaizdą.

Naudotų pašto dėžučių teigė pasigedę ir Marijampolės g. gyventojai. Tiesa, jų prašymu Savivaldybė pašto dėžutes grąžino. Bet ir tuo atveju neapsieita be kuriozų – su visais laiškais ir korespondencija buvo grąžintos visai kitos gatvės pašto dėžutės.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dybės nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dybės nuo­tr.

Savivaldybė: „Žiūrėta, ar nėra korespondencijos“

Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Henritos Giedraitienės teigimu, ne estetinis pašto dėžučių vaizdas buvo pagrindinis motyvas jas demontuoti, o sulaukti gyventojų skundai ir prašymai.

„Nenaudojamų, prastos būklės pašto dėžučių demontavimo darbai pradėti nuo kvartalų, iš kurių buvo gauta nemažai gyventojų skundų ar prašymų. Pagrindinė šio veiksmo priežastis – ne aplinką gadinantis vaizdas, o gyventojų skundai. Pašto dėžutės demontuotos pasirinktinai, t. y. didžioji dalis panaikintų buvo fiziškai patikrinus, kokia jų būklė, žiūrėta, ar nėra korespondencijos. Be to, apžvelgtos šalia esančios privačios valdos su tikslu įsitikinti, ar gyventojai turi pasikabinę asmenines pašto dėžutes privačioje valdoje“, – sako Savivaldybės atstovė, kuri taip ir nepatikslino, ar gyventojai asmeniškai buvo informuoti, jog naudotos dėžutės bus šalinamos.

Beje, Miško g. sąraše nėra, tačiau prašymų panaikinti ten esančią dėžutę, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės tikinimu, buvo sulaukta el. būdu. Kiek iki šiol jų demontuota ir kiek dar lauks toks pat likimas, nėra aišku, mat sąrašas vis pildomas, sulaukiant naujų gyventojų prašymų.

H. Giedraitienė atsiprašo šiauliečių dėl sukeltų nepatogumų: „Atsiprašome gyventojų už sukeltus nepatogumus ir paaiškiname, kad kai buvo gauta gyventojų pretenzija, buvo reaguota ir jų senosios dėžutės sugrąžintos.“

Naujai sudaromas numatytų demontuoti pašto dėžučių sąrašas bus skelbiamas www.siauliai.lt tinklalapyje ir ateityje tikimasi išvengti nesusipratimų.

Įsirengti patiems

Dėl šio atvejo kreipėmės ir į Lietuvos paštą. Vertinti susidariusios situacijos pašto atstovai nelinkę, kadangi šios pašto dėžutės priklauso ne jiems, tačiau perspėja gyventojus.

„Savivaldybės, jeigu mano, kad blokinės dėžutės gadina estetinį vaizdą ar trukdo infrastruktūros projektams, nuima jas. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, norintys gauti korespondenciją, prenumeratą, nelikus senųjų dėžučių, ar patys, ar per bendrijas turi įsirengti naujas ir pastatyti gerai matomoje vietoje (laiptinėse pirmame aukšte ar prie tvoros)“, –teigia Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento vadovė Vaida Budrienė.

Kaip tokiu atveju elgiasi paštininkai ir ką daryti gyventojams, laukiantiems korespondencijos? „Neneša neregistruotos korespondencijos ir prenumeratos, nes jos negali palikti bet kur. Tada gyventojams tiek dėl prenumeratos, tiek dėl neregistruotos korespondencijos reikia kreiptis į jų aptarnaujamą paštą ir atsiimti laiškus, spaudą bei siuntas ten“, – patikina V. Budrienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite