Angle down Atgal

Šiandien minima šv. popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 15 m. mirties sukaktis

Prieš 15 metų, 2005-aisiais balandžio 2-ąją, Vatikane mirė popiežius šv. Jonas Paulius II. Jis buvo pirmasis ne italų kilmės popiežius per paskutinius 455 metų ir pirmasis slavų kilmės.

Ypač svarbi asmenybė, griūvant komunizmui Rytų Europoje

Jonas Paulius II(tikrasis vardas Karol Józef Wojtyła) gimė 1920 m. gegužės 18 d. Nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat savo mirties beveik 27 metus valdęs popiežius, Katalikų Bažnyčios vadovas. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi.

Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe, griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius ženkliai pagerino katalikų bažnyčios santykius su judaistais, rytų stačiatikių ir anglikonų bažnyčiomis.

Jono Pauliaus II griežtas požiūris į moterų kunigystę, kontracepciją, II-o Vatikano susirinkimo ir po jo įsigaliojusios naujos liturgijos reformos palaikymas susilaukė tiek pagyrų, tiek kritikos.

Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų valstybių lyderių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes. Jis buvo poliglotas, laisvai kalbėjo 11 kalbų.

Būdamas popiežiumi beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius, o tai yra daugiau nei visi 500 m. prieš jį pontifikavę popiežiai kartu sudėjus.. Popiežius palaikė pasaulinio pašaukimo į šventumą mokymą. 2014 m. balandžio 27 d. kartu su popiežiumi Jonu XXIII buvo paskelbtas šventuoju.

Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapokite vartus Kristui“

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Šį įspūdingą vilniečio skulptoriaus Mindaugo Junčio kūrinį bažnyčiai padovanojo šiauliečių Žuklių šeima.

Skulptūra pastatyta bažnyčios, kurioje per vizitą Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi ir ilsėjosi popiežius Jonas Paulius II, kiemelyje.

Šiaulių tikintiesiems popiežiaus apsilankymo neleidžia pamiršti nutikęs stebuklas: popiežius, beklūpėdamas Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, išsitepė dažais, o prie bažnyčios vėliau pastatytoje skulptūroje pastebėta raudona dėmė – kaip tik toje vietoje, kur popiežius išsitepė.

Prie pastato, esančio Vilniaus g. 247, pritvirtinta popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje atminimo lenta. Kartu su nauja menine nuoroda ant pastato sienos ji žymi Popiežiaus Jono Pauliaus II tako pradžią. Minint popiežiaus vizito Lietuvoje dvidešimtmetį, Šiaulių miesto taryba takui suteikė Popiežiaus Jono Pauliaus II vardą.

Šiaulių pėsčiųjų bulvare prie susikirtimo su taku pastatytas paminklinis akmuo, žymintis tako vietą ir tarsi rodantis į paminklą popiežiui, pastatytą prie Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios.

Ant paminklinio akmens iškalta citata iš Jono Pauliaus II kalbos: „Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapokite vartus Kristui. Atverkite jo gelbėjančiai galiai valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas“.

Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje prieš kelerius metus buvo pakabintos dvi ikonos, kurių viena skirta šv. Ignacui Lojolai, kita – šv. Jonui Pauliui II-ajam.

Bažnyčios vicerektorius t. Stasys Kazėnas SJ sako kasdien pro namų langą matantis, kaip įvairiu paros metu ateina žmonės ir meldžiasi prie šv. Jono Pauliaus II-ojo paminklo. Atneša gėlių, uždega žvakes, ranka paliečią „dėmę“, padaro kryžiaus ženklą, meldžiasi.

„O bažnyčioje prie Jono Pauliaus II-ojo ikonos yra Šventojo relikvijorius su kraujo relikvija, kurią Šv. Ignaco bažnyčiai padovanojo Jono Pauliaus II-ojo asmeninis sekretorius kardinolas Dzivisas“, - sako kunigas.

Prie ikonos šv. Jonui Pauliui II-ajam pakabinti votai - išklausytos maldos - ženklai. „Kiekvienas votas - atskira istorija, kurias žmonės man papasakojo. Tai išklausytos maldos "vaisiai", kurie liudija-šaukia, kad Dievas atliepia į žmonių prašymus. Tikrai, Dievas nepalieka mūsų ir šiomis išbandymų dienomis. Šaukimės Dievo pagalbos, užtariant šv. Jonui Pauliui II-ajam“, - kalba S. Kazėnas.

Tėvas Stasys informuoja, kad Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai šiokiadieniais nuo 17 iki 19 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 12 val., sekmadieniais – nuo 9 iki 12 val. ir nuo 17 iki 19 val.

Norėdami pasimelsti kitu laiku, atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu kitu Jums rūpimu klausimu, skambinkite žemiau nurodytais telefonų numeriais.

Šv. Mišių intencijos

Intenciją šv. Mišioms galite siųsti sms žinute tel. +370 640 52621 (kun. Artūras), +370 698 33300 (kun. Stasys), arba el. laišku paštu ignaco.baznycia@gmail.com .

Žinutėje nurodykite intenciją ir pageidaujamą šv. Mišių datą. Data bus patvirtinta atsakant į žinutę ar laišką.

Šv. Mišios nėra aukojamos viešai, kunigai jas aukoja namų koplyčioje 9 val.

Norintys paaukoti bažnyčiai ar pervesti auką už šv. Mišias, „Mokėjimo paskirtis“ langelyje rašykite – Auka.
Gavėjas: Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, įm. kodas: 291067110, A. s.: LT40 7044 0600 0456 4295.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite