Angle down Atgal

Ukmergės rajono Šešuolių parapijos klebonas atsisakė pareigų

Loreta EŽERSKYTĖ

Nuo vasario 1 dienos 37-erių kunigas Egidijus Kazlauskas atsisakė Ukmergės rajono Šešuolių šv. Juozapo parapijos klebono pareigų. Taip pat jis savo noru atsisveikino ir su dar dviem aptarnautomis parapijomis – Širvintų rajono Zibalų šv. Jurgio bei Šešuolėlių Švč. M. Marijos, Visų Malonių Tarpininkės, kuriose ėjo klebono pareigas.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Rolandas Bičkauskas, E. Kazlauskas paties prašymu atleistas tik iš eitų parapijų klebono pareigų. Jo kunigystė nėra suspenduota. Tad dabartinis dvasininko statusas – kunigas be pareigų.

„Kunigas asmeniškai kreipėsi į Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską ir paprašė atleidžiamas iš pareigų, kurias Ukmergės ir Širvintų rajonų parapijose ėjo daugiau nei trejus metus. Manau, kad savo prašyme E. Kazlauskas nurodė ir priežastis“, - sakė generalvikaras.

Jo teigimu, vyskupas prašymo iš karto nepatenkino, dvasininkui davė laiko pamąstyti apie savo sprendimą. Praėjus nustatytam laikui, kai kunigas savo nuomonės nepakeitė, pagal galiojančią tvarką E. Kazlauskas vyskupo dekretu buvo atšauktas iš Šešuolių šv. Juozapo, Zibalų šv. Jurgio bei Šešuolėlių Švč. M. Marijos, Visų Malonių Tarpininkės parapijų klebono pareigų.

Taip pat vyskupo dekretu Šešuolių parapijos laikinuoju administratoriumi paskirtas Želvos Ignaco Lojolos parapijos klebonas Petras Avižienis, Zibalų ir Šešuolėlių parapijas aptarnaus Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Antanas Jasionis.

Vyskupijos generalvikaras pabrėžė, jog dažniausiai dvasininkai pateikia prašymus atšaukti iš pareigų dėl sveikatos. Pašnekovo žodžiais tariant, tokie atvejai, kad parapijose eitų pareigų atsisakytų dėl kitų priežasčių, labai reti.

Dabar jau buvęs Šešuolių parapijos klebonas E. Kazlauskas „Gimtajai žemei“ patvirtino, jog atsisakyti turėtų pareigų nusprendė savo noru. Tačiau tokio žingsnio motyvų ir priežasčių kunigas nepanoro atskleisti. Nusprendęs toliau neiti klebono pareigų, jis išsikraustė ir iš Šešuolių klebonijos.

Taip pat jis paaiškino, kad šiuo metu vyksta parapijų perdavimas laikiniems administratoriams. Parapijų bažnyčiose, kaip ir įprasta, laikomos šv. Mišios, tikintiesiems teikiami visi patarnavimai.

Paklaustas apie tolimesnius savo planus, kunigas E. Kazlauskas teigė, jog viešai jais dalintis nenorėtų.

E. Kazlauskas Šešuolių parapijos klebonu buvo paskirtas 2015 metų birželį. Iki tol jis tarnavo Molėtų parapijoje.

Pradėjęs dirbti Šešuoliuose, jis labai aktyviai įsijungė į miestelio gyvenimą. Būrė parapijiečius, jaunimą, kvietė dalyvauti jo organizuojamuose renginiuose, išvykose. Jo iniciatyva Liaušių kultūros namuose atsirado koplyčia. Ypač kunigas išgarsėjo ėmęs burti motociklininkus. Jo sumanytas projektas „Suk rankeną“ vienijo gausų būrį šalies motociklininkų.

comment Skaitytojų komentarai (3)

Taip pat skaitykite