Angle down Atgal

Šepkai dėmesio daug. O kur Vienožinskis?

Lietuvos dailės tėvu vadinamo Justino Vienožinskio tėviškėje prie Obelių vienam kambarėlyje šeštadienį atidaryta garsių Lietuvos dailininkų paroda. Darbai – buvusių ir dabartinių Dailės akademijos dėstytojų, tikriausio meno elito. Šis renginys nėra Rokiškio kultūros sostinės dalis. Į jį nepriplūdo gausybė svečių. Paroda, atidaryta prieš beveik dešimtmetį brutaliai apiplėštame muziejuje, inicijuota pačių artimųjų. Anūkės Nijolės Šiaučiūnienės, dailininko sūnaus Vincento, kuriam kitais metais bus devyniasdešimt. Nors J. Vienožinskis – ne mažiau garsi asmenybė kaip Lionginas Šepka, važiuojant nuo Rokiškio pusės nėra jokių nuorodų į jo artimųjų įkurtą privatų muziejų. „O jos labai reikia“, – sako muziejininkai.

Galite susitarti

Šeštadienį atidaryti J. Vienožinskio 133-iosioms gimimo metinėms skirtos parodos į Dačiūnus, kur yra Just. Vienožinskio memorialinis muziejus, atvažiavo Rokiškio muziejininkai, dailininkas, profesorius, parodos kuratorius Arvydas Šaltenis, menotyrininkas Viktoras Liutkus, keletas kūrėjų ir J. Vienožinskio artimieji.

Kambarėlyje eksponuojamai parodai surinkta tapybos bei grafikos darbų. Jie eksponuojami ant molbertų, nedideli, taip, kad tilptų. Tarp jų ir mūsų kraštiečių Agnės Kulbytės, Ričardo Nemeikšio kūriniai. Taip pat kitos daug sakančios dailės žinovams pavardės: Petro Repšio, Antano Gudaičio Leopoldo Surgailio, Kosto Daraškevičiaus, Ričardo Vaitiekūno ir kitų. Parodoje galima pasigėrėti ir J. Vienožinskio tapybos darbu. Jame pavaizduotas gimtosios sodybos kieme ratilais raibuliuojantis tvenkinys. Memorialiniame muziejuje galima apsilankyti susitarus prieš dieną tel. 8 606 48 033.

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite