Angle down Atgal

Senų nuotraukų sakmės. Ir ginklu, ir daina

Birželio 27-ąją paminėtas 101-asis Šaulių sąjungos gimtadienis. Sumanyta veiklaus žurnalisto Mato Šalčiaus ir įkurta bei išugdyta didelio tėvynės mylėtojo Vlado Putvinskio, savanoriška sukarinta pilietinė savigynos asociacija greitai tapo veiklia jėga.

Be abejo, tokia jėga Šaulių sąjunga galėjo tapti ir dėl to, kad ji buvo dosniai valstybės remiama, glaudžiai susijusi su Krašto apsaugos ministerija. Ne paslaptis, kad šauliams būdavo lengviau gauti tarnybą valstybės įstaigose, mokyklose. Ir apie šaulių sparčią pilietinę brandą, ir apie įgūdžius daug pasako jau tai, kad šauliams buvo patikėta surengti ir įvykdyti vadinamąjį Klaipėdos sukilimą, 1923 metais, po kurio Klaipėda atiteko Lietuvai.

Ilgainiui Šaulių sąjunga tapo pavaldi kariuomenės vadui, savo struktūras turėjo visuose valsčiuose bei didesniuose kaimuose, sąjungos laikraštį „Trimitas“ vienu metu redagavo rašytojas J. Tumas-Vaižgantas. Labai reikšmingi buvo šaulių bendravimas su jaunimu, kultūros, sporto veikla. Daugelyje vietovių šauliai turėjo savo būstines, kuriose rengė menines programas, švietėsi, bendravo. Buvo rengiami sanitarijos, ugniagesių, Lietuvos istorijos ir gimtosios kalbos kursai, keičiamasi knygomis. Šaulių jėgą liudija ir tai, kad Lietuvą okupavęs sovietinis režimas skubiai nuginklavo šaulius, jų vadovus ištrėmė ar nužudė. Šauliai draugavo su bendraamžiais kitose vietovėse, daug įspūdžių parsiveždavo iš Kaune organizuojamų renginių.

Gausus ir nuo politinių vėtrų išsaugotas šaulių kultūrinis paveldas, nes jų šventes, koncertus susitikimus įamžino fotografai, paminėdavo periodinė spauda. S. Daukanto muziejus taip pat turi Šaulių sąjungos veiklos vaizdų. Vienoje iš čia spausdinamų nuotraukų Papilės šaulių choras, kitoje – Papilės merginos, išvykstančios į Šaulių sąjungos 20-mečio iškilmes Kaune 1939 m. vasarą.

Šaulių sąjungos atkuriamoji konferencija įvyko 1990 metų vasario 15 dieną. Per tuos dešimtmečius irgi išarta gili pilietinio ir kultūrinio darbo vaga, gal ir apie šią veiklą bus gausiau informuojama visuomenė.

Leopoldo ROZGOS publikacija šeštadienio, liepos 11 d. VIENYBĖJE

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite