Angle down Atgal

Sekminių šv. Mišiose pagerbė kardinolą V. Sladkevičių

Gegužės 23 dieną švenčiant Sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo šventę, Išlaužo parapijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje prieš šventąsias Mišias buvo paminėtas kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 metų nuo gimimo jubiliejus.

Pranešimą apie šį kuklų, bet tvirto tikėjimo žmogų, antrąjį Lietuvoje Šventosios Romos bažnyčios kardinolą V.Sladkevičių skaitė teol. dr., sakr. muz. mgr. kun. Vilius Sikorskas. Išlaužo parapijos Krikščionių pagalbos bažnyčios klebonas V. Sladkevičiaus biografijos faktus papildė vyskupo J. Ivanausko, JE kardinolo S. Tamkevičiaus, kitų jį pažinojusių žinomų žmonių prisiminimais ir įžvalgomis, taip pat atkreipė dėmesį į įdomius sutapimus, siejančius V.

Sladkevičių su jo pirmtaku Kaišiadorių vyskupu pal. Teofiliumi Matulioniu. 1957 metų gruodžio 25 dieną Birštono klebonijoje būtent jis konsekravo Vincentą Sladkevičių vyskupu. Arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20-ąją, tai – V. Sladkevičiaus gimimo mėnuo ir diena.
Sovietų valdžia neleido V. Sladkevičiui eiti vyskupo pareigų 23 metus. Į Kaišiadorių katedrą vyskupas iškilmingai įžengė tik 1982 metų rugpjūčio 8 d., tapęs Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. O 1988 m. liepos 28 d. popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paaukštintas jis tapo Šventosios

Romos bažnyčios kardinolu. Šis jo biografijos faktas sutapo su pirmaisiais Lietuvos tautinio atgimimo įvykiais. Kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo tautos laisvės simbolis ir dvasinis ganytojas, jam buvo patikėta saugoti Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.
Kun.V. Sikorskis pabrėžė, kad kardinolas V.Sladkevičius buvo gilaus tikėjimo į Dievą, meilės žmonėms pavyzdys. Taip pat jis skleidė pamaldumą į Švč. Mergelę Mariją, todėl kardinolo 100 – ųjų gimimo metinių minėjime skambėjo ir giesmės, skirtos Viešpaties gimdytojai, kurias atliko vokalinis ansamblis „Cantores urbis“.
Į kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo kelio apmąstymus susirinkusiuosius palydėjo styginių kvartetas „Cordae David“. V. Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Išlaužo bažnyčioje surengtas, bendradarbiaujant su Išlaužo seniūnija, laisvalaikio sale ir Prienų KLC.
„Gyvenimo“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite