Angle down Atgal

Sei­mo na­rio kėdės re­gio­ne sie­kia 83 po­li­ti­kai

Artė­jant 2020 m. Sei­mo rin­ki­mams (spa­lio 11 d.), Šiau­lių re­gio­no vien­man­datė­se apy­gar­do­se gy­ven­to­jai vėl rinks sa­vo at­stovus. Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­si­ja (VRK) vi­suo­me­nei jau pa­skelbė re­gist­ruotų kan­di­da­tais į Sei­mo na­rius as­menų sąra­šus. Kaip ir kas­kart prie­š rin­ki­mus, vi­si kan­di­da­tai kal­ba apie nu­veik­tus dar­bus ir da­li­ja pa­ža­dus rinkė­jams. Kas šie žmonės, sie­kian­tys mūsų pa­si­tikė­ji­mo?

Šiauliuose mandato sieks 23 politikai

Šiauliuose sudarytose vienmandatėse „Aušros“ ir „Saulės“ apygardose rinkėjų palankumo sieks iš viso 23 kandidatai. Lietuvoje kandidatus iškėlė 22 partijos. Pagal apygardas šių metų Seimo rinkimuose savarankiškų (S) dalyvių skaičius – 332, o atstovaujamųjų (A) dalyvių skaičius – 459. Iš viso dalyvauti 2020 m. spalio 11 d. vyksiančiuose Seimo rinkimuose užregistruoti 1 755 kandidatai.

Šiauliuose kandidatus vienmandatėse apygardose iškėlė 11 partijų: Darbo partija, Lietuvos socialdemokratų partija, Liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Centro partija-Tautininkai, Lietuvos žaliųjų partija, Krikščionių sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, partija „Lietuva – visų“. Devyni kandidatai Šiauliuose išsikėlė patys.

Aušros“ (25) apygardoje – 13 kandidatų:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatas PETRAS BLOŽĖ (A)

2. Darbo partijos kandidatas MARIJUS VELIČKA (S)

3. Išsikėlęs kandidatas ARŪNAS RIMKUS (S)

4. Išsikėlęs kandidatas ZAKIRAS MEDŽIDOVAS (S)

5. Krikščionių sąjungos kandidatas GEDIMINAS BERŽINIS BERŽINSKAS (A)

6. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatas ALEKSANDR FIODOROV (A)

7. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė AUŠRA SIMONAVIČIŪTĖ (A)

8. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas TOMAS BIELINSKAS (A)

9. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas VIDMANTAS NORVAIŠAS (S)

10. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas STASYS TUMĖNAS (A)

11. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas RAIMONDAS ŠUKYS (A)

12. Partijos LIETUVA – VISŲ kandidatas ANTANAS NAVAKAUSKAS (A)

13. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas MARTYNAS ŠIURKUS (S)

Saulės“ (26) apygardoje – 10 kandidatų:

1. Darbo partijos kandidatė DANGUOLĖ MARTINKIENĖ (S)

2. Išsikėlęs kandidatas DOMAS GRIŠKEVIČIUS (S)

3. Krikščionių sąjungos kandidatas ALGIMANTAS POZDNIAKAS (A

4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas VITALIJUS PRIŠČEPIONOK (A)

5. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatė JOLITA DŪDIENĖ (A)

6. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas JONAS TALMANTAS (S)

7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas VALERIJUS SIMULIK (A)

8. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas TOMAS GRIGALAITIS (A)

9. Partijos LIETUVA – VISŲ kandidatas JUSTINAS SARTAUSKAS (A)

10. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė VILIJA ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (S)

Šiaulių krašto (45) apygardoje – 9 kandidatai:

Šiaulių apskrityje sudarytose kitose vienmandatėse kandidatuoja dar pusšimtis vyrų ir moterų. Šiaulių krašto apygardoje, kurioje balsuos Šiaulių rajono ir dalis Šiaulių miesto rinkėjų, mandato sieks:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatė SALOMĖJA JASTRUMSKYTĖ (A)

2. Darbo partijos kandidatė INGRIDA VENCIUVIENĖ (S)

3. Krikščionių sąjungos kandidatė EDITA NAVICKIENĖ (A)

4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas ALGIS MAČIULIS (S)

5. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas ANDRIUS ŠEDŽIUS (A)

6. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas JONAS KIRILIAUSKAS (S)

7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė RIMA BAŠKIENĖ (A)

8. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatė ALVYDA SITKEVIČIENĖ (A)

9. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas KĘSTUTIS MASIULIS (S)

Žemaitijos šiaurinėje (39) apygardoje – 8 kandidatai:

Žemaitijos šiaurinėje apygardoje, kurioje balsuoja Akmenės r. gyventojai, kandidatai – aštuoni:

1. Darbo partijos kandidatas SAULIUS BUCEVIČIUS (S)

2. Krikščionių sąjungos kandidatė LORETA BRATČENKA (A)

3. Laisvės partijos kandidatas KAROLIS NEIMANTAS (A)

4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė VAIDA SUNGAILIENĖ (A)

5. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatė DEIMANTĖ DRĄSUTAVIČIENĖ (A)

6. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas TOMAS MARTINAITIS (S)

7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas VALIUS ĄŽUOLAS (A)

8. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas EMANUELIS ZINGERIS (S)

Kelmės–Šilalės (41) apygardoje – 12 kandidatų:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatas JONAS KORSAKAS (A)

2. Darbo partijos kandidatas VIGILIJUS JUKNA (S)

3. Kartų solidarumo sąjungos-Santalkos Lietuvai kandidatas MARIJUS ČEKAVIČIUS (A)

4. Krikščionių sąjungos kandidatė IEVA ŠIMKUTĖ (A)

5. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė DALIA VILIŪNIENĖ (S)

6. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas PRANAS JURKAITIS (A)

7. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė IRENA SIRUSIENĖ (S)

8. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas JUOZAS RIMKUS (A)

9. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatė LINA SAMULYTĖ (A)

10. Partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas REMIGIJUS ŽEMAITAITIS (S)

11. Partijos LIETUVA – VISŲ kandidatas REMIGIJUS AČAS (A)

12. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas JONAS GUDAUSKAS (S)

Radviliškio–Tytuvėnų (44) apygardoje kandidatuoja 10 politikų:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatas MARIUS ALEKSIŪNAS (A)

2. Darbo partijos kandidatė ZITA ŽVIKIENĖ (S)

3. Išsikėlęs kandidatas GEDIMINAS LIPNEVIČIUS (S)

4. Kartų solidarumo sąjungos-Santalkos Lietuvai kandidatas ALFREDAS KIŠKIS (S)

5. Krikščionių sąjungos kandidatė DALIA DILNIKIENĖ (A)

6. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio TEISUTIS MAJAUSKAS (S)

7. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas KAZIMIERAS RAČKAUSKIS (S)

8. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas AURIMAS GAIDŽIŪNAS (A)

9. 2020-08-25 prarado dalyvio statusą Partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatė AUDRONĖ BERESNEVIČIENĖ (PR)

10. Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas ANTANAS ČEPONONIS (S)

Žiemgalos vakarinėje (46) apygardoje – 10 kandidatų:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatas JONAS JASAITIS (A)

2. 2020-08-25 prarado dalyvio statusą Darbo partijos kandidatas KĘSTUTIS MAČIULIS (PR)

3. Krikščionių sąjungos kandidatas ŽILVINAS ASTRAUSKAS (A)

4. Laisvės partijos kandidatas MARIUS DIJOKAS (A)

5. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas GEDIMINAS ČEPULIS (S)

6. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatė OKSANA PAŠKEVIČIENĖ (A)

7. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas LIUDAS JONAITIS (S)

8. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas ARŪNAS GUMULIAUSKAS (A)

9. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas VALDAS JESKEVIČIUS (A)

10. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė, išsikėlusi kandidatė RŪTA BILKŠTYTĖ (S)

Žiemgalos rytinėje (47) apygardoje – 11 kandidatų:

1. Centro partijos-Tautininkų kandidatė SIMONA KARINAUSKAITĖ (A)

2. Darbo partijos kandidatas IGORIS MALINAUSKAS (S)

3. Krikščionių sąjungos kandidatė VITALIJA ŠIMKIENĖ (A)

4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas AUDRIUS KAZLAUSKAS (S)

5. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas STASYS VAINAUSKAS (A)

6. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas VIRGINIJUS KACILEVIČIUS (S)

7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė NERINGA TRINSKIENĖ (A)

8. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas VALDEMARAS MISEVIČIUS (A)

9. Nacionalinio susivienijimo kandidatas LIUDVIKAS LIAUGMINAS (A)

10. Partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas SAULIUS GEGIECKAS (S)

11. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas ANTANAS MATULAS (S)

VRK duomenimis, populiariausi šių metų Seimo rinkimuose kandidatuojančių vyrų vardai – Vytautas, Kęstutis, Saulius, Tomas, Arūnas. Tarp kandidačių moterų daugiausia yra turinčių Daivos, Linos, Janinos, Kristinos ir Rasos vardus. (Etaplius nuotr.)
VRK duomenimis, populiariausi šių metų Seimo rinkimuose kandidatuojančių vyrų vardai – Vytautas, Kęstutis, Saulius, Tomas, Arūnas. Tarp kandidačių moterų daugiausia yra turinčių Daivos, Linos, Janinos, Kristinos ir Rasos vardus. (Etaplius nuotr.)

Solidžiausiam kandidatui į Seimo narius – 86-eri

VRK duomenimis, kandidatų amžiaus vidurkis Seimo rinkimų dieną sieks 50 metų 2 mėnesius ir 3 dienas. 2016 m. šis vidurkis siekė – 48,9 metus. 2012 metais – 47 metus.

Daugiau kaip pusę kandidatų sudaro asmenys, kuriems yra nuo 41 iki 60 metų (51 proc.). Beveik 22 proc. asmenų, šiemet kandidatuojančių į Seimą, yra vyresni kaip 61 metų. Panašų skaičių – 21 proc. – sudaro kandidatai, kuriems yra 31–40 metų. Mažiausia, vos 6 proc. siekianti kandidatų dalis yra asmenys, kuriems yra 25–30 metai.

Solidžiausio amžiaus kandidatą savo gretose turi Lietuvos liaudies partija. Jos sąraše yra asmuo, kuriam šiemet sukanka 86-eri.

Jauniausia partija pagal amžiaus vidurkį yra Laisvės partija. Ją sudaro kandidatai, kurių amžiaus vidurkis yra 38,6 metų.

Dauguma kandidatų turi aukštąjį išsilavinimą

Lyginant su 2016 m. Seimo rinkimų kandidatų duomenimis, šiemet į Seimą kandidatuojančių asmenų, kurie nurodė turintys aukštąjį išsilavinimą, yra 11 proc. daugiau.

Šiemet teikdami pareiškinius dokumentus VRK, dauguma kandidatų (83 proc.) savo anketose nurodė turintys aukštąjį išsilavinimą. 2016 m. tokių kandidatų buvo 72 proc.

4,3 proc. kandidatų nurodė turintys aukštesnįjį, 4,1 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą. 7 proc. kandidatų pasirinko nenurodyti, kokius mokslus yra baigę.

Daugiausia turinčių aukštąjį išsilavinimą kandidatų yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąraše. Iš 141 kandidato net 134 (arba 95 proc.) kandidatų nurodė įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Mažiau nei procentu nuo jų atsilieka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – iš 141 universitetus yra baigę 133 kandidatai (94,3 proc.).

Trečia šiame sąraše yra Lietuvos socialdemokratų partija – 128 iš 139 (arba 92,1 proc.) šios partijos kandidatų yra baigę aukštuosius mokslus.

Centro partija-Tautininkai turi mažiausią skaičių aukštąjį išsilavinimą įgijusių kandidatų. Iš 94 kandidatų partijos sąraše aukštąjį išsilavinimą yra įgiję 56 kandidatai (tai sudaro 59,5 proc.).

Antroje vietoje pagal mažiausią aukštąjį mokslą baigusių kandidatų skaičių – „Drąsos kelio“ politinė partija. Iš 47 šios partijos kandidatų aukštuosius mokslus yra baigę 33 (70 proc.).

Treti nuo galo išsilavinimo kreivėje – Lietuvos žaliųjų partija. Iš 125 partijos sąraše esančių kandidatų universitetus yra baigę 93 (arba 74,4 proc.).

Į Seimą kandidatuoja 22 milijonieriai

VRK duomenimis, vidutiniškai vienas į Seimą kandidatuojantis asmuo disponuoja beveik 147 tūkst. Eur turtu.

Didžiausia kandidatų turto suma (neatsižvelgiant į gautas ir suteiktas paskolas) disponuoja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (45 214 196 Eur). Antroje vietoje – Darbo partija, kurios kandidatų bendra turto suma sudaro 32 593 478 Eur.
Trečioje vietoje pagal bendrą kandidatų turimo turto sumą yra Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, disponuojantys 20 867 219 Eur turtu.

Mažiausiai turto deklaravo Lietuvos liaudies partijos kandidatai, jie bendrai sudėjus disponuoja 2 324 103 Eur turtu. „Drąsos kelio“ politinės partijos kandidatų turtas siekia 3 586 913 Eur.
Kartų solidarumo sąjungos-Santalkos Lietuvai kandidatai deklaravo disponuojantys 4 249 568 Eur turtu.

VRK duomenimis, šiemet dėl Seimo nario kėdžių kovos 22 milijonieriai.

3 turtingiausi kandidatai yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąraše.

Po du milijonierius savo gretose turi: Darbo partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija ir partija „Lietuva – visų“.

Po vieną milijonierių turi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, partija „Laisvė ir teisingumas“ ir Kartų solidarumo sąjunga-Santalka Lietuvai.

Dar du daugiau nei milijono eurų turtu disponuojantys kandidatai yra išsikėlę patys.

Skaičiuojant turto, vertybių ir piniginių lėšų sumas (neskaitant suteiktų ir gautų paskolų), daugiausia turto turintis kandidatas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis. Jo nurodyta turto suma siekia 24 338 530 Eur.

Antroje šio sąrašo vietoje – Darbo partijos kandidatų sąraše esantis Antanas Guoga. Jis VRK nurodė, kad disponuoja 17 326 796 Eur turtu.

Trečias sąraše – Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas, kurio deklaracijose – 6 922 083 Eur.

VRK duomenimis, 93 kandidatai į Seimo narius nurodė neturintys jokio turto.

Skaičiuojant turto, vertybių ir piniginių lėšų sumas (įskaitant suteiktas ir gautas paskolas), kandidatų pateiktais duomenimis, daugiausia skolų turi Laisvės partijos kandidatas Ernestas Skobas (123 580 Eur),
su partija „Laisvė ir teisingumas“ kandidatuojantis Raimundas Beglecovas (113 422 Eur) ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė Nijolė Putrienė (76 595 Eur).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite