Angle down Atgal

Seimo kontrolierius aiškinsis, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės sveikatos priežiūros ir socialinės reabilitacijos įstaigose

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos ir Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro, Vilniaus nakvynės namų, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiksmų, dalyvaujant mokymų verslo įmonių vadovams projekte „Asmenybės augimo grupės“.

A. Normanto nuomone, yra tikslinga išsiaiškinti, ar valstybės ir Savivaldybės įstaigos tinkamai vykdė joms priskirtas funkcijas Ligoninės, Nakvynės namų, Kūdikių namų veiklos ir jos priežiūros srityje.

„Būtina išsiaiškinti, ar nurodytu atveju buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai bei Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių apsaugos srityje, ar šios srities teisinis reglamentavimas yra tinkamas, ar pareigūnų veikloje nėra biurokratizmo ar piktnaudžiavimo požymių“, – pastebi Seimo kontrolierius A. Normantas.

Įvertinęs visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusius pranešimus apie mokymų organizatorių B. Garmanaitės ir J. Tveretinos vykdomą veiklą – mokymus verslo įmonių vadovams, kai mokymų objektu, galimai prieš jų valią, tapo psichikos negalią, psichologinių ir socialinių problemų turintys asmenys, Seimo kontrolierius pastebėjo, kad organizuojant ir vykdant mokymus galimai buvo pažeistos sveikatos priežiūros, socialinės reabilitacijos įstaigose laikomų asmenų teisės.

Viešoje erdvėje patetika informacija sukėlė pagrįstų abejonių, ar valstybės, Vilniaus miesto įstaigų, atsakingų už Ligoninės, Nakvynės namų, Kūdikių namų veiklos organizavimą arba jos priežiūrą, ir Vilniaus universiteto veiksmai buvo pakankami apsaugant asmens orumą ir privatumą, ar pareigūnų veikloje nėra biurokratizmo ar piktnaudžiavimo požymių, ar jie ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias minėtiems pažeidimams įvykti, taip pat, ar numatė tokių pažeidimų prevencijos galimybes.

Būdama nacionaline prevencijos institucija pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą, Seimo kontrolierių įstaiga, gali vykdyti prevencines priemones, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui, ar baudimui. Būdama akredituota nacionaline žmogaus teisių institucija Seimo kontrolierių įstaiga gali atlikti alternatyvius žmogaus teisių padėties vertinimus bei tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga – Nacionalinė žmogaus teisių institucija, akredituota Jungtinėse Tautose.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite