Angle down Atgal

Seimo komitetas siūlo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl dvigubos pilietybės

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlo Seimui nutarimu kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl dvigubos pilietybės įgijimo išaiškinimo, pasikeitus aplinkybėms.

Komiteto nuomone, Seimo kreipimasis į KT galėtų būti grindžiamas tuo, kad nuo to laiko, kai 1992 m. spalio 25 d. buvo priimta Konstitucija ir jos 12 straipsnyje įtvirtinta nuostata, ribojanti dvigubą pilietybę, aplinkybės iš esmės pasikeitė.

„Lietuvos Respublika tapo NATO ir Europos Sąjungos nare, labai daug Lietuvos Respublikos piliečių išvyko gyventi į kitas valstybes ir įgijo kitų valstybių pilietybę; padaugėjo į kitas valstybes išvykusių Lietuvos Respublikos piliečių santuokų su kitų valstybių piliečiais, o tokiose santuokose gimę vaikai įgijo ir kitos valstybės pilietybę“, - pastebi Seimo komiteto nariai.

Jų teigimu, Jungtinei Karalystei nutarus pasitraukti iš Europos Sąjungos, joje gyvenantys lietuviai gali siekti tapti Jungtinės Karalystės piliečiais, o jais tapus - netektų Lietuvos pilietybės. „Tad siekiant išsaugoti iš Lietuvos išvykusių Lietuvos piliečių ryšius su Lietuva, būtina leisti jiems būti kartu kitos valstybės piliečiais“, - mano Seimo komitetas. 

Konstitucinio Teismo būtų prašoma išaiškinti, ar šios aplinkybės leidžia manyti, kad Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostata, „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, gali būti aiškinama kitaip, negu ją savo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime ir 2013 m. kovo 13 d. sprendime išaiškino Konstitucinis Teismas. 

Taip pat būtų prašoma išaiškinti, ar ši nuostata gali būti aiškinama, kaip leidžianti Seimui, nedarant Konstitucijos 12 straipsnio pataisų, Pilietybės įstatyme nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį „Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“, nes aplinkybės, buvusios tuo metu, kai buvo rengiama ir 1992 m. spalio 25 d. priimta Konstitucija, taip pat aplinkybės, kurios buvo tuo metu, kai Konstitucinis Teismas priėmė 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimą ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimą, iš esmės pasikeitė.

TTK artimiausiu metu ketina parengti Seimo nutarimo projektą, kurį priėmus, būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą.

Eltos korespondentė  Jadvyga Bieliavska

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite