Angle down Atgal

Seimas reglamentavo atmintinų metų nustatymo tvarką

Seimas ketvirtadienį priimtu nutarimu reglamentavo atmintinų metų nustatymo tvarką.

Parlamentarai atmintinus metus skelbs vadovaudamiesi 5 principais. Vienas iš įteisintų principų - tai jubiliejinės sukakties nustatymas.

Nutarime numatyta, kad Lietuvos valstybingumui, lietuvių tautai, piliečių savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių - kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių - kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių - kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių - kas 100 metų; iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, jubiliejai pradedami minėti nuo 100-ųjų metinių ir minimi kas 25 metus.

Dokumente taip pat kalbama apie kultūros reiškinių aktualinimą - atmintini metai bus skelbiami siekiant paskatinti visuomenę domėtis atminties kultūros reiškiniais.

Planuojama remtis ir konsolidavimo (vienijimo) principu - kelios valstybės istorijai reikšmingos datos tais pačiais metais bus minimos, jas jungiant bendru pavadinimu ir bendra programa.

Seimas nustatė, kad atmintini metai bus skelbiami ne vėliau, kaip likus pusei metų iki atmintinų metų pradžios.

Nutarime paminėtas ir visuotinumo principas - atmintini metai minimi visoje Lietuvos teritorijoje, visi fiziniai ir juridiniai asmenys gerbia sprendimą paskelbti metus atmintinais, pagal kompetenciją, nuostatas ir iniciatyvas dalyvauja valstybės atmintinų metų renginiuose.

Seimui pateiktus nutarimų projektus dėl atmintinų metų nustatymo svarstys Švietimo ir mokslo komitetas bei Valstybės istorinės atminties komisija.

Nustatant ir skelbiant atmintinus metus, jų nebus galima sieti su nesantaikos, neapykantos skleidimu, su istorinės tiesos ignoravimu, prieštarauti asmens ir visuomenės moralės normoms, kultūrinei, religinei, tautinei įvairovei ar viešajai tvarkai.

Ketvirtadienį už šį Seimo nutarimą balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite