Angle down Atgal

Seimas nustatė pavojingų ligų židiniuose dirbantiems darbuotojams socialines garantijas

Seimas priėmė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis išplėtė socialines garantijas turinčių darbuotojų ratą. Šios garantijos bus taikomos ne tik sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, bet ir kitiems darbuotojams (oro uostų, uosto darbuotojams, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal darbo sutartis dirbantiems specialistams, higienos specialistams, kitiems valstybės ir savivaldybių įstaigose pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams ir kt.), kurie pasitelkiami likviduojant ypač pavojingas ligas užkrečiamųjų ligų židiniuose.

Pagal priimtas įstatymo pataisas, darbuotojai draudžiami darbingumo netekimo atvejais valstybės biudžeto lėšomis suma, lygia jų paskutinių 3 mėnesių darbo užmokesčio vidurkiui, padaugintam iš 12, bet ne didesne kaip 48 Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos.

Įstatyme numatyta, kad darbuotojui mirus nuo ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kai apsikrėtimas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergančiam pacientui ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, mirusiojo sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ir įvaikiams, kol jiems sukaks 16 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui (motinai) bei nedarbingiems asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, mokama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio kompensacija. Mirusysis bus laidojamas valstybės lėšomis.

Darbuotojui dėl apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąja liga nuo paciento ar dirbant židinyje netekus dalies sveikatos ir darbingumo, neatsižvelgiant į draudimo išmokas, bus išmokama nuo 1 iki 5 metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Kompensacijos dydžius, atsižvelgiant į sveikatos ir darbingumo netekimo laipsnį, ir kompensacijų mokėjimo tvarką nustatys Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Šios nuostatos bus taikomos tik tiems darbuotojams, kuriems analogiškų socialinių garantijų nenustatytų kiti specialieji įstatymai.

Įstatymo pataisos priimtos vienbalsiai už balsavus 104 balsavime dalyvavusiems Seimo nariams. Jos įsigalios šių metų 2020 m. kovo 20 d.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite