Angle down Atgal

Ignalinos rajono savivaldybės posėdyje priimtas 21 sprendimas

Liepos 16 dieną vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 21 sprendimas, dalyvavo 18 tarybos narių.

Posėdžio pradžioje meras Justas Rasikas pateikė informaciją apie COVID-19 atvejį. Keturi asmenys, nelegaliai kirtę Lietuvos–Baltarusijos sieną, yra izoliuoti savivaldybės patalpose. Liepos 15 dieną vienam iš jų nustatytas teigiamas COVID-19 ligos testas. Visi su juo kontaktų turėję asmenys yra saviizoliacijoje.

Savivaldybės kontrolierius

Valstybės tarnybos departamento organizuotą konkursą laimėjęs Sergejus Mickevičius nuo 2020 m. liepos 20 dienos priimtas į Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas 5 metų kadencijai, patvirtintas šios pareigybės aprašymas. Tarybos nariai už šiuos sprendimus balsavo visais balsais. „Sieksiu būti teisingas visiems, padėsiu išmaniai naudoti savivaldybės finansus ir turtą.“,– sakė S. Mickevičius. Naująjį savivaldybės kontrolierių sveikino, sąžiningai eiti atsakingas pareigas linkėjo meras Justas Rasikas ir Kontrolės komiteto pirmininkė Ona Zaleckienė. Anksčiau S. Mickevičius dirbo Visagino savivaldybės administracijos direktoriumi.

Atliekų tvarkymo taisyklės

Priimtas sprendimas (Nr. T-173) pakeisti Ignalinos rajono atliekų tvarkymo taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija atsižvelgiant pasikeitusius teisės aktus ir į SĮ „Kompata“ pateiktus pasiūlymus.

Taisyklės reglamentuoja savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, paslaugos teikimo reikalavimus, atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir mokėjimo tvarką bei šių taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei tvarką. Taisyklėse nurodoma, kokias atliekas galima mesti į antrinių žaliavų konteinerius, kaip tvarkyti pavojingas atliekas. Pateikiamos rekomendacijos kompostavimui.

Tarybos nariai uždavė klausimų SĮ „Kompata“ direktoriui Vytautui Potapovui. Jis sakė, kad atliekų išvežimo grafikas pateikiamas konkrečiam vartotojui kartu su sutartimi. Sutartys pasirašomos pagal individualiai aptartas sąlygas. Minimalus išvežimų skaičius – 1 kartas per mėnesį. Pastebėta, kad darbuotojus labai klaidina duomenų bazėje esantys netikslūs duomenys, taip pat patiriamos išlaidos, nes naudojimasis jais yra mokamas. Jei asmuo yra deklaruotas, bet negyvena, tuomet, kaip atsakyta, reikėtų pateikti pažymą iš dabartinės jo gyvenamos vietos.

Mirus žmogui, administratoriui per 3 mėnesius nuo mirties turi būti pateiktas mirties liudijimas, tuomet stabdomas įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimas. Atsiradus naujam savininkui (naudotojui), nekilnojamojo turto objektas įtraukiamas į mokėtojų sąrašą.

Investicijų skatinimas

Patvirtintas Investicijų pritraukimo ir investuotojų skatinimo Ignalinos rajone tvarkos aprašas, kurio tikslas – suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, verslo plėtrą, investicijų pritraukimą į Ignalinos rajoną (sprendimas T-180). Aprašas taikomas investuotojams, pradedantiems naują ekonominę veiklą, investuojantiems į turtą ir rajone kuriantiems naujas darbo vietas. Investuotojai galės teikti rašytinį prašymą Ignalinos rajono savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio.

Nustatyti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2021 metams (sprendimas T-176). Kai kurie mokesčiai sumažinti, pvz., iki 1 euro sumažintas mokestis gidų teikiamoms paslaugoms.

Verslo rėmimo tvarka

Sprendimu Nr. T-179 patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja teikiamos finansinės paramos tvarką, siekiant skatinti verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, didinti vietos gyventojų užimtumą, aktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, gerinti verslo aplinką rajone. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams finansinė parama teikiama patirtų išlaidų kompensavimo principu. Parama numatoma įmonės steigimo išlaidoms, interneto svetainės sukūrimui, rinkodaros ir informavimo priemonėms (reklamai, parodoms, iškaboms ir pan.), paimtų paskolų verslui plėtoti palūkanoms, verslo planų, paraiškų gauti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimui, išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą. Paraiškas finansinei paramai gauti vertina ir siūlymą dėl paramos skyrimo administracijos direktoriui teikia administracijos direktoriaus sudaryta Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.

Socialinis būstas

Butai, esantys Pupienos g. 2-15 ir Agarinio g. 5-15, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., išbraukti iš savivaldybės būsto fondo ir perduoti savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savarankiškoms savivaldybės funkcijoms (socialinių paslaugų teikimui bei socialinių įstaigų steigimui ir kt.) įgyvendinti.

Dviejų kambarių 40,59 kv. m butas, esantis Atgimimo g. 21-5, Ignalinos m., Ignalinos r. sav., buvo priskirtas prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų. Šis būstas atsilaisvino, o asmenų ar šeimų, pageidaujančių ir turinčių teisę išsinuomoti, šiuo metu nėra. Todėl priimtas sprendimas šį butą išbraukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo.

Atlaisvintas vieno kambario 35,46 kv. m bendro ploto butas, esantis Technikos g. 10 A-6, Ignalinos m., bus įrašytas į savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą.

Priimtas sprendimas (Nr. T-170) Išnuomoti dviejų kambarių 40,59 kv. m bendro ploto savivaldybės butą Ignalinos mieste asmeniui, dirbsiančiam vienoje iš savivaldybės įstaigų.

Biudžetas

Priimtas sprendimas (Nr. T- 171) dėl savivaldybės biudžeto patikslinimo. Padidintas savivaldybės administracijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos išlaidų planas, Ignalinos kultūros ir sporto centrui Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos, taip pat Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos išlaidų planas, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos išlaidų planas turtui įsigyti ir kt.

Pritarta sprendimui (T-172) dėl galimybės iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto imti iki 1,5 mln. eurų trumpalaikę paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti. Gautos lėšos bus naudojamos atlyginimams, socialinėms išmokoms, kompensacijoms mokėti. Buvo akcentuota, kad priimant šį sprendimą ir atsižvelgiant į neaiškią ir nuolat besikeičiančią situaciją, svarbu užsitikrinti finansinius srautus.

Turto nuoma, perdavimas

Priimtas sprendimas (T-178) išnuomoti Ignalinos rajono turizmo informacijos centro patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias 416,73 kv. mpatalpas, esančias Vasario 16-osios g. 35, Ignalinoje, su jose esančiu ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju turtu ūkinei komercinei veiklai iki 2030 m. liepos 1 dienos. Nustatyta pradinė nuomos kaina – 263,37 Eur be PVM per mėnesį.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui perduotas Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis kioskas, esantis Geležinkelio g. 8, Ignalinos mieste. Jis bus naudojamas tiesioginėms turizmo informacijos centro funkcijoms (sprendimas Nr. T-182).

Mokyklų nuostatai

Patvirtinti Ignalinos gimnazijos ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatai. Kadangi šios įstaigos įtrauktos į Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašą, reikėjo tuo papildyti minėtų įstaigų nuostatus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite