Angle down Atgal

Savivaldybės tarybos posėdyje

Rugsėjo 5 dieną vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 28 klausimai, išklausyta informacija ir priimti 25 sprendimai. Posėdžio pradžioje pasveikinti rugsėjo mėnesį gimtadienius švenčiantys tarybos nariai.

Biudžetas. Strateginis planas.

Priimtas sprendimas patikslinti 2019 m. savivaldybės biudžetą. Biudžeto pajamos padidintos 314,1 tūkst. eurų. Šios lėšos bus paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programoms įgyvendinti, Dūkšto globos namams, Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui, savivaldybės administracijai.

Pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas. Į planą įtrauktos planuojamos lėšos, kurios bus būtinos projektams įgyvendinti, ir lėšos, kurios bus reikalingos kaip dotacijos ir investicijos į savivaldybės įstaigas ir savivaldybės kontroliuojamas bendroves.

Švietimas

Priimtas sprendimas, kuriuo pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimaso Nr. T-26 ir patikslintas pasikeitęs Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir jų skyrių mokinių ir klasių skaičius. Mažesnis mokinių skaičius nustatytas Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 10 klasėje (6 mokiniai), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro 9 klasėje (5 mokiniai), Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriaus 1, 2, 4 jungtinėje klasėje (6 mokiniai).

Nebuvo atsižvelgta į Ignalinos gimnazijos prašymą I klasėje formuoti papildomą klasės komplektą (dėl higienos normų reikalavimų), tam skiriant papildomų lėšų. Atsižvelgta į tai, kad Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 1 priede numatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje yra 30. Formuojant ne prašomus 3, o 2 komplektus, mokinių skaičius I klasėse yra po 29 ir jis neviršija didžiausio mokinių skaičiaus.

Jaunimo reikalai

Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Taryba sudaryta iš savivaldybės tarybos narių ir jaunimo organizacijų atstovų (taryba delegavo Aušrą Čeponienę, Jolitą Neciunskienę, Justą Rasiką, Vykintą Brukštų; organizacijų išrinkti yra Marius Griškys, Ignalinos rajono Dūkšto mokyklos mokinių tarybos narys, Liveta Kavaliauskaitė, Ignalinos gimnazijos mokinių tarybos narė, Linas Martinkėnas, Ignalinos rajono mokinių asociacijos narys, Monika Žemaitytė, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos mokinių tarybos narė).

Vandens kainos. Sporto ir pramogų centro paslaugų kainos.

Priimtas sprendimas dėl UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Geriamojo vandens kaina didėja 1 procentu, nuotekų tvarkymo – 0,7 procento. Kainos kasmet turi būti perskaičiuojamos ir suderinamos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Perskaičiuotas kainas minėta tarnyba suderino 2019 m. liepos mėnesį.

Patvirtintos viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro pateiktos naujos paslaugų kainos. Kainos šiek tiek didėja (pvz. 1 val. naudojimosi baseinu paprastomis dienomis – 2,50 Eur, su sauna – 3.00 Eur, savaitgaliais baseinas – 3,50 Eur, baseinas su sauna – 4 Eur, baseinas su pirčių kompleksu – 5 Eur, savaitgaliais - 5,50 Eur). Šis kainų padidinimas reikalingas, nes planuojami tam tikri remonto darbai ir įrangos keitimai. Siekiama teikti kokybiškas paslaugas. Kaip sakė meras Justas Rasikas, bus stebimi lankytojų srautai ir bet kada kainos galės būti koreguojamos.

Socialiniai klausimai

Priimtas sprendimas pakeisti Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro nuostatus ir sudaryti galimybę visiems rajono gyventojams, patekusiems į krizinę situaciją, gauti socialinę pagalbą. Buvo atsižvelgta į tokių paslaugų poreikį Ignalinos rajone.

Dviem savivaldybės nupirktais butais papildytas socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.

Teritorijų planavimas

Priimtas sprendimas rengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialųjį planą ir nustatyti planavimo tikslus. Šis dokumentas yra privalomas. Jis padės identifikuoti problemas, nustatyti prioritetus.

Šiuo metu Ignalinos rajono Ceikinių kaimo kapinės yra užpildytos, todėl būtina jų plėtra, kuri galima tik miško žemėje. Anksčiau parinktas sklypas pasirodė netinkamas. Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, parinktas naujas 0,33 ha dydžio sklypas ir kapinių plėtra numatyta į šiaurinę pusę.

Tarnybiniai automobiliai

Patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose ir savivaldybės įmonėse taisyklės. Įstaigų ir įmonių vadovai įpareigoti atnaujinti vadovaujančių darbuotojų ir kitų darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais automobiliais, sąrašus ir užtikrinti automobilių ženklinimą taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat užtikrinti, kad įstaigoje ar įmonėje tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai laikomi, saugomi, naudojami tik tarnybiniams uždaviniams, funkcijoms vykdyti ir paskirti už tai atsakingą asmenį.

Nauji projektai

Taryba pritarė projektui „Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas Ignalinos rajono Antalksnės kaime“. Įgyvendinant projektą, numatoma asfaltuoti Ignalinos rajono Antalksnės kaimo Atžalyno ir Alksno gatvėse esančius vietinės reikšmės kelius, kurių ilgis sudarytų apie 800 metrų. Taip pat pritarta trims panašiems projektams dėl atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, Ignalinos sporto ir pramogų centre. Sprendimuose užtikrintas savivaldybės finansavimas. Bus teikiamos paraiškos finansavimui gauti. Minėti energetiniai projektai sėkmės atveju atsipirks per 2-3 metus ir įstaigoms padės sutaupyti lėšų.

Balsavimas dėl trijų sprendimų projektų atidėtas

Tarybai svarstyti buvo pateikti trys analogiški sprendimų projektai, kuriais siūloma pripažinti netekusiais galios tris Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. priimtus sprendimus (T-149, T-151, T-152) ir nepritarti uždarųjų akcinių bendrovių „Ignalinos vanduo“, „Ignalinos šilumos tinklai“ ir Ignalinos butų ūkio 2018 metų veiklos ataskaitoms. Nauji sprendimų projektai parengti atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo raštą. Aiškinamuosiuose jų prieduose pateikti argumentai, kad ataskaitose nėra pagrindinių ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, problemų ir iššūkių, su kuriais susidūrė įmonės, spręsdamos iškilusias problemas, informacijos apie įmonės ataskaitiniu laikotarpiu išsikeltus tikslus, uždavinius apie jų įgyvendinimą, atliktus darbus ir kt. Šie sprendimai nebuvo priimti, nes balsavimo metu iš posėdžio pasišalino daugiau kaip pusė tarybos narių (opozicijos atstovai).

Kiti sprendimai

Posėdyje buvo priimti sprendimai dėl turto perėmimo ir perdavimo (kompiuterinė įranga – Ignalinos viešajai bibliotekai, lengvasis automobilis – UAB „Ignalinos vanduo", antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai – SĮ „Kompata" ir bus išdalinti gyventojams).

Pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas. Du savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai bus parduoti būstų nuomininkams.

Informacija apie Ignalinos rinktinės veiklą

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės vado pavaduotojas Artūras Jatulis Tarybai pristatė informaciją apie Ignalinos rinktinės veiklą. Kalbėta apie naujoves ir pasikeitimus, vykstančią reorganizaciją ir sienos pažeidimus, kontrabandos gabenimo atvejus, kurių pastaruoju metu žymiai sumažėjo, nes įdiegta moderni vaizdo stebėjimo sistema, veikia termovizoriai, judesio detekcija. Informuota, kad priimtas sprendimas Tverečiaus pasienio postą iš dvišalio pakeisti į tarptautinį. Šis sprendimas buvo ilgai lauktas, jis atvers naujas galimybes pagyvinti ekonominį gyvenimą rytiniame rajono pakraštyje.

Akcentuota, kad pasienio pareigūnai palaiko ryšius ne tik su savivaldos institucijomis, įstaigomis, bet ir įvairiomis organizacijomis, taip aktyviai dalyvauja tarptautinės pasieniečių tarnybas vienijančios organizacijos „Frontex“ veikloje. Pareigūnai turi galimybę aplankyti kitas šalis, pasisemti patirties ir papildomai užsidirbti. Pastaraisiais metais, kaip minėta, rinktinė daug dėmesio skiria ryšiams su visuomene, organizuoja įvairius renginius, akcijas ir patys aktyviai dalyvauja bendruomenių renginiuose. Ignalinos pasienio rinktinės teritorijoje veikia 12 Jaunojo pasieniečio būrelių. Vykdant reorganizaciją buvo centralizuoti rinktinių finansų, bendrųjų reikalų, kanceliarijos, juridiniai skyriai, įsteigtas specialiosios paskirties padalinys, įvestas psichologo ir papildomi bendruomenės pareigūnų etatai. Ateityje Ignalinos pasienio rinktinę planuojama sujungti su Vilniaus rinktine.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite