Angle down Atgal

Savivaldybės tarybos posėdyje

Liepos 11 dieną vyko 4-asis naujos kadencijos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priimti 25 sprendimai, išklausyta informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2018 metų ataskaitą. Posėdžio pradžioje savivaldybės meras Justas Rasikas gimtadienio ir gauto apdovanojimo proga pasveikino tarybos narę Marijoną Lukaševičienę. Liepos 5 dieną, minint Lietuvos ūkininkų sąjungos 100-metį, sąjungos vicepirmininkė, Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė M. Lukaševičienė buvo apdovanota ordinu už reikšmingą indėlį organizacijos veikloje.

Finansinės ataskaitos ir biudžeto klausimai

Patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, grynojo turto pokyčių ataskaitos. Taip pat patvirtintas 2018 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, sudarytas iš pajamų ir išlaidų plano vykdymo, išlaidų sąmatos vykdymo, biudžeto vykdymo ataskaitų.

2018 metų patvirtintos savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 15208,2 tūkst. eurų, išlaidų – 16762,5 tūkst. eurų. Pajamų planas įvykdytas 101,3 proc., gauta 17713,4 tūkst. eurų pajamų. 2018 metais panaudota 18180,8 tūkst. eurų, iš kurių 30,4 proc. skirta Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai, 19,2 proc. – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai, 17,3 proc. – Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai, 24,2 proc. – Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai. 2018 metais savivaldybė skolinimosi limitų neviršijo, pagal nustatytą grafiką grąžinta 45,5 tūkst. eurų. Paimta 355,6 tūkst. eurų paskolų anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti. Trumpalaikių paskolų savivaldybė nebuvo paėmusi.

Priimtas sprendimas imti iki 150,43 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą projektui „Viešojo pastato, esančio Kalno g. 80, Dysnos k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinti.

Švietimo klausimai

Pritarta Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimui ir skirta 16,39 tūkst. Eur patalpoms modernizuoti. Dalis lėšų (25 proc.) bus skiriama iš savivaldybės biudžeto.

Nuspręsta skirti lėšų iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Jeigu 1–8 klasėje bus 5–7 mokiniai, savivaldybei iš valstybės biudžeto bus skirta mokymo lėšų 0,5 sąlyginiam klasės dydžiui išlaikyti tik tuo atveju, jeigu savivaldybė prisidės biudžeto lėšomis. Dabartiniais duomenimis, tai sudarytų apie 9–15 tūkst. eurų metams, priklausomai nuo to, kelinta tai klasė. Jeigu 1–8 klasėje būtų 1–4 mokiniai, reikėtų prisidėti apie 12–20 tūkst. eurų metams, priklausomai nuo to, kelinta tai klasė. Kaip minėta, tiksli reikalinga suma bus žinoma š. m. rusėjo pradžioje.

Atsižvelgdama į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2019 m. birželio 7 d. raštą Nr. S1-54 „Dėl Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą lankančių moksleivių mėnesio mokesčio dydžio nustatymo ir muzikos instrumentų nuomos kainos pakeitimo“ priimtas sprendimas nustatyti muzikos instrumentų nuomos kainą muzikos mokyklos mokiniams – 2 Eur. (anksčiau buvo 1,50 Eur). Šis klausimas sukėlė tarybos narių diskusiją. Mokyklos direktorė, atsakydama į klausimus, akcentavo, kad muzikos instrumentai yra labai brangūs ir jiems įsigyti, taisyti reikalingos lešos. Surintos lėšos už nuomą padengtų išlaidas. Mokyklos taryboje buvo svarstomas šis klausimas. Ir taryba, ir mokyklos bendruomenė tam neprieštarauja. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms bus daromos išimtys.

Priimtas sprendimas Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą lankantiems mokiniams nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. padidinti atlyginimo dydį už mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą: nuo 11,40 Eur iki 13,30 Eur mokiniams, kurie mokosi Styginių instrumentų skyriuje gitaros dalyko; nuo 9,50 Eur iki 13,30 Eur mokiniams, kurie mokosi kituose skyriuose. Išplėstinio muzikinio ugdymo programą lankantiems mokiniams mokestis nesikeis.

Verslo liudijimai

Priimtas sprendimas dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių 2020 metams nustatymo, mokesčiai nepakeisti. Kaip minėta, savivaldybė nustato mokesčių dydžius, lengvatas, o mokesčių inspekcija išduoda verslo liudijimus. 2018 m. paimta verslo liudijimų 383, verslo liudijimų su lengvatomis – 244, mokėtina suma 13 037 Eur, lengvatų suma – 4771 Eur. Per pirmą 2019 metų pusmetį paimta verslo liudijų 260, 160 – su lengvatomis, kurių suma 3057 Eur.

Ataskaitos

Išklausytos uždarųjų akcinių bendrovių „Ignalinos autobusių parkas“, „Ignalinos vanduo“ „Butų ūkis“, „Ignalinos šilumos tinklai“ ir „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ veiklos ataskaitos, kurias pateikė bendrovių vadovai Povilas Zabolevičius, laikinai pareigas vykdantis Rimantas Adomėnas, Antanas Gylys, Mindaugas Lapėnas, Arvydas Keturka. Vadovai apžvelgė bendrovių veiklą, finansinę padėtį ir perspektyvas, kalbėjo apie svarbiausias problemas, atliktus darbus stengiantis efektyvinti veiklą, mažinti skolas.

Buvo nepritarta „Ignalinos vandens“, „Butų ūkio“ ir „Ignalinos šilumos tinklų“ ataskaitoms. UAB „Ignalinos vanduo“ vadovui išsakytos pastabos dėl tiekiamo vandens nuostolių ir vandens skaitliukų kokybės, UAB „Butų ūkis“ vadovui – dėl netinkamos pastatų, ypač kaimuose, priežiūros, dėl neteisėto tarnybinio transporto naudojimo. Išklausius UAB „Ignalinos šilumos tinklų“ vadovo ataskaitą, meras Justas Rasikas pastebėjo, kad balsuojant „prieš“ buvo atsižvelgta į vadovo požiūrį, aiškių perspektyvų ir planų nebuvimą, taip pat medienos tiekėjų išsakytas pastabas ir riziką, kuri pastebima besirengiant šildymo sezonui. Įmonė visgi sugebėjo bendrąją skolą, kuri siekė 4 mln. eurų, sumažinti beveik perpus. Tai pasiekti padėjo ir savivaldybės dotacijos.

UAB „Ignalinos autobusų parkas“ direktorius Povilas Zabolevičius sakė, kad 2018 metus įmonė baigė turėdama 8,8 tūkst. eurų pelno. Buvo įsigyti 2 autobusiukai IVECO, į darbą priimti du darbuotojai. Iš viso dirba 18 vairuotojų, jų vidutinis darbo užmokestis yra 597 eurų. Per metus įmonė uždirbo 250 tūkst. eurų. Finansinei padėčiai gerinti ypač padeda užsakomieji reisai. Už šią paslaugą 2018 metais gauta 47 tūkst. eurų. Padidinus įkainius tikimasi didesnio pelno. Atsižvelgus į atliktos gyventojų apklausos duomenis, šiais metais planuojami pradėti vykdyti reisai į Uteną.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ direktorius Arvydas Keturka daugiausia kalbėjo apie problemas, kurios kyla dėl negyvenamų butų, kurių šeimininkai išvykę į kitą šalį ir praktiškai nesurandami. Dėl to nesurenkama apie 75-80 tūkst. eurų mokesčių už paslaugas. Dar 53 butų, mirus jų šeimininkams, niekas nenori paveldėti. 2017 m. įmonei buvo perduotos Mažėnų, Šiūlėnų, Naujojo Daugėliškio ir Tverečiaus katilinės, kuriose dirba 8 darbuotojai. Vadovas siūlė šiose katilinėse pakeisti senus katilus ir pastatyti granulėmis kūrenamus. Tai kainuotų apie 35 tūkst. eurų ir, kaip paskaičiuota, leistų sutaupyti nemažai lėšų. Įmonės ir vadovo veikla įvertinti gerai.

Pritarta Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2018 metų veiklos ataskaitoms. Patvirtinti šių įstaigų 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

Visuomenės sveikatos biuro vadovė Edita Lapinskienė išsamiai nušvietė biuro veiklą Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse, pristatė surengtus edukacinius ir sveikatinimo renginius, susitikimus ir paskaitas, vykdytas sportines veiklas, prevencines programas, pirmos pagalbos teikimo kursus ir kt. Minėta, kad nuo 2019 metų biure pradės dirbti priklausomybių ligų specialistas, bus vykdoma daug priemonių sveikos mitybos ir sportinės veiklos propagavimui.

Ignalinos rajono poliklinikos vyriausioji gydytoja Džiuginta Kajėnaitė apžvelgė įstaigos teikiamas medicinines paslaugas, finansavimo duomenis, vykdomas prevencines programas (gimdos kaklelio , krūties, storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų ir kt.), atsakė į klausimus dėl skiepų nuo tymų ir erkinio encefalito.

Kiti klausimai

Iš 11 narių (savivaldybės administracijos, viešųjų įstaigų, policijos, visuomenės atstovų) sudaryta Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija, kurios pirmininku paskirtas Mindaugas Survilas, viešosios įstaigos „Meikštų dvaras“ direktorius.

Priimtas sprendimas pirkti 43,97 kv. m dydžio dviejų kambarių butą, esantį Ignalinos m., Švenčionių g., už 14 900 eurų socialinio būsto fondo plėtrai. Taip pat nuspręsta savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trijų kambarių (70,72 kv. m bendro ploto) butą su rūsiu parduoti nuomininkui už 22457,30 eurų.

Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa.

Leista UAB „Ignalinos aerodromas“ naudoti Ignalinos rajono savivaldybės herbo atvaizdą reklamos tikslais, įpareigojant užtikrinti, kad savivaldybės simboliui nebus parodyta nepagarba.

Priimti sprendimai dėl turto (kompiuterinės įrangos ir kt. priemonių) perdavimo, dėl papildomų patalpų skyrimo Vietos veiklos grupės ir Visuomenės sveikatos biurui skyrimo bei kiti.

Visus tarybos posėdyje priimti sprendimai po jų pasirašymo bus skelbiami savivaldybės interneto svetainės www.ignalina.lt skyriuje „Dokumentų paieška“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite