Angle down Atgal

Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 44 sprendimai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-167).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo pakeitimo“ (spr. Nr. T2-168).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamos ir asignavimai.

3. Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paėmimo (spr. Nr. T2-169).

Esmė. Nuspręsta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paimti trumpalaikę paskolą.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-170).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašas.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-171).

Esmė. Pakeistos Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklės.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-172).

Esmė. Nuspręsta perduoti Lietuvos kariuomenei panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus g. 8, Kretinga.

7. Dėl projektų įgyvendinimo (spr. Nr. T2-173).

Esmė. Pritarta projektų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teritorijoje įgyvendinimui.

8. Dėl atstovų delegavimo (spr. Nr. T2-174).

Esmė. Deleguoti asmenys, kurie gali būti renkami į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdymo organų, turinčių sprendimų priėmimo teisę, narius.

9. Dėl pritarimo projekto ,,Baublių kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su Kedro melioracijos statinių naudotojų asociacija (spr. Nr. T2-175).

Esmė. Pritarta projekto „Baublių kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“ jungtinės veiklos sutarčiai su Kedro melioracijos statinių naudotojų asociacija.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“ pakeitimo (spr. Nr. T2-176).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo (spr. Nr. T2-177).

Esmė. Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymai.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo (spr. Nr. T2-178).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-179).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-180).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“.

15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-181).

Esmė. Patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020-2022 metų veiklos planas.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo Savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo tvarkos patvirtinimo (spr. Nr. T2-182).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo tvarka.

17. Dėl Savivaldybės buto pardavimo (spr. Nr. T2-183).

Esmė. Nuspręsta parduoti butą su 10/100 dalimi sandėlio šio buto nuomininkui už turto vertintojo nustatytą rinkos vertę.

18. Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo (spr. Nr. T2-184).

Esmė. Pritarta dviejų kambarių buto, esančio Kretingos mieste, pirkimui.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-185).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-186).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“.

21. Dėl Kretingos rajono švietimo centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-187).

Esmė. Nuspręsta pertvarkyti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kretingos rajono švietimo centro vidaus struktūrą, uždarant Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, suaugusiųjų ir jaunimo ugdymo programą tęsiant VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykloje bei patvirtinti Kretingos rajono švietimo centro nuostatai.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-188).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-189).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-190).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-191).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“.

26. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-192).

Esmė. Pakeisti biudžetinės įstaigos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos nuostatai.

27. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-193).

Esmė. Pakeisti biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai.

28. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-194).

Esmė. Pakeisti biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatai.

29. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-195).

Esmė. Pakeisti biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatai.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-196).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“.

31. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-197).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“.

32. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 198).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“.

33. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-199).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“.

34. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-200).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“.

35. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-201).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“.

36. Dėl įsakymo projekto derinimo (spr. Nr. T2-202).

Esmė. Suderintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei“.

37. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-203).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

38. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-204).

Esmė. Nuspręsta perduoti panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nuostatuose nurodytoms veikloms vykdyti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretinga.

39. Dėl Kretingos seniūnijos Kretingsodžio ir Kvecių kaimų Sodžiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (spr. Nr. T2-205).

Esmė. Nuspręsta pakeisti Kretingos rajono savivaldybėje, Kretingos seniūnijoje, Kretingsodžio ir Kvecių kaimų Sodžiaus gatvės geografines charakteristikas, nekeičiant gatvės pavadinimo.

40. Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-206).

Esmė. Nuspręsta suteikti gatvės pavadinimą Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto seniūnijoje, Padvarių kaime.

41. Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-207).

Esmė. Nuspręsta suteikti gatvių pavadinimus Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijoje.

42. Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje (spr. Nr. T2-208).

Esmė. Nuspręsta pakeisti gatvių pavadinimus pakeičiant jų geografines charakteristikas.

43. Dėl gatvių pavadinimo suteikimo Abakų kaime, Kartenos seniūnijoje (spr. Nr. T2-209).

Esmė. Nuspręsta suteikti Piliakalnio gatvės pavadinimą Abakų kaime, Kartenos seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje ir Abakų gatvės pavadinimą Abakų kaime, Kartenos seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje.

44. Dėl Renatos Bumblienės skyrimo į Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigas (spr. Nr. T2-210).

Esmė. Paskirta konkursą laimėjusi pretendentė Renata Bumblienė Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. posėdyje iš viso buvo priimti 44 sprendimai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite