Angle down Atgal

Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 27 sprendimai

2017 m. gruodžio 21 d. vykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-327).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-328).

Esmė. Padidintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir patikslinti Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (spr. Nr. T2- 329).

Esmė. Nuspręsta atleisti juridinius asmenis nuo žemės mokesčio už 2017 metus.

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (spr. Nr. T2-330).

Esmė. Nuspęsta atleisti fizinius asmenis nuo žemės mokesčio, apmokestinto padidintu tarifu už 2017 metus pagal sąrašą, neatleisti gyventojos nuo 620,37 Eur žemės mokesčio už 2017 metus, atleisti gyventoją nuo 13 Eur (50 procentų) žemės mokesčio už 2017 metus.

5. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo (spr. pr. Nr. T2- 331).

Esmė. Nuspęsta netaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei suteikti lengvatą.

6. Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms (spr. Nr. T2-332).

Esmė. Nuspręsta skirti finansinę paramą Kretingos rajono sodininkų bendrijoms.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-333).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ suderintas 2017–2019 metų investicijų planas.

8. Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo (spr. Nr. T2- 334).

Esmė. Nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovams.

9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 335).

Esmė. Nustatytas švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (spr. Nr. T2-336).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 337).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėtis.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 338).

Esmė. Paskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

13. Dėl lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo (spr. Nr. T2-339).

Esmė. Patvirtinti lankytinų vietų pavadinimai.

14. Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo (spr. Nr. T2- 340).

Esmė. Deleguoti atstovai į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 ,,Dėl Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 341).

Esmė. Pakeisti Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatai.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 342).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

17. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2- 343).

Esmė. Pakeista komisijos sudėtis.

18. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo (spr. Nr. T2-344).

Esmė. Paskirti atstovai į Kretingos rajono kultūros centro tarybą.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-345).

Esmė. Pakeista komisijos laisvės kovoms įamžinti sudėtis.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-346).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėtis.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T1-347).

Esmė. Pakeista komisijos sudėtis.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-348).

Esmė. Pakeistos būsto nuomos sąlygos.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-349).

Esmė. Perduotas Kretingos rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise valdyti naudoti ir disponuoti savivaldybės turtas.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-350).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės turtas 76,25 m2 ploto negyvenamosios patalpos Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai ir 28,97 m2 ploto negyvenamosios patalpos Kretingos rajono savivaldybės administracijai.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (spr. Nr. T2-351).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti turtas – aukšto slėgio plovykla „K5 Premium“.

26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2- 352).

Esmė. Perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos Kretingos rajono senjorų bendruomenei.

27. Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2-353).

Esmė. Perduotos panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti Kretingos socialinių paslaugų centrui projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ veikloms vykdyti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos.

Kretingos rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite